Licznik odwiedzin

  • Wszystkich wizyt: 23224
  • Dzisiaj wizyt: 1
  • Wszystkich komentarzy: 56

Statystyki

  • Wszystkich wizyt: 23224
  • Dzisiaj wizyt: 1
  • Wszystkich komentarzy: 56

Systemy alarmowe SATEL

Od kilku lat najbardziej popularne są systemy alarmowe firmy SATEL.

Cieszą się one niezawodnością pracy eliminacją fałszywych alarmów.

Swoją popularność systemy SSWiN zawdzięczają też szerokiej gamie akcesoriów umożliwiających elastyczne dostosowanie systemu do zapotrzebowania każdego obiektu jak też rozbudowy o funkcje sterowania automatyką domową.

Alarmy domowe są w chwili obecnie najczęściej instalowanymi systemami elektronicznego zabezpieczenia mienia.

W zależności od rozwiązania mogą one być przewodowe lub bezprzewodowe.

Systemy bezprzewodowe zalecane są głownie do zainstalowania w budynkach gdzie poprowadzenie standardowej instalacji byłoby niemożliwe lub wymagało kucia ścian.

Małe systemy alarmowe przeznaczone do mieszkań można zbudować w oparciu o zestawy MIKRA, większe do zabezpieczenia średniego domu lub firmy z powodzeniem mogą być wykonywane z wykorzystaniem central VERSA.

Najbardziej wymagający instalują systemy alarmowe INTEGRA posiadające wiele rozbudowanych funkcji umożliwiających sterowanie całkiem sporą automatyką domową.

Systemy alarmowe ze względu na duża skuteczność zabezpieczenia mienia cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Jednak wiele osób zainteresowanych instalacją sytemu SSWiN nie jest zorientowana, na czym raca takiego systemu polega i jak jest on zbudowany.

Systemy SSWiN zgodnie z definicją stanowi zespół współdziałających ze sobą urządzeń.

Służą one do ochrony mienia, życia oraz zdrowia.

W terminologii związanej z systemami alarmowymi pojawia się wiele określeń z których identyfikacją przeciętny posiadacz takiego systemu nie znający zagadnienia może mieć spory kłopot.

Poniżej przedstawione zostaną najbardziej istotne definicje.

Centrala alarmowa jest to urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest odbieranie sygnałów oraz identyfikacja sygnałów pochodzących z czujek (czujników ruchu, gazu, kontraktronów itp. ) oraz przycisków alarmowych.

Identyfikacja sygnału pojawiającego się na wejściu centrali alarmowej ma za zadanie określenie czy sygnał ten jest naruszeniem czujnika, świadczy o sabotażu (uszkodzenie linii sygnałowej, otwarcie obudowy).

W zależności od rodzaju identyfikacji sygnału wejściowego mogą wystąpić różne rodzaje reakcji alarmowej.

Alarm jest to sygnał informujący o zagrożeniu za pomocą sygnału elektrycznego dźwiękowego, optycznego.

Sygnalizator alarmowy jest najczęściej wykorzystywanym urządzeniem do przekazywania informacji akustyczno optycznej o występującym zagrożeniu.

Klasa urządzenia alarmowego określa poziom zabezpieczenia technicznego wyznaczający skuteczność działania danego urządzenia, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne klimatyczne oraz mechaniczne, które mogą negatywnie wpływać na skuteczność całego systemu alarmowego.

Fałszywe alarmy – sygnalizacja zagrożenia na skutek nieprawidłowej identyfikacji zagrożenia. Może ona być spowodowana wadliwie dobranymi czujnikami, skutkami czynników zewnętrznych, uszkodzeniami instalacji.

Sabotaż celowe działania mające na celu uszkodzenie elementów systemu SSW i N.

Linia dozorowa możliwa do zidentyfikowania w centrali alarmowej linia elektryczna łącząca wyjścia czujek i przycisków alarmowych z centralą alarmową.

Czujka – urządzenie wykrywające naruszenie obszaru chronionego mające za zadanie spowodowanie inicjacji akcji alarmowej.

 

Systemy alarmowe do których należą alarmy domowe wymagają starannego doboru poszczególnych urządzeń poprzedzoną staranna analizą zagrożeń występujących w danym obiekcie

Zasilanie awaryjne w systemach alarmowych.

O konieczności wyposażenia instalacji alarmowej w źródło zasilania awaryjnego nie trzeba chyba nikogo przekonywać.

W przypadku zaniku zasilania awaryjnego praca alarmy została by przerwana, a nasza inwestycja w bezpieczeństwo stałaby się bezużyteczna.

Współczesne systemy alarmowe posiadają ciągłą kontrole stanu zasilania awaryjnego, centrala bowiem mniej więcej co jedna minutę sprawdza czy wykrywany jest akumulator.

W przypadku kiedy go nie wykryje użytkownik jest natychmiastowo informowany o nieprawidłowościach, oczywiście jeśli praca tej centrali została właściwie skonfigurowana.

Sytuacja wykazująca błąd zasilania awaryjnego może się pojawić z powodu przerwania połączenia elektrycznego pomiędzy akumulatorem a centralą, utraty pojemności akumulatora.

 

Fachowa instalacja alarmów domowych zmusza do właściwego ustawienia wszystkich funkcji diagnostycznych jakie posiada centrala alarmowe.

Jeśli czynności te wykonamy z należytą pieczołowitością centrala alarmowa będzie na informowała o wszelkich nieprawidłowościach pracy systemu.

Sposób bezpośredniego informowania uzależniony jest od modelu systemu alarmowego.

Informacja o braku właściwego zasilania awaryjnego wystąpi miedzy innymi w przypadku kiedy kiedy napięcie na zaciskach akumulatora spadnie poniżej wartości 10,5 V.

Nie jest to jeszcze sytuacja krytyczna, gdyż alarm będzie jeszcze w stanie przez jakiś czas pracować.

Sytuacja taka ulegnie radykalnej zmianie w przypadku kiedy to napięcie spadnie poniżej wartości 8,5V, nastąpi wówczas automatyczne odcięcie wszystkich wyjść na płycie centrali alarmowej.

Aby się odpowiednio zabezpieczyć przed taką sytuacją alarm domowy powinien posiadać odpowiedni zasilacz i akumulator.

Dobór odpowiedniego zasilacza i akumulatora następuje na samym końcu procesu projektowania systemu alarmowego, musi bowiem uwzględniać zapotrzebowanie energetyczne całej instalacji.

 

Domowe systemy alarmowe wymagają zatem obliczenia poboru prądu przez wszystkie urządzenia.

Wynik obliczeń pozwoli nam na dobranie odpowiedniego zasilacza i akumulatora.

Rozbudowa bezprzewodowych alarmów domowych.

Podczas rozbudowy przewodowego systemu alarmowego możemy napotkać na wiele niespodziewanych trudności związanych z układaniem nowych przewodów jakimi będziemy musieli połączyć dodatkowe elementy.

Znaczna ilość współczesnych systemów pozwala na wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej.

Większość producentów alarmów domowych posiada w swojej ofercie urządzenia komunikacji bezprzewodowej, potrafią one współpracować z centralami tradycyjnych przewodowych systemów tworzyć całkowicie bezprzewodowe rozwiązania.

Moim zdaniem na szczególną uwagę wśród niewielkich alarmów domowych zasługuje SATEL MICRA, wyposażony przez producenta w superheterodynowy odbiornik radiowy, dzięki czemu z powodzeniem może współpracować z elementami bezprzewodowymi bazując na częstotliwości 433 MHz.

W domowej instalacji powiadamiania o włamaniu i napadzie, możemy wykorzystać  aż osiem bezprzewodowych linii dozorowych 8 pilotów zdalnego sterowania jak też bezprzewodowy manipulator typu MKP-300.

Zasięg widzialności czujek w przypadku tego systemu alarmowego wynosi w zależności od warunków od 200 do 400 metrów w otwartej przestrzeni.

Instalacja elementów bezprzewodowych odbywa się na zasadzie ich „rejestracji” w module centralnym.

Bez przewodowe alarmy domowe zwykle mogą być programowane z poziomu centrali alarmowej lub dedykowanego oprogramowania dostarczanego przez producenta danego systemu.

I tak decydując się na instalacją systemu Micra do jego konfigurację możemy dokonać za pomocą GPRS – SOFT.

Pierwszym krokiem jaki powinniśmy w tym celu wykonać jest podłączenie modułu z komputerem przy wykorzystaniu przewodu typu RS-USB.

Prawidłowe podłączenie zostanie automatycznie wykryte przy uruchomieniu wspomnianej powyżej aplikacji GPRS – SOFT.

Nasz komputer powinien posiadać zainstalowane odpowiednie sterowniki, jeśli ich nie będziemy mieli poprowadzi nas do celu okno kreatora systemu Windows.

Jeśli przed nawiązaniem połączenia użytkownik będzie musiał ustalić numer portu COM za pośrednictwem, którego będziemy nawiązywali połączenie z komputerem, będzie to mógł wykonać poprzez panel sterowania systemu Windows.

Innym sposobem jest kliknięcie prawym klawiszem myszki na ikonę „Mój komputer” i wybrać opcję zarządzaj, a następnie z listy wybrać wspomniany już wcześniej „Menager urządzeń”.

 

W obu tych przypadkach znajdziemy porty COM i LPT.

Po rozwinięciu tej opcji będziemy mogli wybrać numer portu COM za pomocą, którego nawiążemy połączenie z modułem MICRA.

Po uruchomieniu aplikacji GPRS – SOFT w pierwszej kolejności wybieramy opcje komunikacja, a potem port RS 232 i wybieramy właściwy numer portu.

Po potwierdzeniu rozpocznie się odczyt danych z modułu alarmowego.

Instalacja alarmów domowych Micra może wykorzystać czujki magnetyczne MD300.

Aby ją zarejestrować w systemie za pomocą dostarczonych zworek wybieramy tryb pracy czujki.

Jednym z przykładów konfiguracji urządzeń może być ustawienie czujki magnetycznej MMD300.

Rejestracja tejże czujki powinna odbyć się po otwarciu zakładki  „Opcje, wejścia, wyjścia” w tabeli „Wejścia bezprzewodowe”.

Wybieramy opcję nowa czujka i otwarte zostanie kolejne okno, w którym konfigurujemy parametry pracy nowego elementu.

Bezprzewodowe alarmy domowe. Co powinieneś wiedzieć zanim zainstalujesz alarm domowy?

Mając zamiar zainstalować w swoim domu system alarmowy powinieneś się do tego dobrze przygotować zanim kupisz system, który tak naprawdę nie spełni twoich oczekiwań.

Pierwszy krok to określenie rodzaju alarmu domowego, czy wybierzesz rozwiązanie tradycyjne, czyli przewodowe, czy też bezprzewodowe, a może łączące zalety obu rodzajów, czyli wersje hybrydową.

Jeśli jesteś jeszcze na etapie budowy domu lub innej nieruchomości, która chcesz zabezpieczyć przed włamaniem najbardziej korzystnym okaże się zapewne przewodowy system alarmowy, bo nie będzie kłopotu z układaniem okablowania, które łatwo ukryć pod tynkiem.

Warto jednak uwzględnić, że w przyszłości może będziemy chcieli dołożyć kolejne czujki lub inne elementy.

Wtedy może się okazać, że to właśnie kwestia dołożenia nowych przewodów będzie nas ograniczała.

Jest jednak wyjście i z takiej sytuacji. Wiele central ma możliwość współpracy z modułami bezprzewodowych wejść wyjść.
W przypadku obiektów gdzie ewidentnie nie ma możliwości poprowadzenia przewodów lub zwyczajnie będzie to zbyt pracochłonne i kosztowne można zdecydować się od razu na alarm bezprzewodowy.

I tu już natrafimy na pierwszy niuans.

Bezprzewodowe alarmy domowe w zależności od modelu oraz producenta mogą pracować na innej częstotliwości.

W systemach SSW i N dostępne są dwa standardy częstotliwości, a mianowicie 868 MHz czy 433 MHz.

Nie do każdego obiektu dana częstotliwość będzie się nadawała.

Jeśli nie będziemy o tym pamiętali bezprzewodowe alarmy domowe nie będą prawidłowo działały.
Częstotliwość 868MHz wyróżnia się zwiększonym zasięgiem przy mniejszej przenikalności sygnału radiowego, z tego też względu systemy takie nie nadają się do obiektów gdzie występują bardzo grube mury.

Jednak w przypadku domów jednorodzinnych, mieszkań, biur nie będzie to miało znaczenia gdyż grubość murów nie jest tak duża.

Problem może wystąpić w kościołach i starych kamienicach.

Z kolei częstotliwość 433MHzodwrotnie posiada zwiększoną przenikalność sygnału radiowego, ale zasięg sygnału jest mniejszy.

Co ważne, bez względnie należy pamiętać, że nie można w jednym systemie alarmowym stosować elementów o różnej częstotliwości komunikacji.

Wyjątek będą stanowiły jedynie te urządzenia, które posiadają możliwość pracy na obu tych częstotliwościach, a jedną z nich ( właściwą dla całego systemu) ustawi instalator.

Kolejnym wyborem jest centrala alarmowa.

Poszczególne modele mogą się różnić pomiędzy sobą ilością wejść oraz wyjść, jakimi będą dysponowały, możliwością bezpośredniej współpracy z elementami, czujkami bezprzewodowymi.

Nie wszystkie centrale alarmowe posiadają też budowany moduł komunikacji GSM, GPRS na swojej płycie.

W przypadku, kiedy będziemy chcieli zainstalować system alarmowy z powiadomieniem powinniśmy nabyć centralę, która taki moduł posiada, lub też zaopatrzyć się w dodatkowy element powiadomienia.

 

Warto w tym miejscu zauważyć, że alarmy z powiadomieniem nie tylko informują nas o włamaniu, ale pozwalają na zdalne zarządzanie pracą centrali alarmowej.

W przypadku, kiedy zdecydujemy się na nowoczesne zdalne zarządzanie domem poprzez wykorzystanie automatyki budynkowej system taki zapewni nam dostęp do tych funkcji z dowolnego miejsca.

Możemy do tego celu wykorzystać telefon lub komputer.

Centra alarmowa to tzw. serce i mózg systemu alarmowego. Jest odpowiedzialna za odbieranie komunikatów z poszczególnych urządzeń i przesyłanie ich w odpowiednie miejsce (np. na twój telefon komórkowy lub do agencji ochrony)

Wybór centrali warunkuje czy zbudujesz system przewodowy, bezprzewodowy czy mieszany. Centrala alarmowa warunkuje również jak dużo urządzeń możesz podłączyć.

Kolejną różnicą w modelu centrali alarmowej może być możliwość  (lub jej brak) do współpracy z dotykowymi manipulatorami.

Jeśli zamierzamy korzystać z dobrodziejstwa wykorzystania alarmu z powiadomieniem do sterowania inteligentnym domem o wiele łatwiej będzie nam to wykonać, jeśli zainwestujemy właśnie w manipulator dotykowy.

 

Alarmy z powiadomieniem w chwili obecnej stanowią główny sposób zabezpieczenia domów, biur i firm.

Powiadomienia możemy kierować na nasz własny telefon i/lub do agencji ochrony, z którą podpiszemy stosowna umowę.

Czujniki w systemach alarmowych.

Od wielu już lat w systemach alarmowych podstawowym elementem zapewniającym wykrywanie intruza są czujniki ruchu.

Metoda detekcji zależna jest od rodzaju czujki.

Najczęściej w alarmach domowych zastosowanie znajdują czujki PIR – pasywny czujnik podczerwieni.

Jego zadaniem jest pomiar promieniowania podczerwonego, jaki po odbiciu światła od obiektów dociera poprzez soczewkę do elementu światłoczułego.

Zmiana promieniowania IR traktowana jest, jako pojawienie się nowego obiektu, o innej od otoczenia temperaturze jak na przykład człowiek.

Czujka PIR nie jest jednak źródłem wysyłającym promieniowanie w kierunku pomieszczeń czy obiektów, z tego też względu nazywamy ją urządzeniem pasywnym.

Jej obowiązkiem jest jedynie bierne odbieranie i analizowanie promieniowania.

Jak już pisałem wcześniej promieniowanie przedostaje się do wnętrza czujki poprzez soczewkę.

Z tego tez względu w czujkach PIR w zależności od miejsca ich instalacji mogą występować różne soczewki.

I tak w korytarzu zastosujemy soczewkę o wąskim kącie w przeciwieństwie do salonu, gdzie soczewka będzie miała kąt znacznie szerszy.

W nowoczesnych czujkach ruchu stosowane są soczewki Fresnela, soczewki dzielące nadzorowaną strefę na sektory, w których ruch jest kontrolowany niezależnie.

Wyzwolenie a raczej zmianę sygnału, jaki czujka PIR wysyła do wejścia znajdującego się na płycie centrali alarmowej spowodowane jest zmiana promieniowania w jednym z sektorów.

Ilość sektorów detekcji, jakimi dysponuje dana czujka określa jej skuteczność działania – czułość, oczywiście im więcej jest takich sektorów tym proces detekcji będzie bardziej skuteczny.

Wykrycie intruza w zależności od rodzaju czujki, jej indywidualnych ustawień może nastąpić nawet, jeśli zmiana będzie niewielka.

Z tego też względu bardzo istotnym momentem przy planowaniu instalacji alarmy domowego jest odpowiednie dobranie poszczególnych czujek PIR, staranne zaplanowanie miejsca instalacji jak też oczywiście indywidualne ustawienie parametrów pracy.

Instalacja alarmów domowych wymaga dostosowania czujki do warunków, w jakich będzie pracowała.

Czujka PIR przykładowo nie nadaje się do pracy w garażu czy kotłowni, ponieważ następują tam szybkie zmiany temperatury, co może się przyczynić do generowania przez alarm domowych tak zwanych fałszywych alarmów.

W takim przypadku zastosowanie powinna znaleźć czujka dualna PIR + MW.

Jeśli w posiadamy psa lub kota powinniśmy się zaopatrzyć w czujkę PIR typu PET.

Osoby zainteresowane instalacją domowego systemu alarmowego poza oczywistym zabezpieczeniem mienia coraz częściej skłaniają się ku wyborze rozwiązania, które dzięki dodatkowym funkcjom przyczyni się do uzyskania większego komfortu.

Systemy poprawiające komfort, przyczyniające się do minimalizacji zużycia energii nazywane są instalacjami automatyki domowej.

Bardzo prostym i łatwym do wykonania okazuje się skorzystanie czujników ruchu w celu sterowania oświetleniem.

Funkcja taka może być wykorzystana przykładowo do sterowania lampą zewnętrzną znajdującą się przy wejściu do budynku, w łazience, w garażu.

Dzięki oszczędności energii stopniowo zwracają się koszty instalacji alarmu domowego, a nasze życie staje się bardziej wygodne.

Jednak najważniejsza funkcją czujników instalowanych w systemach alarmowych jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona życia domowników.

Nie bez powodu coraz częściej stosowane są, więc czujki dymu, czadu czy gazu.

Główne parametry czujników ruchu to:

- Kąt detekcji 70, 180, 270 stopni lub  360 stopni w przypadku czujki sufitowej.

- Wysokość montażu nad podłożem 1,1 lub 2,2  metra.

- Ilość sektorów detekcji, które będą miały wpływ na wykrycie ruchu.

- Zakres regulowanej jasności przykładowo od 10 do 100 Lux.

- Możliwość wymiany soczewki

Instalacja alarmów Katowice

Alarmy domowe czyli zabezpieczenie szyte na miarę.

Tradycyjne sposoby ochrony mienia takie jak drzwi antywłamaniowe, rolety powoli ustępują bardziej nowoczesnym metodom pozwalającym nam na zdalna kontrolę mienia, czy sterowanie automatyką domową.

Jak wskazuje doświadczenie metody polegające na tradycyjnej opiece sąsiadów, zaświecaniu światła w pomieszczeniach, czy opróżnianiu skrzynki na listy nie są już skuteczne.

Sąsiedzi, czy rodzina którą poprosimy o przypilnowanie naszego dobytku też nie mogą nieustannie przebywać w naszym mieszkaniu lub domu.

Symulacja obecności mieszkańców polegająca na pozostawianiu oświeconego światła nie jest już skuteczna, zaś ciągłe opróżnianie skrzynki na listy jest w obliczu dostarczanych do nich reklam jak walka z wiatrakami.

Obecnie najbardziej skutecznym sposobem jest instalacja nowoczesnego systemu alarmowego umożliwiającego na monitorowanie pracy systemu.

Jak się okazuje rosnąca  liczba instalowanych  alarmów domowych spowodowana jest ich uproszczona obsługą jak też możliwościami zdalnego sterowania automatyka domową.

Któż z nas nie chciałby wracać do ciepłego i bezpiecznego domu, który potrafi oszczędzać energię, , sterować ogrzewaniem, podlewaniem trawników, roletami, oświetleniem domu czy ogrodu.

Sposobem na zdalna kontrole obiektu może być np. dostęp do alarmu domowego przez Internet, moduły powiadomienia GSM i GRPS.

Nie rzadko system SSW i N zintegrowany z  monitoringiem CCTV daje właścicielowi możliwość podglądania i zapisywania obrazu z kamer.

W przeciwieństwie do lat minionych, gdy formy elektronicznego zabezpieczenia mienia były drogie koszt systemu alarmowego dla przeciętnego domu powinien zamknąć się w granicach kwoty od 2 do 4 tysięcy złotych.

Alarmy domowe w tym przedziale cenowym posiadać będą mikroprocesorową centrale alarmową, kilka czujników ruchu  moduł powiadomienia oraz sygnalizator zewnętrzny.

Jak jednak informują eksperci pism branżowych, czy producentów nowoczesnych systemów alarmowych wiele firm zajmujących się ochrona instaluje alarmy domowe po znacznie zaniżonych cenach.

I tak często firmy takie instalują alarmy domowe „po kosztach” zobowiązując właściciela domu do wykupienia comiesięcznego abonamentu za usługi związane z przyjazdem grupy interwencyjnej.

Jeśli koszty takie przeliczymy na czas użytkowania alarmy domowego okaże się, że przez kilka lat taki system okaże się znacznie droższy niż w przypadku kiedy zakupimy porządne rozwiązanie i nie będziemy korzystali z usług agencji.

Eksperci wiodącego polskiego producenta systemów alarmowych ostrzegają wręcz przed informacjami jakoby już zainstalowany system nie mógł współpracować z elementami innych firm, kiedy po pewnym czasie zdecydujemy się na jego rozbudowę.

Pierwszym błędem jaki zwykle popełniają firmy ochraniarskie to instalacja centrali alarmowej wyposażonej w akumulator zasilania awaryjnego i klawiaturę szyfratora (znajdujących się w jednej obudowie) w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku.

W pewnym stopniu ogranicza to koszty, ale wpływa negatywnie na bezpieczeństwo obiektu.

Do podstawowych dobrych praktyk należy bowiem zasada, że instalacja alarmów domowych powinna bezwzględnie mieć na celu ukrycie centrali, jak też akumulatora zasilania awaryjnego w miejscu, gdzie nie będą widoczne i narażone na zniszczenie.

Nie mniej ważne dla skuteczności działania systemu alarmowego jest też oczywiście lokalizacja czujek ruchu.

W przypadku każdej czujki z osobna lokalizacje taką należy dobrze zaplanować

W przypadku zwykłych czujek PIR należy przykładowo unikać miejsc o dużych wahaniach temperatur. Takiej czujki raczej nie zainstalujemy na strychu lub w garażu czy kotłowni.

Jeśli zaś w naszym domu pod nieobecność domowników, a więc w czasie kiedy alarm domowy będzie czuwał przebywać będą zwierzęta (koty, psy) powinniśmy zainstalować czujki typu PET, abyśmy nie mieli problemów z tak zwanymi fałszywymi alarmami.

Co należy wiedzieć przed instalacją alarmu domowego?

Dbałość o odpowiedni poziom bezpieczeństwa tak własnego jak i naszych, najbliższych, ochrona posiadanego mienia jest dla większości ludzi sprawą bez względnie priorytetową.

Z tego też powodu coraz więcej osób zdecydowanych jest zainstalować system alarmowy, który działając nieprzerwanie zapewni nam poczucie bezpieczeństwa.

Wybór zespołu urządzeń, jaki będziemy musieli kupić a następnie zainstalować nie może być dziełem przypadku.

Podobnie jak ubrania, jakie nosimy, alarm domowy musi być wykonany „na miarę”, tylko wtedy możemy mieć pewność, że nasz dom będzie właściwie zabezpieczony.

Jak działa alarm domowy?

Działanie każdego alarmu domowego, nie zależnie od jego wielkości, jak też rodzaju polega zawsze na detekcji intruzów, którzy naruszają zabezpieczoną strefę.

W celu detekcji intruzów najczęściej stosowane są czujniki ruchu typu PIR.

Umiejscowienie czujek ruchu jest determinowane przez ukształtowanie oraz wielkość pomieszczenia rodzaje zagrożeń.

Czujki ruchu można instalować zarówno na ścianach, jak i sufitach w taki sposób, aby nie były one niczym zasłonięte, a swoim zasięgiem obejmowały wszelkie „drogi”, jakimi może przedostać się intruz.

Nie mniej ważne jest oczywiście, w jaki sposób skonfigurujemy pracę centrali alarmowej, a szczególnie, jaką funkcję przypiszemy każdej z dostępnych i wykorzystywanych linii dozorowych.

Do dobrych praktyk należy wykorzystywanie linii dozorowej do podłączenie tylko jednej czujki, zatem powinno się unikać dublowania linii.

Instalacja alarmów domowych wymaga przestrzegania zaleceń producentów wszystkich elementów składowych systemu.

Szczególną uwagę zaś powinniśmy zwrócić, na aby błędami instalatorskimi nie obciążać skuteczności działania systemu alarmowego.

Większość obecnie dostępnych modeli central pomagać wykorzystać je do wielu innych celów jak tylko samo zabezpieczenie mienia.

Dziś już nikogo nie dziwi, że dodatkowo wspomagają one sterowanie automatyką budynkową, umożliwiają zdalny nadzór nad bezpieczeństwem naszego mienia. W tym celu centrala alarmowa współpracuje z modułem powiadomienia.

Najprostszym sposobem powiadamiania i sterowania jest wysyłanie wiadomości SMS.

Systemy alarmowe Paradox, instalacja i usuwanie usterek.

Dostępne u wielu dystrybutorów systemy alarmowe Paradox są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku elektronicznego zabezpieczenia mienia.

Innowacyjność współczesnych alarmów domowych polega na stałym wdrażaniu nowoczesnych technologii w taki sposób, aby z jednej strony zapewniały one maksymalny stopień bezpieczeństwa, zaś z drugiej strony były przyjazne dla użytkownika.

Nowoczesne domowe instalacje alarmowe są zatem bogate w szereg zaawansowanych funkcji chroniących nasze bezpieczeństwo, a jednocześnie przyjazne i proste w codziennej obsłudze.

Aby zapewnić ciągłość pracy systemu, którego zadaniem jest ochrona naszego  mienia wszystkie współczesne systemy sygnalizacji włamania i napadu korzystają z dodatkowego źródła zasilania w postaci akumulatora, którego praca jest stale monitorowana przez centralę alarmową.

Podczas ładowania akumulatora, centrala alarmowa co 60 sekund przeprowadza test. Jeśli w akumulator zostanie odłączony lub gdy jego pojemność na skutek zbyt długiego okresu użytkowania ulegnie znacznemu zmniejszeniu system alarmowy powinien nas automatycznie o tym fakcie poinformować.

W zależności od modelu na szyfratorze może pojawić się informacja tekstowe, lub podświetlona zostanie odpowiednia dioda alarmowa.

Sytuacja taka może mieć miejsce także w przypadku kiedy napięcie akumulatora spadnie poniżej wartości 10,5 V.

Z kolei przy spadku napięcia do wartości 8,5V centrala alarmowa automatycznie wyłączy wszystkie wyjścia.

Planując instalację alarmu domowego powinniśmy więc dobierać akumulator jako ostatni element systemu.

Wybór akumulatora jak i zasilacza powinien być dokonany po obliczeniu zapotrzebowania energetycznego naszego systemu alarmowego.

Domowe systemy alarmowe tuż po zmontowaniu wszystkich elementów wymagają dokonania identyfikacji urządzeń podłączonych do magistrali danych, przeprowadzenia testów klawiatur pracujących w systemie.

Test klawiatury – szyfratora w alarmach domowych Paradox przeprowadzamy w taki sposób, że na moment odłączamy ja od zasilania, a po 10 sekundach po ponownym jej zasileniu rozpoczynamy prowadzanie komend za pomocą przycisków.

Jeśli klawiatura potwierdza dźwiękiem przyjęcie komend będzie to oznaczało, że komunikacja została nawiązana.

Natomiast jeśli wprowadzanie komend nie spowoduje sygnalizacji dźwiękowej należy sprawdzić wartość napięcia zasilania, które powinno wynosić 16 V AC.

W kolejnym kroku należy sprawdzić połączenie klawiatury z płytą centrali alarmowej.

Jednym z podstawowych elementów każdej instalacji alarmowej jest sygnalizator.

W alarmach domowych Paradox sygnalizatory podłączane są pod zaciski „bell-”oraz „bell+”.

Na wyjściu tym w przypadku wywołania akcji alarmowej powinno pojawić się napięcie 12 VDC.

Napięcie to jest nadzorowane przez mikroprocesor iw chwili kiedy wartość prądu przekroczy 3A zostanie automatycznie odcięte.

Domowe systemy alarmowe powinny być instalowane z godnie z zaleceniami producenta.

Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe podłączenie wszystkich elementów systemu alarmowego.

Po zakończeniu instalacji system alarmowy powinien być dokładnie sprawdzony pod względem niezawodności działania.

Transfer danych do i z centrali alarmowej.

Popularne domowe systemy alarmowe naszego rodzimego producenta umożliwiają wymianę danych pomiędzy komputerem, centralą alarmową za pomocą dedykowanego oprogramowania DloadX.

Aplikacja ta jest bardzo wygodna w czasie instalacji alarmów Versa oraz Integra.

Do połączenia komputera, na którym mamy zainstalowane bezpłatne oprogramowanie dostarczone przez producenta posłuży nam specjalny przewód z konwerterem sygnału USB – RS.

Zaznaczyć tu trzeba, że centrale Versa i Integra korzystają z innych konwerterów.

Oryginalny konwerter do centrali Versa jest zaopatrzony żółtą etykietą, zaś konwerter przeznaczony do konfiguracji Integra zaopatrzony jest zieloną etykietą.

Pierwsze połączenie z daną centralą alarmową musimy ustawić ręcznie.

Kiedy nowej centrali nadamy unikalny identyfikator i zapiszemy odpowiednie ustawienia w programie DloadX kolejne połączenia nawiązywane będą automatycznie.

Alarmy domowe po podłączeniu z komputerem umożliwiają wymianę danych.

Import danych z centrali alarmowej nastąpi jeśli  w oknie, które się pojawi potwierdzimy opcję wymiany danych.

Ściągnięte dane otrzymają rozszerzenie *.xcx, dzięki czemu w prosty i szybki sposób można je odróżnić od innych plików, jakie są tworzone w trakcie wykonywania tradycyjnego zapisu.

Jeśli chcemy zapisać dane do centrali alarmowej powinniśmy wybrać opcję eksportuj plik.

W kolejnym oknie, jakie się pojawi powinniśmy wskazać lokalizację pliku, który chcemy zapisać do centrali alarmowej, a następnie potwierdzamy to zadanie przyciskiem zapisz.

Odpowiednio zaprogramowane alarmy domowe będą nam służyły przez wiele lat

skutecznie zabezpieczając nasze mienie.

Montaż alarmów domowych przyczynia się do znacznej poprawy bezpieczeństwa obiektu.

Alarm domowy z powiadomieniem. Jak skonfigurować moduł GPRS T2.

W bardzo wielu przypadkach posiadanie domowego systemu alarmowego ogranicza do minimum ryzyko włamania.

Jednak taki system bez możliwości zdalnego monitorowania jego pracy jest coraz rzadziej instalowany.

W chwili obecnej najczęściej instalowane są alarmy z powiadomieniem GSM.

W zasadzie każdy system alarmowy, nawet taki zainstalowany kilka lat temu można w prosty sposób wyposażyć w dodatkowy element, który pozwoli nam na powiadamianie w  przypadku wykrycia zagrożenia oraz sterowanie pracą centrali alarmowej.

Do podstawowych zadań domowych systemów alarmowych z powiadomieniem należy monitorowanie napięcia zasilania centrali alarmowej, powiadamianie o jego zaniku, powiadamianie o wykryciu intruza.

Za pomocą modułu GSM alarmy z powiadomieniem można też zdalnie załączać i wyłączać oraz sterować urządzeniami zewnętrznymi.

Jednym z najbardziej popularnych i sprawdzonych w działaniu modułów powiadomienia jest GPRS T2.

Choć moduł ten dostępny jest na rynku elektronicznych zabezpieczeń już od ładnych kilku lat wciąż cieszy się on sporym zainteresowaniem.

Jest to urządzenie uniwersalne i może pracować z każdą centralą alarmową, z każdym alarmem domowym.

Jednak moduł taki należy nie tylko prawidłowo podłączyć do systemu, o czym pisałem już we wcześniejszych artykułach, ale trzeba też wykonać jego konfigurację.

Podstawowa konfiguracja modułu powiadomienia GPRS T2 umożliwi użytkownikowi na otrzymywanie wiadomości SMS oraz korzystanie z usługi CLIP.

Do wykonania takiej konfiguracji potrzebne będzie nam oprogramowanie GPRS – SOFT oraz konwerter USB – RS.

Alarmy z powiadomieniem wymagają zastosowania się do zaleceń instrukcji modułu GPRS.

Po podłączeniu zasilania modułu oraz sygnałów z centrali alarmowej możemy przystąpić do jego konfiguracji.

W tym celu podłączamy za pomocą konwertera USB – RS łączymy komputer z modułem GPRS T2.

Po nawiązaniu połączenia wykonujemy odczyt danych z modułu.

Aby zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym dostępem do naszego systemu alarmowego powinniśmy w pierwszej kolejności ustawić własny identyfikator modułu GPRS.

Dokonujemy tego w zakładce telefon GSM, stacje monitorujące.

Po wykonaniu tego zapisujemy dane do modułu.

Abyśmy mogli w pełni korzystać z funkcji modułu definiujemy ustawienia związane z powiadamianiem.

W tym celu wpisujemy numery telefonów z których będziemy mogli się łączyć z modułem GPRS i nadajemy tym numerom odpowiednie uprawnienia.

Moduł GPRS wysyła powiadomienia w chwili kiedy nastąpi zmiana stanu jednego z jego wejść.

Wejścia te mogą być zaprogramowane jako NO, NC lub analogowe.

Do powiadamiania powinniśmy ustawić opcję NO lub NC.

Zaś wejścia ustawione jako analogowe mogą posłużyć do sterowania automatyką domową.

Każde z wejść jakimi dysponuje moduł GPRS możemy ustawić indywidualnie w zależności od naszych potrzeb.

Alarmy domowe wymagają przetestowania pracy po każdej zmianie jaka wykonamy.

Jakie czujki zastosować przy instalacji alarmu domowego?

Wykrycie intruza, jaki pojawi się w zabezpieczonej strefie dozoru należy do głównych zadań systemów alarmowych, zaś elementem odpowiedzialnym za to zadanie są zastosowane czujniki.

Prawidłowy dobór czujek jak tez ich instalacja to tylko z pozornie proste zadanie.

Jak zapewne „na własnej skórze” mogło się przekonać wiele osób bez dostatecznej wiedzy z zakresu działania czujników pracujących w systemach alarmowych wybór niewłaściwego typu czujki sprawia wiele często trudnych do przewidzenia fałszywych alarmów.

Dzieje się tak wtedy, gdy ze względu na sposób detekcji oraz obszar działania, czy tez nieprawidłowy montaż czujka wygeneruje sygnał, który centrala alarmowa rozpozna, jako pojawienie się intruza.

Tak, więc czujki ruchu, czujniki magnetyczne (kontraktrony), czujniki zbicia szkła mają zasadniczy wpływ na skuteczność jak też niezawodność pracy każdej instalacji alarmowej.

Projektowanie systemu alarmowego, instalacja, konfiguracja centrali alarmowej wymaga od wykonawcy odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Można powiedzieć, że najważniejsze informacje, które oczywiście bezwzględnie należy stosować zawierają przecież instrukcje producentów, jednak są to zasady ogólne dotyczące sposobu i miejsca instalacji, czy zakresu działania.

Informacje te z całą pewnością nie skupiają się na indywidualnych cechach obiektów, w których system alarmowy będzie zainstalowany.

Dla wielu osób sama terminologia „projektowania systemu alarmowego” wydaje się już przesadzona.

Ich zdaniem przecież wystarczy tylko kupić system, podłączyć wszystko jak zaleca producent i sprawa załatwiona.

Jednak rzeczywistość w takich przypadkach sprowadza często takie osoby na ziemię.

Alarmy domowe nie są instalacjami, które niezależnie od tego, z czego się składają i jak zostaną zainstalowane zapewnią nam zawsze prawidłową pracę.

Zapewne niewiele spośród tych osób zna 4 podstawowe stopnie bezpieczeństwa począwszy od GRADE 1 na GRADE4 skończywszy.

 

W celu wykonania prawidłowej instalacji alarmowej powinniśmy po pierwsze określić zagrożenia, co pomoże nam w określeniu, jakiej kategorii alarm domowy powinniśmy zainstalować.

Należy pamiętać, że w celu osiągnięcia właściwego stopnia zabezpieczenia należy dobrać elementy alarmu domowego, które spełniają wymagania dotyczące tego lub wyższego stopnia, co dotyczy to także czujek, jakie zainstalujemy.

Jak się okazuje zadanie to ma kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania instalacji alarmowej.

W zależności od rodzaju zagrożenia, ukształtowania pomieszczenia jak też warunków pracy dokonujemy doboru konkretnej czujki.

 

Na tym etapie projektowania instalacji alarmowej konieczne okazuje się zastanowienie nad całym szeregiem czynników mających kluczowe znaczenie.

Działanie czujki PIR.

Czujka PIR wykrywa promieniowanie z zakresu podczerwieni, jakie jest emitowane przez ciało intruza, w tym celu wykorzystuje ona wykrywanie przestrzennego układu wiązek optycznych.

Wiązki te poprzez soczewkę trafiają na pyroelement, którego zadaniem jest zamiana promieniowania na postać elektryczną, która z kolei podlega analizie w procesorze sygnałowym, następnie wypracowany przez ten procesor sygnał jest niezwłocznie dostarczany do odpowiedniego wejścia w centrali alarmowej.

Pyroelement jest elementem półprzewodnikowym, promieniowanie podczerwone, w jakie się do niego przedostaje wpada do wnętrza czujki PIR przez układ optyczny: soczewkę, Fresnela lub zespół zwierciadeł, których zadaniem jest takie skupienie promieni, aby na powierzchni pyroelementu odzwierciedlona została przestrzeń „widziana” przez czujkę.

Zadaniem układu elektroniki jest natychmiastowa rejestracja szybkich zmian zachodzących w wiązkach podczerwieni przechodzące przez układ optyczny.

Przy instalacji czujki PIR wskazane jest takie jej ustawienie, aby intruz był zmuszony do poruszania się w kierunku poprzecznym do osi czujki PIR.

W związku z powyższym nie zainstalujemy jej na wprost okna lub drzwi.

Kolejnym aspektem przemawiającym za tym, aby czujek PIR nie instalować tak, aby „patrzyły” na okno jest fakt, że światło słoneczne zawiera wszystkie zakresy promieniowania, w tym wykrywane przez czujkę promieniowanie podczerwone.

Promienie wpadające na czujkę mogą symulować pojawienie się intruza, ruch intruza może z kolei być zasymulowany w skrajnych przypadkach przez zmianę tego promieniowania – promienie słoneczne przesłaniane przez chmury.

 Działanie czujki PIR+MW

W pomieszczeniu gdzie występuje silne nasłonecznienie, kratki wentylacyjne, klimatyzatory, źródła ciepła jak piece kominki wymagają takiego ustawienia czujki PIR, aby nie była ona zakłócana, można tez zastosować czujki dualne, do których należy PIR+MW zawierająca dodatkowo element mikrofalowy.

Intruz w taki  przypadku będzie wykrywany przez pyroelement w zakresie podczerwieni, a dodatkowo jego obecność zostanie wykryta za pomocą tak zwanego „toru mikrofalowego” .

Zjawisko Dopplera w torze mikrofalowym działa w taki sam sposób jak radar, więc lepiej wykrywa obiekty poruszające się w osi czujki.

Czujka dualna wyśle do centrali informację o intruzie dopiero wtedy, gdy obie metody detekcji jednocześnie wskażą na jego obecność.

Odpowiedzialny jest za to specjalny algorytm.

Przy instalacji czujki posiadającej element mikrofalowy należy pamiętać o tym, że mikrofale potrafią przenikać przez cienkie ściany w związku, z czym nie powinny być stosowane naprzeciwko cienkich ścianek działowych wykonanych z płyt gipsowych.

Jeśli w pomieszczeniu posiadamy na przykład kominek warto zastosować czujkę dualną typu COBALT lub SILVER, które sprawdzą się też doskonale w pomieszczeniach takich gospodarczych czy garażach.

Zakłócenia toru mikrofalowego mogą też występować w pomieszczeniach gdzie zainstalowane są lampy jarzeniowe lub rury kanalizacyjne przebiegające w bezpośrednim sąsiedztwie czujki, również bezpośrednio za nią.

 

Czujki zbicia szkła.

Na zupełnie odmiennej zasadzie działają czujki akustyczne, których przykładem jest czujka zbicia szkła.

Zastosowanie znajdują one w ochronie obwodowej, detekcja natomiast następuje po wykryciu częstotliwości dźwięku towarzyszącemu zbiciu szyby.

Czujek tych z kolei nie należy stosować w pomieszczeniach gdzie występuje hałas.

Instalując system alarmowy warto też o module powiadomienia.

Alarmy z powiadomieniem dają nam nie tylko możliwość natychmiastowego otrzymania informacji o intruzie, ale też zdalnego sterowania pracą alarmu domowego.

Co potrafią alarmy domowe?

Jeszcze do niedawna większość systemów sterujących automatyką  budynkową była niestety dostępna jedynie dla zamożnej grupy społeczeństwa.

Połowa lat 2000 stała się początkiem przełomu w dziedzinie sterowania inteligentnym budynkiem.

Po pierwsze pojawił się protokół Z-Wawe, co umożliwiło opracowanie nowych rozwiązań które dzięki zastosowaniu nowych technologii nie wymagały już tak wysokich nakładów finansowych.

Osoby, które do tej pory planowały w czasie budowy domu wykonać instalację inteligentnego budynku zmuszone były do wykonania planu instalacji elektrycznej, która musiała zawierać ogromne ilości przewodów łączących  poszczególne przełączniki, elementy sterujące i wykonawcze.

Już na etapie budowy konieczne było dokładne zapanowanie funkcjonalności każdego pomieszczenia, ponieważ jakakolwiek modyfikacja instalacji wiązałaby się z bardzo kosztownym remontem.

Kolejnym punktem zwrotnym okazała się nowa możliwość sterowania automatyka domową z wykorzystaniem nowoczesnych mikroprocesorowych alarmów domowych.

Jak wiadomo systemy alarmowe są znacznie częściej instalowane we współczesnych domach ponieważ znacznie bardziej zależy nam na bezpieczeństwie niż samej wygodzie mieszkania.

Stąd też większości producentów w branży SSW i N postanowiła wyposażyć swoje nowe systemy alarmowe w funkcje umożliwiające sterowanie urządzeniami automaty budynkowej.

Początkowo były to bardzo proste rozwiązania typu załącz – wyłącz.

Lecz wymagania rynku sprawiły, że domowe systemy alarmowe nadal ewoluowały w bardzo szybkim tempie.

Przykładem polskiej myśli technicznej umożliwiającej wykonanie dużej instalacji sterowania automatyka budynkową są centrale alarmowe Integra 128 WRL, które w połączeniu z panelami dotykowymi nowej generacji posiadają naprawdę ogromne możliwości.

Instalacja alarmów domowych Katowice

Zważywszy tez na fakt iż większość nowoczesnych systemów alarmowych posiada bezprzewodowe elementy rozszerzeń nawet jeśli zainstalujemy system taki system w już wybudowanym domu będziemy mieli możliwość wprowadzenia urządzeń automatyki domowej bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów remontu.

Poza tym w przypadku alarmów z powiadomieniem, czyli systemów posiadających moduły komunikacji GSM, GPRS istnieje nie tylko możliwość otrzymywania powiadomień o zagrożeniach, ale też wysyłania informacji do centrali alarmowej.

W ten sposób system alarmowy, z którym komunikujemy się na przykład za pomocą mobilnej aplikacji zainstalowanej na smatfonie pozwala nam na:

- sterowanie ogrzewaniem

- sterowanie żaluzjami i roletami

- sterowanie wentylacją, klimatyzacją

- sterowanie bramą garażową, bramą wjazdową na posesję

- symulację obecności domowników

- powiadamianie alarmowe

- powiadamiane pożarowe

- ostrzeganie o wykryciu ulatniającego się gazu

- sterowanie podlewaniem ogrodu przydomowego

Współczesne alarmy domowe posiadają budowę modułową, które posiadają dwukierunkową komunikację bezprzewodową dzięki czemu po pierwsze ich rozbudowa nie stanowi już większego problemu a po drugie zapewnia o wiele większe możliwości niż do tej pory.

Alarmy z powiadomieniem na telefon mogą też współpracować z systemami monitoringu CCTV.

Istnieją tez specjalne aplikacje, dzięki którym integracja tych systemów jest bardzo prosta.

Czy alarm domowy może sterować instalacją inteligentnego domu?

Pytanie jak w tytule, a więc czy alarm domowy może sterować instalacją inteligentnego domu, zadaje sobie coraz więcej osób planujących instalację lub już ja posiadających.

Praktycznie każdy współczesny system alarmowy posiada taką możliwość.

Dokonać tego możemy za pomocą wyjść znajdujących się na płycie centrali lub poprzez dołączenie elementu specjalnych rozszerzeń.

Oczywiście element, którym chcemy sterować nie podłączamy bezpośrednio do tegoż wyjścia, ale o tym przeczytacie w dalszej części artykułu.

Alarmy domowe zwykle sterują ogrzewaniem, oświetleniem, roletami zewnętrznymi, podlewaniem ogrodu, brama wjazdową, klimatyzacją lub wentylacją.

Jednak aby centrala alarmowa mogła wykonać zadania jakie jej powierzymy musi otrzymać informacje o stanie urządzeń jakimi będzie sterowała.

Do informacji takich należą:

- temperatura w danym pomieszczeniu

- położenie rolet, bramy wjazdowej

- wilgotność gruntu w ogrodzie

Do innych wielkości potrzebnych centrali alarmowej należy informacja o godzinie, w tym celu wykorzystywany jest wewnętrzny zegar centrali alarmowej.

Jak już pisałem wcześniej, najczęściej centrala alarmowa steruje ogrzewaniem.

Elementem dostarczającym informację będzie zatem czujnik temperatury, czas z zegara wewnętrznego.

W celu oszczędności energii wskazane jest też dostarczenie informacji o otwarciu okna, czy rolety.

W przypadku sterowania ogrzewaniem, dobrym rozwiązaniem jest też wykonanie sterowania zamykaniem okien oraz wyłączania ogrzewania w pomieszczeniach gdzie w danej chwili jest otwarte okno.

Elementem wykonawczym w zależności od sposobu ogrzewania pomieszczenia może być

- zawór (ogrzewanie cieczą, w przypadku kiedy posiadamy kaloryfery, wodne ogrzewanie podłogowe)

- stycznik, ogrzewanie elektryczne

Alarmy domowe jaki już pisałem nie posiadają wyjść o dużej obciążalności.

Dlatego aby nie uszkodzić wyjścia na płycie centrali stosujemy przekaźniki.

Jeśli w oknach posiadamy zainstalowane czujniki magnetyczne, zwane też kontraktronami możemy identyfikować czy w danej chwili okno jest otwarte czy zamknięte.

Sterowanie ogrzewaniem zatem może być wykonane co najmniej na dwa sposoby.

Po pierwsze kiedy okno jest otwarte tracimy energię w postaci ciepła.

Centrala alarmowa po otrzymaniu informacji o otwarciu okna może automatycznie wyłączać ogrzewanie w tym pomieszczeniu.

Po drugie kiedy włączamy ogrzewanie, okno lub roleta może zostać zamknięte.

Kolejnym rodzajem sterowania jest automatyczne włączanie i wyłączanie ogrzewania w zależności od pory dnia pra temperatury wewnątrz budynku.

Jeśli posiadamy moduł powiadomienia GSM będziemy mogli też sterować tymi funkcjami zdalnie.

Podobnie sprawa będzie się miała w stosunku do bramy wjazdowej.

Centrala alarmowa może zastąpić użycie pilota, jaki wykorzystujemy do jej otwierania i zamykania.

Sposoby oszukania systemu alarmowego, czyli mity o alarmach domowych.

Przeczytałem nie dawno w na jednym z forów o sposobach unieszkodliwiania systemów alarmowych, autor tych „rewelacji” nie zawahał się nawet podania przykładów rodem z filmów sensacyjnych.

A zatem do rzeczy.

Absurd pierwszy unieszkodliwienie centrali.

Włamywacz znajduje na ścianie zewnętrznej skrzynkę centrali alarmowej, otwiera ją i przecina przewody, o dziwo nie wiedzieć, czemu zawsze jest przecinany przewód czerwony.

Osobiście nie spotkałem się do tej pory z systemem alarmowym, którego centrala znajdowałaby się na zewnątrz domu, a dodatkowo każdy mógłby ja sobie ot tak po prostu otworzyć i manipulować przy podłączonych przewodach, po prostu śmiech na Sali.

W rzeczywistości centrala alarmowa profesjonalnie zainstalowana jest w miejscu nie dostępnym, nie widocznym, a nader wszystko nigdy niezlokalizowana na zewnątrz budynku, lecz w jego wnętrzu.

Otwarcie skrzynki centrali, nawet, jeśli system alarmowy nie jest w stanie czuwania bez uruchomienia alarmu jest nie możliwe , jeśli system jest profesjonalnie zainstalowany.

Nawet właściciel obiektu po wyłączeniu czuwania w przypadku otwarcia skrzynki z centralą alarmową doprowadzi do uruchomienia akcji alarmowej, jeśli wcześniej za pomocą specjalnego hasła dostępu nie wyłączy ochrony obwodowej.

Profesjonalnie wykonana instalacja alarmowa posiada zabezpieczenia w postaci mikrostyków o typie podłączenia NC (tak zwany tamper, czyli wyłącznik antysabotażowy ) umieszczonych na wszystkich obudowach, otwarcie obudowy lub przecięcie przewodu skutkuje rozwarciem obwodu ochrony obwodowej i natychmiastowe rozpoczęcie akcji alarmowej.

Ktoś może powiedzieć, że zamiast przecinania przewodów można je „zmostkować”, to na szczęście te nie jest możliwe, bo centrala alarmowa cały czas kontroluje stan rezystancji przewodów, jej zmiana nawet na ułamek sekundy spowoduje wywołanie.

 

Alarmy domowe Katowice – profesjonalna instalacja.

Absurd  drugi, zasłanianie czujek ruchu.

Teoretycznie takie działania były możliwe, ale przy starszych czujnikach niemających funkcji antymaskingu działającego nawet w chwili, kiedy system alarmowy nie jest w stanie czuwania.

Doświadczony instalator tak dobierze czujki oraz skonfiguruje centralę alarmową, że unieszkodliwienie czujki będzie nie możliwe, ponadto zanim włamywacz dotrze do czujek uruchomi zainstalowane czujniki w ochronie obwodowej, o której już pisałem wcześniej.

Oszukanie kurtyny laserowej za pomocą lusterka.

Kolejny totalny absurd.

Kurtyna laserowa składa się z nadajników i odbiorników umieszczonych naprzeciwko siebie, przecięcie wiązki skutkuje odpowiednim sygnałem  dostarczanym do centrali alarmowej.

Lusterko na nic tu się nie zda, bo nie jest w stanie przeciąć wiązki, aby można się było przedostać przez kurtynę i jednocześnie sygnał lasera dostarczyć do odbiornika, a musiałoby to jednocześnie nastąpić  dla kilku wiązek, jakie się w takiej kurtynie znajdują.

 

Absurd trzeci wyłączenie zasilania centrali.

Każdy szanujący się producent systemów SSWiN wyposaża swoje produkty w układ zasilania awaryjnego w postaci akumulatora żelowego i układu jego ładowania.

W przypadku zaniku zasilania głównego system natychmiastowo i automatycznie przechodzi na tryb zasilania awaryjnego, a system alarmowy bez zasilania głównego może pracować przy dobrze dobranym akumulatorze nawet przez kilkadziesiąt godzin.

Z chwilą zaniku zasilania głównego właściciel obiektu może też zostać powiadomiony o jego braku, co daje mu możliwość podjęcia adekwatnych działań.

Alarmy domowe jak widać są bardzo skutecznym systemem zabezpieczenia mienia nie możliwym do oszukania.

Jednak muszą być one odpowiednio zaprojektowane, zainstalowane i skonfigurowane.

Unieszkodliwienie systemu alarmowego w sposób opisany powyżej jest możliwy tylko, jeśli będą popełnione kardynalne błędy – doświadczony instalator ich nie popełni.

 

Jak zainstalować alarm w domu?

 

Najważniejsze wiadomości na temat instalacji systemów domowych systemów alarmowych.

Najbardziej odpowiednim momentem na instalację systemu alarmowego jest budowa domu, z ściślej etap kiedy nie są jeszcze wykonane tynki.

Nic nam wtedy nie przeszkadza w swobodnym i prostym ułożeniu wszelkich przewodów sygnałowych.

Kolejną zaletą jest minimalizacja kosztów, jak też ochrona wszelkich materiałów i narzędzi jakie znajdują się w domu w czasie wykonywania prac wykończeniowych.

 

Niestety nader często wiele osób odkłada na późniejszy czas wykonanie takiej instalacji sądząc, że nie przysporzy im to dodatkowych kłopotów.

 

Jak wskazuje doświadczenie instalacja przewodowego systemu alarmowego w chwili gdy położone są już tynki jest nie tylko kłopotliwa bo trzeba ukrywać przewody wykonując rowki w tyku, ale i też znacznie bardziej pracochłonna i kosztowna.

Można pomyśleć wtedy o systemie bezprzewodowym, lecz inwestycja taka jest po prostu droższa.

Jeśli ze względów na utrudniony montaż zrezygnujemy z możliwości pełnego wykorzystania możliwości współczesnego alarmu domowego może się okazać że system taki pomimo naszych starań nie będzie spełniał podstawowych wymagań, a co za tym idzie nie będzie mógł zapewnić odpowiedniej ochrony.

 

Osoby nie mające odpowiedniego doświadczenia często poszukują przydatnych informacji na temat zasad instalacji systemu SSWiN.

Jednak najprostszym  rozwiązaniem okazuje się wizyta instalatora, który zaplanuje właściwie całe okablowanie, doradzi gdzie umieścić poszczególne elementy alarmu domowego.

Taka wizyta na etapie budowy domu daje nam sposobność zapoznania się z kosztami instalacji oraz zakupu wszystkich elementów, a wtedy mamy nie powtarzalną możliwość umieścić te koszty w budżecie inwestycji.

 

Instalacja alarmów wykonywana etapie budowy jest znacznie tańsza niż w czasie kiedy już zamieszkamy w domu.

Nie trzeba wtedy kuć ścian w celu ukrycia przewodów lub instalować znacznie droższego systemu bezprzewodowego.

 

Co jeszcze zyskujemy korzystając z usług instalatora?

 

Jak wiadomo każda instalacja mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa powinna być szczegółowo zaplanowana.

Położenie poszczególnych elementów składowych instalacji alarmowej nie może być dziełem przypadku.

Ważne jest usytuowanie każdej czujki, szyfratorów, sygnalizatora, centrali alarmowej, modułu powiadomienia GSM / GPRS.

W celu prawidłowego zainstalowania centrali alarmowej modułów GSM / GPRS konieczne jest wybranie niewidocznego miejsca położonego z dala od wejścia, jednak umożliwiające wykonanie konserwacji instalacji alarmowej.

 

Dla naszej wygody ważny jest też odpowiedni podział systemu alarmowego na strefy.

 

Ilość stref jakie zaplanujemy będzie miała znaczący wpływ na rodzaj systemu jaki będziemy mogli wybrać, nie każdy system w późniejszym czasie będziemy mogli rozbudować.

Najbardziej proste i tanie domowe systemy alarmowe umożliwiają wydzielenie z systemu tylko jednej lub dwóch niezależnych stref ochrony.

Z kolei większe systemy SSWiN zapewniają nam wykonanie kilku stref ochrony..

Najważniejsze wiadomości na temat instalacji systemów domowych systemów alarmowych.

Jeśli w przyszłości będziemy nosić się z planem wykorzystania innych cech systemu alarmowego jak tylko ochrona mienia możemy spożytkować naszą instalację w celu z sterowania inteligentnym domem.

Warto zatem przemyśleć rozwiązanie dające znacznie szersze możliwości.

Centrala alarmowa z powodzeniem może posłużyć dzięki umieszczonych w niej wyjść programowalnych do sterowania ogrzewaniem, oświetleniem, roletami, bramą wjazdową.

Alarmy domowe wymagają więc umiejętności przewidywania możliwości ich późniejszego wykorzystania.

Zapobiega to późniejszym czasie ponoszeniu niepotrzebnych kosztów.

Rodzaje czujników stosowanych w systemach alarmowych.

Podstawowymi czujnikami stosowanymi w większości domowych systemów alarmowych są czujki ruchu.

Ich zadaniem jest skuteczne wykrywanie każdego intruza.

W zależności od rodzaju czujki oraz jej fizycznej lokalizacji intruz ten może być wykryty w chwili kiedy zbliża się do domu lub posesji – czujki zewnętrzne, lub po wejściu do wnętrza budynku  w każdym miejscu wewnątrz chronionego domu czujki wewnętrzne.

 

Prawidłowe wykrycie intruza może nastąpić w przypadku kiedy czujka zostanie odpowiednio w dobrana pod względem sposobu detekcji, pola działania, a dodatkowo będzie prawidłowo zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta, z kolei wejście pod jakie dana czujka zostanie podłączona musi być odpowiednio skonfigurowane.

 

Przeważnie w alarmach domowych stosowane są pasywne czujki podczerwieni zwane w skrócie jako PIR.

 

Z uwagi na to iż ich działanie opiera się na wykrywaniu promieniowania cieplnego ciał, których temperatura jest wyższa niż temperatura otoczenia nie powinny one być instalowane w pobliżu miejsc gdzie mogą wystąpić chwilowe zmiany temperatury mogące zakłócić prawidłową detekcję.

Czujki PIR nie powinny być zatem montowane w pobliżu kratek nawiewu ciepłego powietrza, grzejników oraz innych źródeł ciepła.

 

W lokalizacjach takich mogą być zastosowane i mikrofalowe czujki ruchu  oznaczane jako MW.

 

Ich zasada działania oparta jest o zjawisko Dopplera.

Czujka MW posiada wbudowany zarówno nadajnik jak  i odbiornik.

Zadaniem nadajnika jest emitowanie fal elektromagnetycznych o ściśle określonej częstotliwości.

 

Istnieją też czujni dualne PIR+MW łączące oba sposoby detekcji.

 

Jako drugi sposób detekcji w czujkach dualnych może być też wykorzystany czujnik dźwiękowy wykrywający zbicie szkła okiennego.

Alarmy domowe

Poza sposobem detekcji poszczególne czujniki mogą się różnić między sobą ilością termoelementów, obszarem działania.

Najprostsze czujki PIR posiadają tylko jeden termoelement, bardziej rozbudowane posiadają dwa termoelementy, coraz częściej też są już dostępne czujki PIR posiadające wymienne soczewki oraz cztery termoelementy.

 

Wymiana soczewki może być konieczna kiedy niezbędne jest dopasowanie kształtu powierzchni wykrywania oaz wielkości tego obszaru do wymiarów pomieszczenia gdzie czujki te będą stosowane.

 

 

W przypadku czujek szerokokątnych „kąt widzenia” czujki będzie znacznie większy niż ten w przypadku czujek standardowych.

W takim przypadku obszar detekcji przypomina rozłożony trójkąt o kącie rozwarcia o 120 stopni.

Czujki szerokokątne najbardziej sprawdzają się w narożnikach pomieszczeń, na środku szerokich ścian w celu „obserwowania” całego pomieszczenia.

 

Czujki takie natomiast nie będą się dobrze spisywały w wąskich pomieszczeniach takich jak korytarze, klatki schodowe.

 

W każdym przypadku lokalizacja czujników powinna być taka, aby wszelkie nieautoryzowane wejście do obiektu było natychmiast wykryte.

 

Czujki dualne w zależności od konfiguracji mogą generować alarm w wyniku zadziałania jednego detektora bądź dwóch detektorów jednocześnie.

 

Przykładem najczęściej stosowanym jest pasywna podczerwień i mikrofalowy (PIR+MW) lub pasywnej podczerwieni i tłuczenia szkła.

 

O ostatnich latach coraz częściej w handlu pojawiają się tez czujki zespolone, posiadające dwa lub więcej tych samych detektorów.

I tak dostępne są podwójne i poczwórne PIR na podczerwień pasywną.

 

 

Inne stosowane czujki to czujki magnetyczne stykowe czyli kontaktrony, wykorzystuje się je w celu  bezpośredniej ochrony okien i drzwi, ale zabezpieczenie to jest niepełne -  bardzo łatwo je ominąć wybijając szybę.

Składają się z dwóch elementów: magnesu i kontaktronu, pomiędzy którymi występuje pole magnetyczne.

Jeśli dwa elementy oddalają się od siebie, wówczas pole zanika, co powoduje uruchomienie się alarmu.

 

Alarmy domowe Katowice

Jak wykorzystać czuniki ruchu?

Jednym z najbardziej nowoczesnych sposobów na zabezpieczenie obiektów są bezprzewodowe systemy alarmowe.

Umożliwiają one które bardzo szybką reakcję w sytuacjach kiedy naruszona jest jedna ze stref bezpieczeństwa.

Współczesne systemy SSWiN praktycznie do zera  eliminują praktycznie do zera ryzyko powstawania tak zwanych fałszywych sygnałów.

Systemy alarmowe w połączeniu z systemami monitoringu cctv  oraz sterowania systemami.

Elementami które są wykorzystywane w praktycznie każdym alarmie domowym są czujniki ruchu.

Są niezwykle przydatnymi urządzeniami, które dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu mogą pełnić wiele funkcji, zarówno związanych z kwestią bezpieczeństwa jak i zwiększając komfort korzystania przebywania w nowoczesnym domu.

W artykule tym będziecie mieli okazję zapoznać się z podstawami dotyczącymi zadań jakie pełnią współczesne czujniki ruchu oraz do jakich funkcji domu można je z powodzeniem wykorzystać.

Czujki PIR – Passive Infra Ray – pasywny czujnik podczerwieni)

Jeśli chodzi o popularne i chyba najczęściej wykorzystywane  czujniki na podczerwień działają na zasadzie wykrywania poruszających się pól ciepła.

Ludzkie ciało emituje fale podczerwone  – ciepło. Czujniki PIR posiadają detektory podczerwieni, dzięki temu mogą wykrywać obiekty, które mają wyższą temperaturę niż ich otoczenie.

Kiedy czujka PIR jest niewłaściwie dobrana lub zainstalowana istnieje pewne  ryzyko, że taki czujnik zostanie pobudzony  przez ciepły podmuch powietrza, ciepło emitowane przez piec  lub kominek czy też domowe zwierzęta.

Z tego też względu w celu zapobiegnięcia  takim przypadkom stosuje się skomplikowane algorytmy, które rozpoznają ruch człowieka, bądź stosuje się rozwiązania hybrydowe, łączące rozwiązania pasywne z mikrofalowymi.

Czujniki ruchu mogą mieć wiele zastosowań w inteligentnym domu -a według nas to inwestycja warta zastanowienia. Urządzenia te mogą nie tylko wpływać na zwiększenie komfortu domowników, ale również mają wpływ na ogólną energooszczędność posesji a także, a może przede wszystkim, mogą mieć duży wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa naszego oraz naszej rodziny

Alarmy domowe to poza bezpieczeństwem to także wygoda.

Odpowiednie wykorzystanie czujników ruchu w domach może automatycznie załączać i wyłączać oświetlenie we wszelkich pomieszczeniach gdzie przebywamy przez krótki czas.

Do takich pomieszczeń należy toaleta, garderoba korytarz, schody, czy też spiżarnia.

Jeśli wejdziemy do takiego pomieszczenia, a system alarmowy nie znajduje się w stanie czuwania czujka zamiast spowodować uruchomienie akcji alarmowej wykrywając ruch załącza światło. Nie musimy się również martwić, że zapomnimy wyłączyć światło wychodząc z danego pomieszczenia. Czujnik ruchu, kiedy zarejestruje brak obecności w pomieszczeniu, po krótkiej chwili samoczynnie wyłączy w nim oświetlenie.

Umiejętne wykorzystanie czujników ruchu, które posiadamy w systemie alarmowym  nie tylko wpłynie na komfort korzystania z nowoczesnego domu,  ale znacząco wpływa na oszczędność energii.

Jednak alarm domowy to przede wszystkim bezpieczeństwo.

Czujniki ruchu zabezpieczają nasz dom przed włamaniem.

W przypadku kiedy posiadamy w domu zwierzęta domowe nie powinniśmy polegać na zwykłych czujkach PIR.

Zaleca się w takim przypadku na instalację czujek typu PET, większość modeli nowoczesnych czujników ruchu posiada możliwość regulacji czułości.

Może się to odbywać za pomocą mikroprzełączników lub potencjometru.

Systemy alarmowe można podzielić na przewodowe i bezprzewodowe oraz hybrydowe.

W systemach hybrydowych zazwyczaj centrala jest przewodowo połączona z manipulatorami i modułami komunikacji bezprzewodowej do których z kolei podłączone są bezprzewodowe czujki.

Do zastosowań mniejszych (np. domek letniskowy), możemy zastosować czujki ze zintegrowaną centralką alarmową. Czujnik taki powiadomi nas SMS  o włamaniu. Można do niego podłączyć dodatkowe czujniki w formie bezprzewodowej lub przewodowej.

W nowoczesnym inteligentnym domu mamy o wiele większe możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie czujników ruchu. Ponieważ integracja wszystkich domowych instalacji w jeden system pozwala nam na użycie takich czujników w bardziej niestandardowych sytuacjach.

Alarmy domowe z powiadomieniem, programowanie modułu moduł GSM LT-1.

Instalacja systemu alarmowego, który nie jest wyposażony w urządzenie zdalnego powiadamiania to e dzisiejszych czasach rzadkość.

Jeśli przebywamy z dala od swego dobytku i posiadamy system alarmowy wyposażony nawet w najlepsze czujniki, a rozpoczęcie akcji alarmowej nie zatrzyma sprawców może się okazać, że pieniądze jakie wydaliśmy na tą inwestycję nie przyniosły nam korzyści.

Zdalne powiadamianie o wywołaniu akcji alarmowej, zaniku zasilania głównego zabezpieczą nas przed nieoczekiwanymi okolicznościami.

Jeśli po otrzymaniu informacji z modułu GSM, GPRS sami nie mamy szansy należycie zareagować możemy taką usługę zlecić firmie monitorującej alarmy domowe z powiadomieniem.

Dostępne na rynku nowoczesne alarmy domowe oferują nam wiele dotąd niedostępnych możliwości.

Zapewniają kompleksowe zabezpieczenie dowolnego obiektu, wyspecjalizowanej, indywidualnej kontroli pomieszczeń, w zależności od ich rodzaju.

W element zdalnego powiadamiania można też wyposażyć istniejący już system alarmowy.

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych domowych instalacji alarmowych jest popularna seria central Satel CA.

Przykładowo osoby posiadające alarm domowy z centralą CA-10 mogą skorzystać z powiadamiania poprzez moduł GSM LT-1.

Bardzo popularną na naszym runku rodziną systemów alarmowych jest seria SATEL CA.

Wiele osób posiadających system CA-10 korzysta z możliwości powiadamiania jaką daje nam moduł GSM LT-1.

Moduł ten po otrzymaniu informacji z centrali alarmowej o naruszeniu zabezpieczonej strefy wyśle wiadomość SMS na nasz numer telefonu lub firmy monitorującej.

Odpowiednia informacja może zostać też przesłana po uruchomieniu specjalnego przycisku napadowego.

Dzięki temu, iż moduł  GSM LT-1 jest uniwersalny  może on współpracować z wieloma innymi centralami alarmowymi VERSA oraz INTEGRA.

W celu odpowiedniej konfiguracji tegoż moduły musimy nabyć odpowiedni przewód, a jest nim DB9F / RJ KPL oraz oprogramowanie DLOAD10.

W pierwszej kolejności łączymy się z centrala alarmową za pomocą wymienionego wyżej przewodu oraz programu.

Klikamy na ikonę komunikacja, wybieramy port RS232 dzięki któremu będziemy łączyć się z centrala alarmową.

Wchodzimy w tryb serwisowy,  za pomocą manipulatora wpisując odpowiednie hasło dostępu zatwierdzając je znakiem #.(standardowo jest to : „112 #”).

Następnie dokonujemy odczytu danych jakie są zapisane na centrali alarmowej wybierając opcję komunikacja, a następnie odczyt.

Po udanym podłączeniu komputer zaimportuje wszystkie ustawienia z centrali alarmowej i wyświetla je w poszczególnych zakładkach programu DLOAD10.

Następnie wchodzimy do kolejnej zakładki, tym razem będą to Opcje, opcja dialera, powiadomienie słowne.

Nie możemy też zapomnieć o tym iż moduł komunikacji powinien mieć zasilanie, które to uzyskujemy z zacisku wejść wysokoprądowych centrali alarmowej, może tpo być przykładowo OUT3.

Alarmy domowe Katowice

Następnie przechodzimy do zakładki wyjścia i wyjście oznaczone jako OUT 3 ustawiamy w tryb „Zasilanie” – numer 27.

Kolejnym etapem konfiguracji jaką powinniśmy wykonać  jest przejście w tryb programowania samego modułu GSM LT-1.

Podłączamy więc moduł do komputera specjalnym przewodem DB9F/RJ-KPL z dodatkową przejściówką na złącze PIN5, zmieniamy numer portu do którego został podłączony kolejny przewód.

Zmian dokonujemy identycznie jak w pierwszym przypadku, czyli klikamy na : komunikacja, konfiguracja, port RS-232 i wybieramy odpowiedni port.

Następnie wchodzimy w następujące funkcje: plik, nowy,  moduł GSM i wpisujemy odpowiednie ustawienia do modułu.

W okienku jakie się pojawi powinniśmy wpisać numer PIN karty SIM jaką zainstalowaliśmy w module.

W rubryce Centrum SMS wpisujemy właściwy numer dla centrum SMS operatora jakiego posiadamy kartę SIM.

Dla poszczególnych sieci będzie on miał postać:

T-Mobile: +48602951111

Plus: +48601000310

Orange: +48501200777

Play: +48790998250

Jako numer stacji PAGER wpisujemy 1111

Zakończenie pracy z naszym systemem alarmowym wymaga jeszcze kilku ustawień.

W tym celu ponownie łączymy się z centrala alarmową w celu wpisania numerów na jakie będzie wysyłane powiadomienie.

Należy pamiętać, że alarmy domowe po zakończeniu prac wymagają przetestowania działania wszystkich funkcji.

Ja dbać o prawidłową pracę domowego systemu alarmowego.

Domowe systemy alarmowe są instalacjami czuwającymi nad naszym bezpieczeństwem.

Podobnie jak samochód poddawany jest regularnym przeglądom dzięki czemu możemy nim bezpiecznie podróżować system alarmowy wymaga też okresowej kontroli.

Kontrola taka pozwala na uniknięcie często przykrych sytuacji z pojawiającymi się fałszywymi alarmami przegląd minimalizuje też ryzyko wystąpienia usterki oraz daje pewność, że wszystkie podzespoły działają poprawnie i alarm zareaguje właściwie kiedy intruz pojawi się w naszym domu.

Przegląd samochodu daje pewność, że nie posiada on usterek i możemy nim bezpiecznie podróżować.

System alarmowy zamontowany w naszym domu, również wymaga corocznego przeglądu technicznego, który pozwala wyeliminować możliwość wystąpienia usterki oraz daje pewność, że wszystkie podzespoły działają poprawnie i alarm zareaguje właściwie. Większość użytkowników, przede wszystkim małych systemów alarmowych, zapomina o takim przeglądzie i nie zdaje sobie sprawy jak ważna jest konserwacja alarmu.
Przegląd powinien wykonać pracownik profesjonalnej firmy, który ma doświadczenie w instalacji zabezpieczeń. Taki instalator może szybko i sprawnie wykryć i wyeliminować ewentualne usterki. Podczas przeglądu instalacji alarmowej powinny zostać sprawdzone podstawowe elementy, które mogą wpłynąć na pogorszenie jakości działania systemu w krytycznym momencie.

Należy sprawdzić między innymi:
- czujki – poprawną reakcję (np. na ruch, ciepło czy rozłączenie). Warto także wyczyścić ich wnętrze. Należy zwrócić uwagę na czystość soczewki i sprawdzić np. czy w czujce nie zagnieździły się owady. Jeśli posiadamy czujki bezprzewodowe obowiązkowo należy sprawdzić stan baterii.
- zasilanie – system alarmowy zasilany jest z sieci elektrycznej ale ma również akumulator, który wykorzystywany jest podczas przerw w dostawie prądu. Należy sprawdzić układ ładowania oraz stan akumulatora. Kilkuletnie akumulatory mogą wymagać wymiany.
- komunikator – należy sprawdzić czy prawidłowo nawiązuje połączenie, obojętnie czy komunikator łączy się przez GSM czy analogowo. Można również zweryfikować poziom sygnału radiowego i sprawdzić czy zaprogramowane numery telefonu są poprawne i aktualne.
- sygnalizatory – często pomijane przy konserwacji. Należy zweryfikować poprawne działanie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej zarówno sygnalizatorów zewnętrznych jak i wewnętrznych. Dodatkowo można zwrócić uwagę na układ sabotażowy i sprawdzić czy nie ma uszkodzeń spowodowanych np. korozją.

Alarmy domowe warto przeglądać i konserwować przed planowaną dłuższą nieobecnością w domu np. wyjazdem na urlop. Będziemy wtedy pewni że nasz alarm zadziała poprawnie w razie wykrycia jakiegoś zagrożenia.

Jeśli uważacie, że w artykule został pominięty jakiś element lub chcecie podzielić się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami np. na temat nietypowych lub częstych usterek systemów alarmowych, to zapraszamy do komentowania.

 

Systemy alarmowe Bytom – konkurencyjne ceny

Podstawowa wiedza dotycząca instalacji domowego systemu alarmowego.

Mając zamiar podjąć się samodzielnej instalacji alarmu domowego musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że potencjalny intruz, który zdecyduje się na włamanie widząc na naszym domu sygnalizator alarmowy lub informację o zabezpieczeniu domu będzie prawdopodobnie będzie liczył na to iż uda mu się przechytrzyć system alarmowy.

Sposoby oszukiwania pracy popularnych systemów alarmowych są przeróżne.

Niestety największym błędem popełnianym przy samodzielnej instalacji systemu przez właściciela budynku jest brak zmiany hasła serwisowego do centrali alarmowej.

Brak zmiany hasła serwisowego, nawet w przypadku ustalenia nowego hasła użytkownika może mieć dla właściciela budynku fatalne znaczenie.

Hasło serwisowe w systemach alarmowych posiada możliwość dokonywania wszelkich zmian w ustawieniach centrali począwszy od wyłączenia czuwania alarmu po.

Ten fakt może sprawić, że nasz alarm domowy pomimo prawidłowej instalacji oraz zastosowania znakomitych czujek ruchu zwyczajnie nie zareaguje na włamanie.

Kolejny często ostatnio stosowany sposób to metoda  na tak zwanego „śpiocha”.

Systemy alarmowe są najczęściej podzielone na strefy.

W porze nocnej najczęściej zabezpieczone są obszary, w których domownicy się nie poruszają.

Są to okolice drzwi głównych, parter budynku, pomieszczenia gospodarcze.

Obszary te są zazwyczaj dodawane do strefy, która jest chroniona w czasie nocy.

Z kolei obszary takie jak sypialnie, korytarze, toalety i łazienki z których domownicy mogą korzystać w czasie nocy nie są zabezpieczone ponieważ sami domownicy mogliby spowodować wywołanie akcji alarmowej.

Zważywszy na fakt istnienia stref czyli przestrzeni gdzie w danej chwili czuwanie jest wyłączone intruz może niepostrzeżenie wejść do naszego domu przez uchylone okno w łazience lub sypialni w czasie nocy kiedy śpimy.

Po wejściu intruz rozpylając substancję usypiającą, zapewni sobie możliwość splądrowania naszego domu w naszej obecności.

Dodatkowym ułatwieniem dla włamywacza może być fakt, że często czujki, których czuwanie jest załączone posiadają uruchomioną funkcję migania diody jaka znajduje się w ich obudowie.

W takiej sytuacji złodziej gdy tylko popatrzy na czujkę będzie wiedział gdzie ma nie wchodzić, żeby jego obecność nie została ujawniona.

Już niejednokrotnie pojawiały się w mediach informacje na temat splądrowania prywatnych domów w czasie kiedy właściciele spali.

Aby się zabezpieczyć przed taką sytuacją alarmy domowe powinny być tak zaprojektowane, aby uniemożliwiały wejście przez okno nawet jeśli przebywamy w danym pomieszczeniu.

Jak już pisałem wcześniej  każdy system alarmowy dzielimy na strefy dozorowe.

Starajmy się stworzyć pierwszą linię ochrony naszego domu instalując linię ochrony obwodowej, należą do niej czujniki magnetyczne zainstalowane w oknach i drzwiach.

Czujka magnetyczna może być zamontowana w taki sposób, że nawet w przypadku kiedy okno jest uchylone system nie będzie widział „rozwarcia” jej styku, natomiast w przypadku kiedy okno zostanie otwarte nastąpi uruchomienie alarmu domowego.

 

Aby działanie alarmu domowego było zawsze prawidłowe wszystkie elementy wchodzące w skład instalacji alarmowej bezwzględnie muszą być bardzo starannie dobrane.

Czujki ruchu jakie zostaną podłączone do centrali nie powinny być przypadkowe.

Przykładowo ze względu na zróżnicowane charakterystyki pracy czujki PIR inną zainstalujemy w salonie gdzie będzie ona zabezpieczała szeroki obszar , a inną w korytarzu o niewielkiej szerokości.

Każda czujka PIR ze względu na parametry pracy posiada określone przez producenta standardy dotyczące sposobu jej montażu.

Często na skutek doboru niewłaściwego modelu czujki ruchu dochodzi do jej przypadkowego wzbudzenia co jest przyczyną fałszywych alarmów.

Kończy się to najczęściej minimalizacją jej czułości co z kolei prowadzi do braku reakcji w przypadku rzeczywistego zagrożenia.

Kiedy już mamy zainstalowany system alarmowy i działa on prawidłowo nie możemy zapominać o konieczności wykonywania okresowych przeglądów całej instalacji alarmowej.

Wszelkie prace konserwacyjne powinny być wykonywane co najmniej raz w ciągu roku przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia.

Alarmy domowe Katowice – konkurencyjne ceny.

Współczesne alarmy domowe dają nam możliwość przesłania informacji o zaistniałych nieprawidłowościach pracy systemu na telefon komórkowy, lub firmy z którą podpisaliśmy umowę o monitorowanie pracy systemu SSWiN.

Alarmy z powiadomieniem są też świetnym rozwiązaniem dla osób, które planują wykorzystać system alarmowy do sterowania automatyką domową.

Jednak nadal zasadniczym zadaniem modułu GSM lub GPRS pozostaje nadal automatyczne powiadamianie z wykorzystaniem wiadomości tekstowych SMS, komunikatów głosowych o wszelkich zaistniałych sytuacjach newralgicznych jakie będą miały miejsce a naszym domu.

Tani system alarmowy do mieszkania

Niezależnie od tego, na jaki system alarmowy wybierzemy bardzo istotne jest abyśmy zadbali o to, by wszystkie elementy składowe naszego alarmu domowego zostały prawidłowo zainstalowane, a centrala alarmowa była skonfigurowana w zgodzie z obowiązującymi zasadami.

Czynności te decydują o skuteczności działania całej instalacji alarmowej i mogą mieć decydujące znaczenie.

Dlatego o instalację alarmu domowego powinniśmy poprosić osobę posiadającą nie tylko odpowiednią wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki ale przede wszystkim posiadającej odpowiednie uprawnienia, to jest licencję pracownika zabezpieczenia technicznego stopnie pierwszego, a w przypadku projektowania instalacji alarmowej osoby posiadającej licencję stopnia drugiego.

Oczywiste staje że zapewnić nam to może doświadczony instalator.

Ktoś może powiedzieć, że instalacja alarmu w takim przypadku wiążę się z koniecznością wydania pewnej sumy pieniędzy, a sami możemy to wykonać taniej. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość osób nie orientuje się w wielu zawiłościach działania systemów alarmowych i nie ma doświadczenia w konfiguracji centrali alarmowej może się okazać, że kwota jaką wydamy na instalacje alarmu domowego nie będzie tak wysoka jak nam się początkowo wydawało.

Dodatkowym atutem jest możliwość zakupienia systemu alarmowego u instalatora, który w większości przypadków zaproponuje niższe ceny na wszystkie elementy alarmu domowego.

 

Instalator dzięki swojej wiedzy technicznej oraz zdobytej praktyce  czy znajomości zagadnień związanych z elektronicznymi systemami zabezpieczeń będzie w stanie doradzić nam i zaproponować najlepsze i w cale nie najdroższe rozwiązania z zakresu SSWiN.

Zapewni on także optymalne zaprogramowanie centrali alarmowej, a także jego należyte serwisowanie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przez wele lat.

Instalator zadba też o to, by poszczególne urządzenia systemu alarmowego posiadały najnowsze aktualizacje oprogramowania, które oferują nowe rozwiązania funkcjonalne.

Profesjonalny instalator zapewni nam i innym użytkownikom systemu przeszkolenie w zakresie jego codziennej obsługi domowego systemu alarmowego.

Instalacja alarmów Katowice

Jednym z często polecanych a zarazem funkcjonalnych systemów alarmowych jakie szczególnie często są instalowane w mieszkaniach jest system Satel Micra.

Rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie ośmiu czujek bezprzewodowych oraz pięciu przewodowych.

Możliwość współpracy centrali alarmowej z 8 czujkami bezprzewodowymi znacznie skraca i ułatwia proces instalacji, niższe są też koszty ponieważ nie ma konieczności układania i ukrywania przewodów.

Sterowanie elektrozaworami za pomocą centrali alarmowej.

Zdecydowana większość współczesnych systemów alarmowych może z powodzeniem zostać wykorzystana do sterowania wieloma urządzeniami automatyki budynkowej mniej lub bardziej złożonej w zależności od zakupionego modelu centrali alarmowej.

Okazuje się, że standardem stało się już, że centrala może sterować automatyką bramową, garażową, oświetleniem w domu czy przydomowego ogrodu oraz roletami. Wymienione powyżej funkcje w zdecydowanej większości są już bardzo często proponowane do realizacji przez większość instalatorów systemów alarmowych.

Prace z tym związane dla fachowca instalującego alarmy domowe nie stwarzają większych problemów przy podjęciu takiej konfiguracji.

Jednak nadal mało jest na rynku zainstalowanych systemów alarmowych, w których podjęto prace nad  dodatkowym sterowaniem, a mianowicie elektrozaworami sterującymi dopływem wody oraz gazu.

Mam na myśli instalacje stosowane w domach jednorodzinnych. Z czego to wynika ? Wynika to prawdopodobnie nie z braku odpowiednich umiejętności lecz z powodu ogromnej gamy urządzeń sterujących do wyboru, przez co powstaje dylemat, który elektrozawór wybrać.

Kiedy zastosować elektrozawór sterujący przepływem?

Stosowanie elektrozaworów zawsze może przynieść spore korzyści.

Jeśli w alarmie domowym wykorzystana jest  czujka zalania lub w instalacji wodnej zainstalowany jest licznik wody z enkoderem, to jest już to wystarczający powód, dla którego warto zastosować elektrozawór sterujący przepływem wody.

W przypadku wystąpienia wycieku wody, czujnik zalania przekaże odpowiednią informację do centrali alarmowej, która natychmiast wysteruje elektrozawór i odetnie dopływ wody chroniąc nas nie tylko przed nadmiernym i niepotrzebnym zużyciem wody, ale też przed stratami wynikającymi z zalania domu lub mieszkania.

W przypadku instalacji gazowej sytuacja jest jeszcze bardziej poważna.

Nie trzeba chyba w tym miejscu wyjaśniać czym może grozić ulatniający się gaz.

Alarmy domowe mogą współpracować z czujnikiem gazu metanu lub LPG, po wykryciu danego zagrożenia, czujka poinformuje o tym centralę, a ta w natychmiastowo wyłączy napięcie z cewki elektrozaworu instalacji gazowej.

Poza bezpieczeństwem elektrozawory mogą wyręczać nas w codziennych czynnościach.

Przykładem może być zastosowanie sterowania elektrozaworem do podlewania przydomowego ogrodu, sterowania ogrzewaniem.

Jaki elektrozawór wykorzystać?

Polecane są urządzenia służące do sterowania przepływem wody z serii ESM86 występujące w przekrojach 1 cal, ½ cala oraz ¾ cala.

Korpus takiego elektrozaworu jest wykonany z mosiądzu, natomiast elementy zewnętrzne ze stali nierdzewnej.

Elementem wykonawczym elektrozaworu jest membrana NBR mogąca pracować w temperaturze do 80 stopni Celcjusza, jeśli elektrozawór posiada membranę typu EPDM lub FPM temperatura pracy takiego urządzenia może wynosić już odpowiednio 110 i 150 stopni Celcjusza.

Ważną informacją jest to iż elektrozawór wykorzystywany do sterowania przepływem gazu posiada mechanizm resetu, który wymaga ręcznego uruchomienia po podaniu zasilania.

Zabezpiecza nas to przed przypadkowym podaniem gazu do instalacji tuż po awarii systemu.

Nasze urządzenia pracują w konfiguracji NC (brak napięcia – urządzenie nie przepuszcza medium, obecność napięcia – urządzenie przepuszcza).

Montaż alarmów domowych wymaga często w celu zwiększenia niezawodności montaż równoległego do elektrozaworu zwykłego zaworu ręcznego.

Szybkie wykrywanie zagrożenia pożarowego.

Badania statystyczne przeprowadzane regularnie wykazują, iż w naszym kraju każdego roku w wyniku w pożarach ginie kilkadziesiąt osób.

Niestety aż dziewięćdziesiąt procent ofiar pożarów to mieszkańcy domów jednorodzinnych.

Głównym powodem zgonów jest zatrucie tlenkiem węgla, gazów powstających w wyniku spalania niebezpiecznych – toksycznych substancji.

Pomimo łatwej dostępności podstawowych środków ochrony takich jak czujniki dymu, gazu, czadu nie są nie są one stosowane w większości instalacji alarmowych.

Właściciele  domów, chcąc ograniczyć koszty instalacji systemu alarmowego odkładają na dalszy plan zakup podstawowych detektorów mogących ratować ich życie oraz zdrowie.

Mogą one skutecznie zawiadomić domowników o powstałym pożarze, co umożliwi bezpieczne opuszczenie zagrożonego pomieszczenia.

Miejscem, gdzie najczęściej dochodzi do zaprószenia ognia jest kuchnia, jednak najwięcej ofiar śmiertelnych występuje w pokoju wypoczynkowym oraz jadalni czterdzieści dwa procent ogółu przypadków śmiertelnych.

Czujniki dymu, czadu, gazu zainstalowane w systemie SSWiN pozwolą na wczesne wykrycie zagrożenia we wszelkich  obiektach.

Zasada działania tego typu zabezpieczeń polega na pomiarze promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez cząstki dymu.

Czułość układu detekcji jest tak zaprogramowana, aby wykryć nawet niewielkie zagrożenie, zalążek pożaru.

Alarmy domowe instalowane wraz z detektorami nie tylko chronią nasze mienie, ale i nas samych.

Detektory pożarowe powinny być tak zainstalowane jak najbliżej pokoju wypoczynkowego. Istotne jest, aby dźwięk sygnalizujący zagrożenie był słyszalny w całym domu, nawet  w przypadku kiedy drzwi do poszczególnych pomieszczeń są zamknięte.

Monitoring cctv oraz system alarmowy jako nowoczesne zabezpieczenie mienia.

Nowoczesne systemy zabezpieczenia elektronicznego pełnią obecnie nie tylko rolę prewencyjną

odstraszając potencjalnych intruzów.

Posiadają one też zdolność powiadamiania o wszelkich próbach naruszenia zabezpieczonych stref.

Monitoring cctv coraz częściej jest też instalowany  też coraz częściej zintegrowane wielozadaniowe aplikacje umożliwiające wykonanie kompleksowej ochrony,

wideo weryfikacji, oraz kontroli dostępu.

Wideo  weryfikacja możliwa jest dzięki instalacji kamer cctv.

Kontrola dostępu natomiast coraz częściej jest też wykorzystywana w celu rejestracji czasu pracy w firmach.

Weryfikacja osoby posiadającej kartę lub brelok umożliwiający dostęp do wyznaczonej strefy może być też poszerzona

o kontrolę biometryczną oraz porównanie zapisanego obrazu twarzy osoby z obrazem jaki w danym momencie generuje

kamera przemysłowa pracująca w systemie monitoringu cctv.

Integracja tych rozwiązań czyli systemów alarmowych, telewizji przemysłowej i kontroli dostępu jest stosowana od niedawna.

Wcześniej systemy te były wykorzystywane jako niezależne instalacji.

Choć każda z nich jest skuteczna działając w jednym rozbudowanej aplikacji ochrony wzajemnie się uzupełniają.

 

Telewizja przemysłowa dysponuje obecnie kamerami megapikselowymi oferującymi obraz w jakości full HD.

Dzięki temu weryfikacja osób jest natychmiastowa nie nosi za sobą ryzyka pomyłki.

Współpracują one bezpośrednio z cyfrowymi urządzeniami rejestrującymi, które za razem są centrum

zarazem zadania systemem nadzoru wideo.

Jednak największe korzyści z integracji takich systemów przynosi wykorzystanie dedykowanego oprogramowania oraz komputera PC.

Przykładem takiego rozwiązania jest aplikacja NMS.

Jest to rozwiązanie wielozadaniowe typu klient – serwer umożliwiające na jednoczesne wykorzystywanie

przez wielu użytkowników ze zróżnicowanymi poziomami dostępu.

Przykładem wykorzystania tej aplikacji mogą być zamknięte osiedla mieszkaniowe, gdzie administrator systemu

przydziela indywidualnie dostęp do obrazu z kamer IP.

Do kamer znajdujących się na parkingu mogą mieć dostęp wszyscy mieszkańcy, natomiast z kamer zabezpieczających wydzielone pomieszczenia (garaże, klatki schodowe, suszarnie itp. tylko lokatorzy korzystający z danych pomieszczeń.

Nowoczesne systemy monitoringu cctv to nie tylko rozbudowane systemy.

W sklepach i małych firmach coraz częściej są montowane instalacje lokalnego monitoringu cctv.

System taki najczęściej składa się z kilku kamer oraz rejestratora cyfrowego.

Obraz może być podglądany lokalnie za pomocą monitora lub zdalnie z wykorzystaniem sieci komputerowej.

właściciele takich systemów coraz częściej wykorzystują w tym celu urządzenia mobilne.

Z tego też względu większość rejestratorów DVR oraz NVR dysponuje dualnym kodekiem wideo.

Zapewnia to możliwość lokalnego podglądu obrazu w wysokiej jakości oraz płynnego obrazu

w niższej jakości na urządzeniu mobilnym.

Z kolei systemy alarmowe jakie cieszą się w chwili obecnej największą popularnością to rozwiązania bezprzewodowe

oraz umożliwiające powiadomienie w przypadku wykrycia zagrożenia.

Alarmy z powiadomieniem wykorzystują moduły GSM oraz GPPRS które dodatkowo pozwalają na zdalne zarządzanie systemem.

Każdy system alarmowy podzielić można w zasadzie na kilka podstawowych części.

Jedna z nich to cala instalacja i infrastruktura: centrala alarmowa, moduły sterowania, rozszerzenia wejść oraz wyjść, kolejną częścią są czujniki i detektory, trzecią elementy powiadomienia czyli moduły GSM/GPRS sygnalizatory optyczo – akustyczne.

Zadaniem czujników ruchu, barier podczerwieni jest dostarczenie do centrali informacji pojawieniu sie intruza.

 

Dodatkowo stosowane są kontraktrony czujniki zbicia szyby, czujniki wibracyjne udarowe  sforsowania drzwi okien.

Detektory zaś są odpowiedzialne za wykrycie gazów, czadu, ognia, wody (zalanie).

W wielu przypadkach alarmy domowe posiadają też przyciski napadowe umożliwiające wezwanie pomocy

w razie zagrożenia.

Wejścia centrali alarmowej umożliwiają konfigurację odpowiedniego rodzaju podłączenia, jest ono zależne od rodzaju

czujki oraz tego czy dana linia dozorowa jest dublowana.

wyjścia na płycie centrali alarmowej można podzielić na wysokoprądowe oraz niskoprądeowe.

Na wyjściach wysokoprądowych w chwili wyzwolenia pojawia się napięcie stałe.

Może one służyć do uruchomienia sygnalizatora optyczno-akustycznego lub sterowania urządzeniami np. bramą wjazdową.

Na wyjściach niskoprądowych nie pojawia się napięcie.  Mogą one służyć do sterowania sygnalizatorem

posiadającym własne zasilanie, komunikacji z modułem GPRS, oraz sterowania urządzeniami zewnętrznymi po wykorzystaniu przekaźnika

Nowoczesny alarm domowy oraz jego zalety w ochronie mienia.

Nowoczesny system SSWIN jest  bardzo skutecznym sposobem na zabezpieczenie naszego majątku przed skutkami włamania, jego dodatkowe funkcje pozwalają też wykrywać dym pożar lub ulatniający się gaz dzięki czemu alarmy domowe chronią nasze życie oraz zdrowie.

Większość alarmów domowych można wyposażyć w moduły powiadomienia GPRS oraz zdalnej kontroli pracy systemu.

Kontrolę taką  możemy sprawować z dowolnego miejsca za pomocą telefonu komórkowego lub komputera z zainstalowaną odpowiednią aplikacją mobilną.

Moduł GPRS T2 firmy Satel posiada programowalne wyjścia za pomocą, których możemy otrzymywać informacje na temat stanu systemu, naładowania akumulatora, zaniku zasilania, włamania, temperatury pieca centralnego ogrzewania.

Możemy też zdalnie sterować systemem oraz elementami do niego podłączonymi.

Otwieranie i zamykanie rolet, podlewanie przydomowego ogródka, sterowanie klimatyzacją czy ogrzewaniem to funkcje, które są bardzo często stosowane.

Korzystanie z dobrodziejstw, jakie dają nam nowoczesne alarmy domowe  nie wymaga w chwili obecnej ponoszenia wysokich nakładów finansowych, a system można rozbudować w dowolnym momencie.

Moduły T1,T2, T4  pobierając z centrali alarmowej dane przetwarzają je a następnie oraz przesyłają  w jednym z popularnych formatów. W celu przesłania informacji wykorzystywana jest łączność typu GPRS (lub SMS).

Alarmy z powiadomieniem pozwalają na precyzyjne przesyłanie raportów, ograniczonych jedynie funkcjonalnością wbudowanego dialera i specyfikacją wybranego formatu transmisji.

 

Konstrukcja modułów GPRS-T1 oraz GPRS T-2 umożliwia podłączanie ich bezpośrednio do wejścia komunikatora telefonicznego dowolnej centrali alarmowej.

Zdalne zarządzanie alarmem domowym.

Często kiedy przebywamy z dala od naszego domu chcielibyśmy sprawdzić c dzieje się z naszym majątkiem.

Niestety nie każdy system alarmowy jaki zainstalujemy będzie nam dawał możliwość zdalnej kontroli oraz sterowania funkcjami systemu zabezpieczającego nasz dom.

Najczęściej instalowanymi w Polsce systemami alarmowymi są produkty rodzimej firmy Satel.

Dedykowanym modułem dającym możliwość zdalnej obsługi systemu jest ETHM – 1, przy wykorzystaniu bezpłatnej aplikacji SATEL GUARDX.

Moduł ten współpracuje z centralami alarmowymi INTEGRA poprzez sieć internetową, lub lokalną sieć LAN.

Z uwagi na ogromne możliwości central z serii Satel Integra w takim przypadku będziemy mieli możliwość sterowania wszelkimi urządzeniami wchodzącymi w skład instalacji inteligentnego domu.

Automatyka domowa, która zdalnie sterujemy pozwala na zamknięcie rolet, okien zgaszenie oświetlenia jeśli zapomnieliśmy tego zrobić w pośpiechu wychodząc z domu.

W czasie naszej nieobecności system automatycznie może też podlewać przydomowy ogród czy sterować ogrzewaniem.

Oczywiście istnieją też inne systemy Satel dające możliwość zdalnego sterowania.

Jest to nowoczesny system Satel Micra przeznaczony do instalacji alarmu w mieszkaniach, sklepach, biurach.

Za pomocą telefonu komórkowego z zainstalowaną aplikacją MobileKPD.

 

Za pomocą komputera z zainstalowanym oprogramowaniem GuardX – rozwiązanie to pozwala na zaimplementowanie map obiektu co pozwala na szybką identyfikację wszelkich zagrożeń oraz nieprawidłowości.

 

Alarmy domowe Micra pozwalają na zdalne zarządzanie z wykorzystaniem aplikacji MobileKPD.

Obsługa zdalna może być wykonywana za pomocą smart fonu, który po zainstalowaniu aplikacji posiada identyczny wygląd jak panel, który będziemy mieli zainstalowany w domu.

Dzięki czemu nie musimy się ponownie uczyć nowego sposobu sterowania domowym systemem alarmowym.

Jeśli posiadamy komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową będziemy mieli możliwość  wykorzystanie wirtualnego manipulatora umożliwiającego na pełną obsługę systemu alarmowego.

Instalacja alarmów domowych je jest w obecnych czasach tylko sposobem na odstraszenie potencjalnych złodziei, daje nam o wiele większe możliwości oraz oszczędność energii i współpracę z innymi systemami zabezpieczającymi nasze mienie.

Przykładem może być integracja systemu alarmowego z systemem monitoringu cctv, lub kontroli dostępu.

Kontrola dostępu jest coraz częściej wykorzystywana w wielu firmach, pozwala ona na umożliwienie konkretnym pracownikom na dostęp do poszczególnych pomieszczeń oraz kontrolę czasu pracy całej załogi.

Instalacja alarmów domowych

Podstawowe informacje o instalacji alarmów domowych.

Wiele osób planujących samodzielną instalację alarmu domowego boryka się z wieloma problemami dotyczącymi nie tylko odpowiedniego doboru poszczególnych części składowych ale też ich prawidłowej instalacji i konfiguracji.

Dobór odpowiedniego sprzętu jest sprawą indywidualną uzależnioną od rodzaju i wielkości danego obiektu.

W tym artykule zajmę się raczej problematyką związaną z instalacją alarmów domowych.

Jednym z największych problemów jest montaż czujników.

W większości systemów alarmowych podstawową czujką jest czujnik ruchu typu PIR.

Czujnik tego rodzaju reaguje w przypadku wykrycia ruchu odbywającego się prostopadle do soczewki poprzez przecięcie wiązki podczerwieni.

Przy instalacji czujki PIR należy pamiętać, że nie powinna ona być przesłonięta elementami wyposażenia wnętrz.

Detektory tego typu instaluje się najczęściej na wysokości 2,1 do 2,4 metra.

Większość czujek PIR posiada możliwość zmiany czułości w co najmniej 3 zakresach niskim, średnim i wysokim.

W wielu przypadkach czujki posiadają możliwość zmiany ustawienia piroelementu w zależności od wysokości na jakiej została ona usytuowana.

Jeśli jest na odpowiedniej wysokości podziałka powinna być w środkowym położeniu.

Jeśli znajduje się ona poniżej zalecanej wysokości powinniśmy przesunąć płytkę podziałki niżej, natomiast jeśli jest instalowana powyżej zalecanej wysokości płytka podziałki powinna być przesunięta wyżej.

Regulacja taka zapewnia osiągnięcie właściwego zasięgu pracy czujki PIR.

Czujki PIR mają też przez producenta określony zasięg kąt pracy.

Zaleca się aby czujka nie była instalowana w pomieszczeniach gdzie jej zasięg pracy byłby poniżej 1/3  w zasięgu deklarowanego przez producenta.

Instalacja alarmów domowych wymaga też często zastosowania czujek dualnych np. PIR+MW.

W tym rodzaju czujki dodatkowo umieszczony jest element mikrofalowy i zaleca się stosowanie go w przypadku kiedy w pomieszczeniu znajduje się silne żądło ciepła.

Kolejnym rodzajem czujników jest kontaktron.

Czujniki te są montowane w ościeżnicach drzwi i okien.

Składają się z pary elementów magnesu oraz modułu czujnika.

Z chwilą kiedy oba elementy zostaną od siebie oddalone centrala alarmowa otrzymuje sygnał o nieautoryzowanym otwarciu drzwi lub okna.

Przy prawidłowym montażu należy umieścić jeden z elementów czujnika na części ruchomej drzwi, lub okna, drugi element zaś w miejscu, nieruchomym (futryna).

Dodatkowymi czujnikami jakie instalowane są w systemie alarmowym są detektory gazów, dymu, zalania i temperatury.

Optyczny czujnik dymu poprzez rozproszenie wiązki światła w cząsteczkach tegoż dymu reaguje na pojawiające się zagrożenie.

Odpowiednio zamontowany czujnik powinien znajdować się w najwyższym punkcie pomieszczenia, w miejscu które nie jest przysłonięte przeszkodami, w odległości co najmniej 50 cm od ścian. Optymalne miejsce montażu znajduje się w centralnym punkcie pomieszczenia.

Najważniejszym elementem systemu SSWiN jest centrala alarmowa.

Powinna ona być zamontowana w pomieszczeniu, do którego nie będą miały dostępu osoby postronne.

Najczęściej w jej sąsiedztwie jest też usytuowany moduł powiadomienia GSM.

Miejsce instalacji centrali alarmowej powinno być chronione przez czujkę ruchu.

Jeśli chcemy korzystać z elementów bezprzewodowych powinniśmy wybrać miejsce gdzie komunikacja bezprzewodowa nie będzie zakłócana.

Co powinieneś wiedzieć jeśli chcesz zainstalować alarm domowy część druga.

Instalując alarm domowy musimy wiedzieć, że potencjalny złodziej decydując się na włamanie będzie chciał przechytrzyć nasz system alarmowy.

Metody oszukiwania systemu alarmowego czyli metoda „na śpiocha”.

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem oszukania systemu alarmowego jest niepostrzeżone wejście do naszego domu w czasie nocy oraz rozpylenie substancji usypiającej, abyśmy nie mogli zareagować w czasie gdy on będzie plądrował nasze mienie.

Dlatego też nawet jeśli przebywamy w domu powinien on być tak zabezpieczony aby nikt z zewnątrz nie mógł się do niego dostać bez wywołania akcji alarmowej.

System alarmowy dzielimy na strefy, jedną z nich może być pierwsza linia obrony czyli ochrona obwodowa, czujniki magnetyczne zainstalowane w oknach i drzwiach.

W pomieszczeniach gdzie w czasie nocy się nie poruszamy też mogą czuwać czujniki ruchu.

Każde naruszenie zabezpieczonej strefy skutkować będzie odpowiednią reakcja alarmu domowego.

Dlaczego warto instalować system alarmowy?

Obecność widocznych sygnalizatorów optyczno- akustycznych na zewnątrz budynku jest pierwszym sygnałem dla włamywacza, że obiekt jest zabezpieczony.

I choć istnieją opinie, że złodzieje często nie boją się alarmów i nawet kiedy go już uruchomią kontynuują włamanie nie jest to prawdą.

Większość złodziei jak można się było przekonać oglądając wywiad z odbywającymi kary w więzieniach za włamania rezygnuje z próby wtargnięcia do budynku jeśli zauważy iż jest on zabezpieczony systemem alarmowym.

Tak więc instalacja systemów alarmowych jest skutecznym narzędziem zabezpieczenia mienia.

Warto więc zadbać o to aby sygnalizatory zewnętrzne były widoczne, ale jednak znajdowały się w miejscu gdzie włamywacz nie będzie ich mógł unieszkodliwić.

Czy można zdalnie sterować systemem alarmowym?

Jedną z głównych zalet nowoczesnego alarmu domowego jest uniwersalność.

Choć może jeszcze obarczone są one niezbyt pochlebną opinią osób które często były świadkami wycia syreny alarmowej i brakiem reakcji właściciela budynku lub odpowiednich służb.

Sytuacje takie miały miejsce jeśli system alarmowy nie był odpowiednio zaprojektowany i zainstalowany oraz nie posiadał modułu powiadomienia.

Właściciele obiektu znajdujący się w chwili wywołania akcji alarmowej przebywają z dala od tego obiektu i nie mają nawet pojęcia o tym co się w danej chwili dzieje.

Sytuacja zmieniła się wraz z pojawieniem się alarmów z powiadomieniem na telefon komórkowy oraz możliwością monitorowania ich pracy przez Internet.

Jednym z modułów umożliwiających kontrolę z wykorzystaniem ogólnie dostępnej sieci internetowej jest ETHM-1.

Dzięki niemu nie tylko mamy bezpośredni kontakt z centralą alarmową i widzimy wszelkie sygnały jakie do niej docierają, ale możemy też sterować pracą systemu alarmowego.

Abyśmy mieli taką możliwość wystarczy zainstalować na komputerze odpowiednią aplikację pomagającą kontrolę systemu SSWiN.

Sterować systemem alarmowym możemy też za pomocą smart fonu.

Alarmy domowe stają się w ten sposób doskonałym zabezpieczeniem mienia.

Co powinieneś wiedzieć jeśli chcesz zainstalować alarm domowy część pierwsza.

Coraz częściej myślimy o odpowiednim zabezpieczeniu domu lub mieszkania, nikt z nas nie chciałby przecież paść ofiarą włamania.

Instalacja systemu alarmowego wiąże się często z koniecznością wydania znacznej sumy pieniędzy.

Dlatego zanim zdecydujemy się na taką inwestycje najczęściej poszukujemy informacji dotyczących rodzajów alarmów domowych, aby poznać przynamniej podstawową wiedze na temat sposobu zabezpieczenia mienia.

Warto jest poznać 10 najważniejszych zagadnień związanych z alarmami domowymi zanim zdecydujemy się wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Po pierwsze musimy sobie uświadomić, że nie każdy system alarmowy będzie pasował do naszego obiektu.

Obiekty w jakich instalowane są alarmy domowe można podzielić na kilka rodzajów ze względu na ich rozmiar:

małe takie jak domek letniskowy, garaż, kiosk

średniej wielkości jak mieszkanie, sklep

duże jak dom, biuro, firma.

Już na pierwszy rzut oka widać, że w większym obiekcie będziemy musieli zainstalować większa ilość czujek, manipulatorów umożliwiających sterowanie systemem alarmowym.

Zatem centrala alarmowa będzie musiała posiadać odpowiednią ilość wejść do których podłączymy czujki oraz detektory.

Nie wszystkie centrale alarmowe mają też taką samą funkcjonalność pod względem współpracy z innymi urządzeniami.

Małej centrali nie podzielimy na kilka stref co może okazać się konieczne podczas instalacji alarmu domowego w dużym obiekcie.

Istotna jest tez liczba użytkowników systemu SSWiN.

Jeśli instalujemy system alarmowy w mieszkaniu użytkowników będzie tylu ilu domowników czyli najczęściej 3 lub 4.

Natomiast jeśli system alarmowy zamierzamy zainstalować w firmie użytkowników może być kilkunastu, a nawet więcej.

W celu ochrony niewielkich obiektów wystarczająca jest instalacja alarmu Satel Micra.

Posiada on możliwość współpracy zarówno z przewodowymi jak i bezprzewodowymi czujkami PIR.

Centrala alarmowa Micra posiada na swoim pokładzie moduł powiadomienia GSM, więc decydując się na ten model nie będziemy musieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z dokupieniem modułu powiadomienia na telefon komórkowy.

System ten jednak nie wystarczy na zabezpieczenie dużego obiektu, w takim przypadku uzasadnione staje się zastosowanie jednego z modeli Integra.

Instalacja alarmów powinna być poprzedzona wnikliwą analizą zagrożeń, oraz odpowiedzią na pytanie czego poza podstawową funkcją ochrony będziemy wymagali od naszego alarmu domowego.

 

Przewodowo, czy bezprzewodowo?

Wiele osób ma też dylemat jaki system alarmowy wybrać, wersję tradycyjną czyli przewodową, czy też nową generację bezprzewodowych systemów alarmowych.

W tym miejscu należy w pierwszej kolejności rozwiać pewne pojawiające się zapewne w wielu przypadkach wątpliwości, alarmy bezprzewodowe są tak samo bezpieczne jak wersje przewodowe, muszą bowiem spełniać wysokie normy bezpieczeństwa.

Alarm przewodowy najlepiej jest instalować jeśli jesteśmy na etapie budowy domu.

Wówczas układanie przewodów systemu alarmowego można wykonać wraz z instalacją elektryczną.

Należy jednak wcześnie starannie zaplanować położenie czujników, które nie może być przypadkowe lub ustalone przez osobę nie znającą zagadnień związanych z systemami alarmowymi.

Natomiast bezprzewodowe systemy alarmowe najczęściej instalowane są w przypadkach kiedy nie ma możliwości ukrycia przewodów.

Istnieją też wersje hybrydowe łączące połączenia przewodowe oraz technologię bezprzewodową.

W przypadku alarmu bezprzewodowego wszystkie elementy systemu alarmowego komunikują się ze sobą drogą radiową.

Wybór rodzaju sterowania alarmem domowym.

Nowoczesne alarmy domowe mogą być sterowane za pomocą manipulatorów zwanych też w jako szyfratory.

Choć jest to jeden z najstarszych sposobów sterowania systemem alarmowym dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki posiada wyjątkowo duże możliwości sterowania całym systemem alarmowym, jak też automatyką domową.

Najbardziej nowoczesne alarmy domowe dysponują obecnie manipulatorami wyposażonymi w ekrany dotykowe oraz możliwość dowolnej personalizacji wyglądu oraz funkcji sterowania.

Alarmy domowe mogą też być sterowane za pomocą pilotów radiowych, kart dostępu lub breloków.

Mówiąc o nowoczesnym sterowaniu alarmem domowym nie można też zapomnieć o możliwości realizacji tej funkcji za pomocą telefonu komórkowego.

Ile czujek powinniśmy zastosować?

Aby system alarmowy był skuteczny powinien uniemożliwiać przedostanie się do wnętrza obiektu osobie postronnej.

Powinniśmy więc zabezpieczyć wszelkie możliwości wejścia do obiektu.

Czujki ruchu powinny się znajdować w zadym pomieszczeniu gdzie znajduję się okno lub drzwi zewnętrzne.

Ustawienie czujki ruchu powinno uniemożliwiać niepostrzeżone dla alarmu domowego poruszanie się po obiekcie.

System SSWiN będzie praktycznie bezużyteczny jeśli czujki nie spełnią swojego zadania.

Dlatego często konieczne jest zastosowanie czujek dualnych, czujników kontaktronowych w oknach oraz drzwiach.

Warto też pomyśleć o możliwości podłączenia czujek dymu, gazu, ognia.

Zasada działania nowoczesnego alarmu domowego.

Podstawowym zadaniem każdego alarmu domowego jest skuteczna detekcja – wykrywanie intruzów, próby nieautoryzowanego otwarcia okien oraz drzwi, zbicia szyb jak też próby neutralizacji działania systemu alarmowego przez osoby mające zamiar wykorzystać ten fakt w celu wtargnięcia do jednej z chronionych stref.

W tym celu wykorzystywane są różnego rodzaju czujniki ruchu, kontaktrony, czujniki zbicia szkła

Dodatkowo coraz częściej systemy alarmowe wykorzystywane są w celu ostrzegania przed pojawiającymi się innymi zagrożeniami takimi jak ulatniający się gaz, pojawiający się dym lub tlenek węgla.

Aby alarmy domowe mogły spełnić swe zadania stosowane są różnorakie metody detekcji uzależnione od rodzajów zastosowanych czujników.

Najczęściej wykorzystywane są czujki PIR, są one skuteczna w przypadku detekcji obiektów, które poruszają się w kierunku prostopadłym do elementu wykrywającego zmianę temperatury otoczenia.

Fundamentem działania czujki PIR jest wykrywanie nagłych zmian temperatury przez wmontowany we nim element detekcji.

Elementem tym jest tal zwany pyroelement, w celu zwiększenia skuteczności działania czujki PIR stosuje się detektory posiadające podwójny a nawet poczwórny pyroelement.

Kolejnym elementem czujników są soczewki lub lustra, które decydują o charakterystyce wiązek oraz zasięgu i kącie działania.

Instalacja alarmów domowych w celu eliminacji negatywnego wpływu środowiska na czujki wymaga bardzo często zastosowania bardziej złożonych metod detekcji.

W tym celu stosowane są czujki dualne PIR + MW dodatkowo wyposażone w element mikrofalowy.

Czujki takie powinny być instalowane w pomieszczeniach gdzie występują źródła ciepła, w bezpośrednim sąsiedztwie nawiewów powietrza.

Jeśli posiadamy małe zwierzęta domowe mogące zakłócić pracę czujek powinniśmy zainstalować czujki PET.

Nie mniej istotny od rodzaju zastosowanej czujki alarmowej jest jej sposób instalacji.

Abyśmy w przyszłości nie mieli problemów ze skutecznością działania alarmu domowego należy stosować się do wszelkich zaleceń producenta.

Instalacja alarmów domowych wymaga też odpowiedniego doboru pozostałych elementów systemu alarmowego.

Centralnym elementem decydującym o ilości czujek jakie będziemy mogli wykorzystać, ilości stref na jakie dany system będziemy mogli podzielić jest centrala alarmowa.

Zasada działania systemu alarmowego polega na analizowaniu sygnałów z czujników oraz ich interpretacji zgodnej z parametrami jakie zostały ustalone w chwili konfiguracji alarmu domowego.

Najważniejszymi parametrami jakie w tym momencie ustalamy są  sposób podłączenia poszczególnych czujek, rodzaj reakcji systemu alarmowego na sygnały jakie czujki dostarczają do centrali alarmowej.

Z chwilą wykrycia zagrożenia może być wywołany alarm cichy lub głośny.

Przykładem cichego alarmu może być oczekiwanie alarmu domowego na ponowne zakluczenie czujki w określonym przedziale czasowym.

Jeśli pojawi się kolejne naruszenie czujki zostaje uruchomiony alarm głośny – załączony zostaje sygnalizator optyczno – akustyczny.

Sposób reakcji (alarm cichy lub głośny) może zależeć od wielu czynników, a każda czujka w systemie alarmowym może posiadać w tym względzie indywidualne ustawienia.

Kolejnym sposobem reakcji alarmu domowego na naruszenie czujki jest generowanie powiadomienia na telefon komórkowy – alarmy z powiadomieniem.

Obecnie poza tradycyjnymi sposobami sygnalizacji włamania jest to najczęściej stosowany sposób zabezpieczenia mienia.

Alarm cichy wraz z powiadomieniem może być np. wygenerowany w przypadku kiedy intruz naruszy jedynie zewnętrzne czujki lub kurtyny.

W czasie zanim będzie on próbował się przedostać do wnętrza obiektu mogą być już powiadomione odpowiednie służby lub właściciel nieruchomości.

Alarmy domowe posiadają też możliwość ostrzegania przed sytuacjami niebezpiecznymi takimi jak pojawienie się dymu, ognia, gazu czy czadu.

Z uwagi na ochronę życia i zdrowia detektory te powinny czuwać nad naszym bezpieczeństwem nawet w przypadku kiedy system SSWiN nie jest w stanie aktywnego czuwania.

Zasady instalacji alarmów domowych.

Nowoczesne systemy alarmowe oparte o technologie mikroprocesorowe pozwalają na profesjonalne zabezpieczenie każdego obiektu w jakim się znajdują.

Obecnie w nowych budynkach standardowo wykonuje się instalację alarmową wraz z układaniem instalacji elektrycznej pozwala to na zaoszczędzenie kosztów związanych z późniejszą koniecznością ukrywanie tychże przewodów, jeśli nie planujemy założenia alarmu bezprzewodowego.

Jednak układanie przewodów pod instalację alarmową nie powinno być przypadkowe a starannie zaplanowane.

Przewody te powinny być układane przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednią wiedze z zakresu SSWiN.

Czy warto odkładać instalację systemu alarmowego na później.

Myślę, że nie.

Po pierwsze jest to niższy koszt instalacji, po drugie im wcześniej  zabezpieczymy nasz dom tym lepiej.

Wszystkie osoby decyduje się na budowę domu, wcześniej czy później będą musiały odpowiedzieć sobie na pytanie: czy i w jaki sposób skutecznie zabezpieczyć go przed włamaniem czy kradzieżą.

Kilka lat temu  decyzje takie były najczęściej podejmowane po kilku, czy nawet kilkunastu latach od momentu zasiedlenia domu.

Niestety wiele takich decyzji zapadła dopiero po włamaniu.

W obecnych czasach łupem złodziei zostają nawet nie zamieszkałe domy znajdujące się jeszcze w fazie budowy.

Wszyscy wiemy jak drogie są obecnie materiały budowlane i wykończeniowe, jak bardzo liczymy się z każdą złotówką wydaną na nasz nowy dom.

Czy strata tych materiałów nie będzie dla nas bolesna i kosztowna?

Najczęściej okazuje się, że instalacja systemu alarmowego jest niższym kosztem niż straty jakie poniesiemy w wyniku kradzieży.

Łupem złodziei mogą paść np. okna, rury, glazura, parkiet, grzejniki i elementy sanitarne.

Coraz bardziej popularne są alarmy z powiadomieniem.

Od czego zacząć?

Wiele osób rozpoczyna przygodę z systemem alarmowym starając się znaleźć gotowe rozwiązanie.

Nie jest to jednak najlepszy pomysł, bowiem alarm domowy powinien być zaprojektowany pod dany budynek z uwzględnieniem wszelkich jego indywidualnych cech oraz zagrożeń.

W przypadku systemów alarmowych z całym naciskiem można powiedzieć że nie istnieją gotowe, standardowe systemy w 100% spełniające wymagania jakie będą im stawiane.

Taki standardowy zestaw to przede wszystkim przypadkowo dobrane czujniki najczęściej najtańsze aby zachęcić do zakupu systemu.

Jeśli chcemy naprawdę zadbać należycie o bezpieczeństwo naszego domu instalację systemu alarmowego najlepiej powierzyć doświadczonemu instalatorowi posiadającemu nie tylko wiedzę ale też i odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz instalacji systemów alarmowych.

Osoba ta pomoże nam wybrać optymalne rozwiązanie dotyczące rodzaju systemu alarmowego, rozmieszczenia poszczególnych jego elementów.

Bardzo istotny jest wybór miejsca, w którym zainstalujemy centralę alarmową, szyfratory czujniki.

Nie może to być pod żadnym pozorem rola przypadku.

W pierwszej kolejności ustalamy wszystkie miejsca, którymi złodziej może dostać się do domu, czyli drzwi zewnętrzne, drzwi na taras, okna z uwzględnieniem piwnic okien dachowych, drzwi do garażu.

Kolejnym ważnym elementem poprawnego zaplanowania instalacji systemu alarmowego jest wyznaczenie tref gdzie nawet w przypadku czuwania systemu alarmowego będziemy się mogli swobodnie poruszać w porze nocnej.

Nie mniej ważne jest bardzo staranne zabezpieczenie miejsc gdzie będą się znajdowały najcenniejsze przedmioty jakie posiadamy. Wejście do tych stref powinno być absolutnie nie możliwe.

Instalacja alarmów oraz rozgraniczenie tych stref je jest sprawą łatwą.

Gdzie umieścić szyfratory?

Szyfratory są urządzeniami, których zadaniem jest umożliwienie nam bezpośredniej komunikacji z centrala alarmową.

Dzięki nim załączamy i wyłączamy czuwanie systemu alarmowego, sterujemy automatyką domową, oraz funkcjami alarmu.

Szyfratory informują nas też o tym co dzieje się z systemem alarmowym.

Jeśli zależy nam na łatwej obsłudze szczególnie jeśli chcemy sterować instalacją inteligentnego domu warto skorzystać z najnowszych rozwiązań i zainstalować panele dotykowe.

Każda ze stref systemu SSWIN może być obsługiwana przez jeden mały panel z podstawowymi funkcjami, natomiast cały alarm domowy za pomocą wspomnianego wcześniej ekranu dotykowego.

W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszą się alarmy bezprzewodowe oraz z powiadomieniem na telefon.

Alarmy bezprzewodowe czyli nowoczesny sposób zabezpieczenia domu.

Nowoczesny system alarmowy to przede wszystkim skuteczny sposób na zabezpieczenie mienia, ale też sposób na wygodne zarządzanie inteligentnym budynkiem.

System bezpieczeństwa SSWiN to przede wszystkim jednostka centralna zwana też centralą alarmową.

Do jej zadań należy odbieranie oraz przetwarzanie sygnałów z czujników ruchu, detektorów, pilotów, manipulatorów oraz innych urządzeń sterujących.

W najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach technicznych poszukiwanych przez właścicieli domów oraz firm wszelka komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami systemu alarmowego odbywa się drogą radiową.

Instalacja alarmów bezprzewodowych poza zasilaniem centrali alarmowej napięciem 230V nie wymaga prowadzenia dodatkowego okablowania.

Z tego też względu najczęściej bezprzewodowe alarmy domowe są stosowane w budynkach oraz obiektach gdzie układanie nowej infrastruktury kablowej byłaby nieracjonalna z ekonomicznego punktu widzenia lub nie możliwa do wykonania.

Podobnie jak rozwiązania przewodowe chronią one obiekty przed włamaniem, pożarem, zabezpieczają domowników przed skutkami działania ulatniającego się gazu, tlenku węgla.

Uzbrajanie i rozbrajanie systemu alarmowego.

Uzbrajaniem systemu alarmowego nazywamy załączenie systemu SSWiN w stan czuwania.

Stan ten jest trybem pracy systemu, w którym naruszenie pracy czujnika ruchu, kontaktronu itp. wywoła akcję alarmową czyli włączenie sygnalizacji akustyczno optycznej oraz ewentualnie wyśle powiadomienie na wcześniej zdefiniowany numer telefonu.

Alarmy umożliwiające wysłanie takiej informacji są obecnie najczęściej stosowane.

Każdy czujnik jaki zostanie podłączony do centrali alarmowej powinien w niej zostać odpowiednio zdefiniowany.

Definiowanie to obejmuje czas reakcji czujnika po naruszeniu, sposób tej reakcji.

Czujniki jakie umieścimy w pobliżu drzwi powinny posiadać zwłokę czasową, dzięki której będziemy mogli wyłączyć czuwanie systemu alarmowego.

Z kolei stan czujników dymu, ognia, zalania powinien być kontrolowany przez cały czas przez centralę alarmową niezależnie od trybu pracy systemu SSWiN.

Instalacja systemów alarmowych powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia.

W wielu przypadkach zachodzi potrzeba zastosowania kilku rodzajów czujników.

W zależności od rodzaju pomieszczenia oraz zagrożeń możemy zastosować czujki PIR, czujki dualne PIR+MW, czujniki odporne na małe zwierzęta domowe tzw. PET-y.

Definiowanie parametrów centrali alarmowej.

Jest to jeden z najważniejszych elementów prawidłowej instalacji systemu alarmowego.

Jak już wspomniałem wcześniej czujki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi oraz manipulatorów powinny nam umożliwić swobodną obsługę tegoż manipulatora.

Najczęściej dwa lub kilka różnych opóźnienień pozwalają na wejście do strefy chronionej w czasie gdy system jest włączony bez wywołania akcji alarmowej.

Po wejściu do obiektu użytkownik musi wyłączyć czuwanie systemu alarmowego przed upływem czasu na wejście.

Opóźnienie czasu na wyjście – sytuacja odwrotna do wejścia.

Po załączeniu czuwania użytkownik musi opuścić strefę kontrolowaną przez daną czujkę przed upływem zdefiniowanego czasu.

Tryb wyjścia

W tym miejscu można zdecydować czy opóźnienie na wyjście zostanie rozpoczęte na nowo jeśli drzwi zostaną ponownie otwarte przed upływem czasu opóźnienia.

Jest to funkcja bardzo pomocna w przypadku kiedy ktoś zostawił coś w środku i natychmiast po wyjściu ponownie wchodzi do środka.

Czas weryfikacji alarmu.

Opcja ta z kolei określa czas, w którym wystąpienie kolejno dwóch alarmów oznaczać będzie, że drugi alarm zostanie określony jako alarm potwierdzony czyli zweryfikowany.

Dostęp użytkownika.

Ta funkcja określa zasady dostępu do systemu alarmowego.

Można zdefiniować kilka poziomów dostępu, z których każdy będzie posiadał indywidualne hasło.

Alarmy bezprzewodowe posiadają też możliwość ustawień konfiguracji dotyczących komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu alarmowego.

Konfiguracja bezprzewodowej kamery EYE-02 za pomocą komputera.

W wielu przypadkach kiedy chcemy zabezpieczyć obiekt najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest instalacja systemu alarmowego SSWiN.

Jeśli jednak obiekt tez znajduje się z znacznej odległości od naszego stałego miejsca zamieszkania np. domek letniskowy nie będziemy mieli możliwości natychmiastowej weryfikacji przyczyn powstania sytuacji alarmowej.

Dodatkowa instalacja bezprzewodowej kamery cctv może rozwiązać ten problem.

Na synku systemów elektronicznego zabezpieczenia mienia istnieje wiele kamer które umożliwiają rejestrację obrazu oraz dźwięku bez konieczności wykonywania skomplikowanej instalacji.

Przykładem może być zastosowanie kamery EYE-02.

Jest to nowoczesna konstrukcja umożliwiająca rejestrację obrazu oraz dźwięku na wewnętrznej pamięci kamery cctv.

Kamerę tę można w prosty sposób skonfigurować za pomocą dedykowanego oprogramowania w wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Oprogramowanie JabloTool Web jest dostarczane wraz z kamera na płycie CD.

Połączenie z kamerą jest nawiązywane z wykorzystaniem przewodu USB, po nawiązaniu połączenia system operacyjny automatycznie rozpozna podłączone urządzenie  aplikacja dedykowana do JabloTool poprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Konfiguracji kamery dokonujemy w zakładce Config Mode.

Instalacja alarmów domowych wyposażonych w kamery cctv zapewnia doskonałą ochronę obiektu.

Rola oraz zadania nowoczesnego alarmu domowego.

Modułowa architektura współczesnych systemów alarmowych pozwala na zaprojektowanie indywidualnego rozwiązania pozwalającego na skuteczne zabezpieczenie dowolnego obiektu.

Różnorodność modułów peryferyjnych dysponujących zróżnicowanymi funkcjami sprawia, że wiele osób podejmuje decyzję o wykorzystaniu alarmu domowego w celu sterowania wieloma urządzeniami automatyki domowej.
Tak więc dla tego celu przewidziane są między innymi wejścia mające charakter analogowy oraz cyfrowy.
Najczęściej wejścia jak tez wyjścia analogowe posiadają zakres pracy od 0 do 10V DC.

W celu sterowania zewnętrznymi urządzeniami wykorzystać można także wyjścia przekaźnikowe, wyjścia OC czyli open collector, sterowanie zewnętrznymi urządzeniami jest też możliwe za pomocą wyjść napięciowych zwanych też wysokoprądowymi.

Nowoczesne systemy alarmowe posiadają też możliwość współpracy z wieloma rodzajami czujników ruchu, detektorów gazów itp.
W celu odpowiedniego zabezpieczenia obiektu najczęściej do podłączenia czujek ruchu stosowane jest parametryzowanie linii dozorowych.
Najczęściej linia dozorowa jest parametryzowana za pomocą 2 rezystorów wówczas w centrali alarmowej wejście takie konfigurujemy jako 2EOL.
Nowoczesne centrale alarmowe posiadają też możliwość parametryzacji linii dozorowej jako 3EOL wówczas linia taka jest zabezpieczona przez trzy oporniki parametryzujące.

Uniwersalność alarmów umożliwia też ich integrację z już istniejącymi elementami infrastruktury zabezpieczającej pod warunkiem odpowiedniego dopasowania parametrów wejściowych oraz charakterystycznych cech zastosowanych elementów.

Komunikacja w systemie alarmowym.
Jednym z czynników jakimi kierują się osoby pragnące zainstalować system alarmowy w swoim domu jest prostota ich obsługi.

Alarmy domowe Katowice

Z tego też powodu producenci alarmów domowych dokładają wszelkich starań aby obsługa ich produktów była maksymalnie uproszczona.

Komunikacja pomiędzy systemem alarmowym a jego użytkownikiem może odbywać się na wiele sposobów.
Jednym z najczęściej wykorzystywanych są szyfratory zwane też jako manipulatory.
Starsze modele posiadały jedynie klawiaturę oraz kilka kontrolek (diod LED) informujących o tym w jakim stanie aktualnie znajduje się system.

Bardziej rozbudowane wersje manipulatorów posiadają wyświetlacze LCD służące do wyświetlania odpowiednich informacji tekstowych.
Najnowsze manipulatory posiadają ekrany dotykowe, możliwość personalizacji menu dzięki czemu obsługa alarmu domowego staje się bardzo prosta i nie wymaga zapoznawania się z często skomplikowanymi procedurami.
Nowoczesna koncepcja sterowania systemem alarmowym daje możliwość nieskrępowanej komunikacji pomiędzy alarmem domowym, a użytkownikiem pomimo zastosowania zaawansowanych technologicznie urządzeń wymagających fachowej wiedzy przy ich instalacji.
Działanie współczesnego alarmu domowego nie polega tylko na lokalnej sygnalizacji optyczno- akustycznej.
Umożliwiają one wysyłanie powiadomień o każdej wywołanej akcji alarmowej jak też i każdej nieprawidłowości w pracy systemu.

Alarmy z powiadomieniem na telefon cieszą się w chwili obecnej największym zainteresowaniem zarówno ze strony odbiorców indywidualnych jak i też instytucjonalnych.
Coraz bardziej popularne są obecnie systemy alarmowe posiadające możliwość komunikacji za pomocą sieci internetowej, lub usługi GPRS.

Zaleta taka pozwala na sterowanie systemem alarmowym z dowolnego miejsca za pomocą telefonu komórkowego z zainstalowaną odpowiednią mobilną aplikacją.

Instalacja alarmów domowych wymaga jednak bardzo starannego wykonania projektu wykonanego na podstawie analizy zagrożenia jakie występuje w obiekcie gdzie dany system ma pracować.
Rozbudowane systemy alarmowe w celu zapewnienia niezawodności pracy bardzo często posiadają szybkie magistrale komunikacyjne umożliwiające na zastosowanie wszelkich dostępnych w chwili obecnej mediów oraz kanałów transmisyjnych w czasie rzeczywistym.

Alarmy domowe, wybierać rozwiązania przewodowe czy bezprzewodowe?

Nowoczesne technologie są coraz częściej wykorzystywane w naszym codziennym życiu.
Nie zawsze jednak wiemy jakie rozwiązanie wybrać, jakie będzie bardziej korzystne i które lepiej się sprawdzi w naszym przypadku.

Takie dylematy mają też osoby planujące instalację systemu alarmowego.
Zastanawiają się oni nie tylko nad tym jakiej formy wybrać system alarmowy, ale też coraz częściej wybór dotyczy tradycyjnego systemu alarmowego lub alarmu bezprzewodowego.

Należy tu dodać, że alarmy bezprzewodowe renomowanych producentów są tak samo skuteczne jak ich wersje przewodowe.
Oba te systemy składają się w większości z takich samych lub podobnych elementów, takich jak centrala alarmowa, sygnalizator, zasilacz, manipulatory, moduły powiadomienia.
W systemach alarmowych może występować komunikacja przewodowa, hybrydowa (łącząca oba sposoby) , lub całkowicie bezprzewodowe.

Niestety koszt zakupu systemu bezprzewodowego jest znacznie wyższy niż bezprzewodowego.
Całkowite koszty na korzyść wersji bezprzewodowej rekompensuje niższy koszt instalacji, znacznie prostsza ewentualna rozbudowa systemu oraz brak konieczności wykonywania przewiertów i ukrywania przewodów.
Istnieją też wersje systemów posiadających możliwość czujników przewodowych jak i bezprzewodowych.

Przykładam może tutaj być moduł alarmowy Micra.

Moduł ten posiada jeszcze jedną bardzo istotną zaletę, wyposażony on został w moduł powiadomienia.
Dzięki temu mamy możliwość korzystania w najważniejszych zalet jakie oferują współczesne systemy SSWiN.
Instalacja systemów alarmowych w wersji bezprzewodowej najczęściej ma miejsce w przypadku kiedy położenie przewodów byłoby utrudnione lub niemożliwe.

Systemy przewodowe z kolei są instalowane niemal w 100% nowych budynków gdzie nie są jeszcze położone tynki.

Wybierając system alarmowy warto sprawdzić czy spełnia on normy GRADE 2 lub GRADE 3, w przypadku systemów bezprzewodowych istotna jest częstotliwość nijakiej odbywa się komunikacja oraz żywotność baterii w poszczególnych urządzeniach.

W profesjonalnych systemach alarmowych producenci zadbali o oszczędność energii, dzięki czemu wymiana baterii jest konieczna co 3 a nawet jedynie co 5 lat.
System alarmowy automatycznie sam sprawdza stan baterii, więc w przypadku kiedy będzie ona rozładowana zostaniemy o tym w porę powiadomieni.

Czy sterowanie systemem może być wygodne jak obsługa smart fonu?

Czy sterowanie systemem może być wygodne jak obsługa smart fonu?

Elementem każdego systemu alarmowego z jakiego najczęściej korzystamy jest manipulator zwany też klawiaturą.
Jeśli nasz alarm domowy jest zainstalowany w dużym obiekcie w wyniku czego podzielony jest na kilka stref takich paneli może być od dwóch do kilku.

Aby ułatwić obsługę systemu alarmowego urządzenia te zazwyczaj są umieszczone w widocznych miejscach.
Jeśli z takiego panelu korzystamy często kilka razy dziennie sterując na przykład urządzeniami automatyki domowej warto zadbać o to aby obsługa takiego panelu była prosta maksymalnie dostosowana do naszych preferencji.
W nowoczesnych przytulnych wnętrzach ważne jest też aby zainstalowany panel był po prostu estetyczny i nie straszył wyglądem.

Do jednych z najnowszych rozwiązań sterowania systemami alarmowymi należą panele dotykowe.
Niemal każdy z producentów w branży SSWiN posiada już takie rozwiązanie w swojej ofercie.
Zajmijmy się naszym rodzimym rozwiązaniem, czyli panelem SATEL INT-TSI.
W przeciwieństwie do rozwiązań jakie znamy nie posiada on standardowej klawiatury z przyciskami lecz został wyposażony w dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej siedmiu cali oraz rozdzielczości i 800×480 pikseli z możliwością indywidualnego dostosowania jego menu.

Możliwości indywidualnych ustawień sprawiają, że praktycznie każdy z zainstalowanych paneli dotykowych odróżnia się znacznie od innych paneli tego typu zainstalowanych w odrębnej lokalizacji.

Instalacja alarmów domowych uzyskuje w ten sposób o wiele większe możliwości.
Przykładem może być wizualizacja sterowania ( otwierania i zamykania ) bramy wjazdowej, rolet zarządzania oświetleniem, zraszaniem ogrodu.

Użytkownicy popularnych obecnie smart-fonów zauważą od razu iż manipulator SATEL INT-TSI możemy zadeklarować i skonfigurować kilka odrębnych ekranów zwanych przez producenta zakładkami.
Na zakładkach tych możemy umieszczać ikony zwane widetami.
Ich wygląd może być dostosowany do funkcji jakie zostaną pod nimi zaprogramowane.
Ustawienie czasu i godziny może być reprezentowane prze widżet przedstawiający zegar.
Inne widżty mogą przestawiać okna (sterowanie roletami), drzwi sterowanie bramą wjazdową.

Uruchomienie danej funkcji może aktywować animację danego widżetu.
Załączanie i sterowanie oświetleniem może być na przykład symbolizowane przez żarówki.
Dotykowy ekran może też wyświetlać temperaturę wewnątrz oraz na zewnątrz budynku.

Nowoczesny manipulator dotykowy to nie tylko sposób na proste zarządzanie systemem alarmowym, w chwili gdy nie używamy do zarządzania alarmem domowym może on wyświetlać zdjęcia, dzięki czemu staje się automatycznie niezwykle eleganckim elementem wyposażenia wnętrz.

Większość systemów alarmowych jest obsługiwana przez więcej niż jedną osobę, czeto jest to nawet kilku domowników.
W przypadku obsługi systemu alarmowego w biurze lub firmie osób obsługujących panel może być kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt.
W takim przypadku konieczne staje się stworzenie wielu kont użytkowników o zróżnicowanym poziomie dostępu do poszczególnych pomieszczeń lub obszarów firmy.
Panel dotykowy daje nam możliwość zdefiniowania kilku kont użytkowników.
Kolejną ogromną zaletą nowoczesnego systemu alarmowego jest łatwa współprac z systemem sterowania automatyką poprzez magistralę systemu KNX.

Instalacja systemów alarmowych wyposażonych w manipulator SATEL INT-TSI daje tez możliwość bezpośredniego podglądu obrazu z kamery IP.

SSWiN – sposoby eliminacji niewłaściwego działania systemu alarmowego.

Jednym z największych problemów jakie pojawiają w przypadku niewłaściwie zaplanowanego systemu alarmowego są dość częste fałszywe alarmy.
Ich geneza może wywodzić się zarówno z niewłaściwie dobranych czujników oraz ich nieodpowiedniej instalacji.
Dlatego instalując systemy alarmowe należy stosować zalecenia producenta zawarte w instrukcjach obsługi oraz specyfikacjach poszczególnych elementów systemu alarmowego.
Planując instalację alarmu domowego należy dokładnie przeanalizować rodzaje zagrożeń jakie występują w danym obiekcie.
Może zdarzyć się tak, że system alarmowy pracujący prawidłowo w jednym budynku może generować fałszywe alarmy w identycznym budynku, w którym występują odmienne warunki pracy czujek.
Jednym z takich przypadków może być np. powstawianie sytuacji alarmowej kiedy promienie słoneczne będą padały na soczewkę czujki ruchu.
Zjawisko to może spowodować sytuację alarmową, która nie powinna mieć miejsca z tego względu iż promienie słoneczne zawierają fale podczerwone, które odpowiadają za pobudzenie czujki.
W takim przypadku uzasadnione jest zastosowanie czujki posiadającej filtr z zakresu światła widzialnego.
Zabezpieczy on nasz nie tylko przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych na sposób detekcji ale też przed światłem reflektorów samochodowych lub innego sztucznego oświetlenia.
Kolejnym powodem powstawania fałszywych alarmów może być brak kompensacji temperatury otoczenia.
Nagły wzrost temperatury może być powodem uruchomienia systemu alarmowego.
Jednak kompensacja temperatury otoczenia jeszcze bardziej jest przydatna w przypadku kiedy jego temperatura jest w danym momencie zbliżona do temperatury ciała człowieka.
Wiąże się to z przypadkiem Braku możliwości wykrycia intruza, dla czujek typu PCP sytuacja taka jest szczególnie niekorzystna, a wykrycie ruchu staje się niemożliwe.
Problem ten można wyeliminować dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów kompensacji temperatury.
Najtańsze, a zarazem najbardziej popularne czujki posiadają liniową charakterystykę detekcji, co może spowodować niestabilną pracę czujki.

Alarmy domowe bardzo często wymagają zastosowania czujek ruchu posiadających zaawansowanej kompensacji o specjalnej charakterystyce.
Pozwala to nie tylko na zwiększenie czułości danej czujki, ale też na osiągnięcie wartości maksymalnej dla zakresu temperatur pomiędzy 35°C i 37°.

Wzrost temperatury powyżej tej wartości będzie powodował zmniejszenie czułości detektora ze względu na efekt inwersji, który ułatwia czujce wychwycenie intruza w wysokich temperaturach.
Jednym z przykładów zastosowania funkcji kompensacji temperatury jest „Summer Night Compensation Logic”.
Stosowana jest ona w czujnikach zewnętrznych, które z wiadomych powodów najczęściej są narażone na zmienne warunki atmosferyczne.
W takim przypadku wotyw promieni słonecznych może powodować znaczne trudności w wykryciu człowieka gdyż tło zlewa się z promieniowaniem ciała intruza.
Problem ten szczególnie nasila się latem w wieczornej porze.
Technologia „Summer Night Compensation Logic” umożliwia w tym przypadku pomiar oświetlenia oraz zapamiętywanie zmian temperatury jakie miały miejsce w ciągu dnia.
Pozwala to na dostosowanie charakterystyki pracy czujki do zmiennych warunków środowiskowych.
Rzeczywiste warunki są zapamiętywane przez czujkę i porównywane z wcześniejszymi zapisami.
W efekcie otrzymujemy nowatorską i bardzo skuteczną metodę detekcji, która pozwala na zabezpieczenie obiektu nawet w najtrudniejszych warunkach.
Jednocześnie czujka zapewnia eliminację fałszywych alarmów.

Systemy alarmowe wymagają też często identyfikacji wielkości intruza.
Sytuacja wywołania fałszywego alarmu może zastąpić w wyniku wykrycia zwierzęcia domowego.
Dlatego w wielu przypadkach konieczne jest zastosowanie czujek typu PET.
Istnieje też grupa czujek OPTEX posiadająca możliwość korekty pola detekcji czujki.
W ten sposób możemy wyeliminować pewne obszary jakie czujka będzie kontrolowała.
Zaletą tej metody jest skrócenie czasu instalacji systemu alarmowego i ułatwienie pracy instalatora.
Powodem powstawania fałszywych alarmów może być też wzajemne oddziaływanie na siebie czujek.
Czujki jakie muszą z pewnych względów być położone w bezpośrednim sąsiedztwie nie zawsze będą działały prawidłowo.
Aby się przed tym zabezpieczyć można wykorzystać rozwiązanie dysponujące redukującą działanie anteny mikrofalowej.
Interferencji czyli nakładaniu się fal dwóch anten zapobiega technologia „Anti-Crosstalk System”.
W przypadku czujek zewnętrznych warunki atmosferyczne mogą mieć też wpływ na zmianę i zakłócenie natężenia wiązek podczerwieni.
Spadek tego natężenia może spowodować destabilizację pracy czujki.
Zastosowany w takiej czujce układ A.G.C umożliwia dopasowanie pracy czujki do zmiennych warunków pracy.

Jak system alarmowy może chronić nasz dom?

Czy poszukując sposobu zabezpieczenia domu, mieszkania zastanawialiście się jak system alarmowy może chronić nasz dorobek?

Warto się nad tym zastanowić zanim zdecydujmy się wybrać konkretne rozwiązanie.
Nie jest prawdą, że alarmy działają jedynie odstraszająco na potencjalnych złodziei, choć jest to z jedno z ich zadań.
Co prawda potencjalny złodziej z pewnością wybierze obiekt gdzie nie jest zainstalowany system alarmowy, jednak zdarzają się też próby włamania do obiektów zabezpieczonych.
Złodziej będzie się starał znaleźć slaby punkt naszego systemu.
Może no spróbować zneutralizować syrenę alarmową.

Dlatego sygnalizator akustyczno-optyczny powinien się znajdować w miejscu gdzie Ne będzie on dla niego dostępny.
Zdarzały się przypadki prób zerwania sygnalizatora, lub zneutralizowania jego działania innymi środkami o których może nie będę celowo w tym miejscu wspominał.
Większość nowoczesnych sygnalizatorów jak i innych elementów jakie wchodzą w skład systemu alarmowego posiada tak zwane styki antysabotażowe.

Stan tego styku jest, a przynajmniej powinien być sprawdzany nieustannie, nawet jeśli nasz alarm nie jest w stanie czuwania.

Systemy alarmowe w tym celu posiadają funkcję kontroli 24 godzinną i Taja funkcja powinna być ustawiona dla wszystkich styków antysabotażowych.
Mogą one być zabezpieczone indywidualnie lub połączone w szereg.
Instalując system alarmowy nie próbujmy powielać gotowych ustawień centrali, lupowa takich samych rozwiązań bo nie koniecznie spełni on nasze oczekiwania.

Warto jest poświęcić trochę więcej czasu aby wybrać odpowiednie składnik systemu.
Jeśli nie posiadamy wiedzy na ten temat lepiej jest skorzystać z pomocy wykwalifikowanego instalatora.
Doradzi nam on jak możemy chronić nasz dom lub firmę, przedstawi główne zadania systemu alarmowego i pomoże optymalnie rozmieścić wszystkie elementy systemu.

Alarmy domowe to nie tylko straszak na złodzieja, odpowiednio zaprojektowane mogą one nawet nie dopuścić do wybicia szyby, sforsowania drzwi.
Przyda się w takim przypadku ochrona obwodowa.

Istnieje wiele rodzajów zabezpieczenia obwodowego, a ich zastosowanie jest znacznie trudniejsze niż skorzystanie z rozwiązań chroniących jedynie wnętrze domu.
Instalacje SSWiN mogą też chronić nasze życie i zdrowie dzięki możliwości wykorzystania detektorów dymu, ognia, gazu.
Wejścia na które porodzone są takie czujniki też powinny być ustawione jako całodobowe.

Ja osobiście polecam alarmy domowe z powiadomieniem, posiadając taki system nie tylko zawsze jesteśmy informowani o pracy alarmy, pojawiających się nieprawidłowościach, ale mamy możliwość zdalnego sterowania systemem alarmowym.

Systemy alarmowe Satel Versa.

Firma Satel jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polce producentów systemów alarmowych.
W ofercie tej firmy znajduje się wiele propozycji, które skutecznie zabezpieczą wszelkie obiekty począwszy do małych sklepów, kiosków czy garaże po rozległe obiekty.

W tym artykule chciałbym chwilę poświęcić jednym z najbardziej popularnych modeli systemów alarmowych czyli produktom VERSA.

Centrale VERSA występują jako trzy modele:

- VERSA 5 posiadająca pięć wejść
- VERSA 10 posiadająca dziesięć wejść
- VERSA 15 posiadająca 15 wejść.

Każda z tych central alarmowych posiada na płycie głównej także po dwa wejścia wysokoprądowe oraz dwa niskoprądowe oraz trzy wyjścia zasilające wykorzystywane do podłączenia urządzeń współpracujących z centrala alarmową.
Centrale te spełniają wymagania normy EN50131 GRADE 2 oraz klasyfikację klasy C wg certfikatu. Techom.
Wszystkie wejścia można zaprogramować jako NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC.

Centrale alarmowe VERSA mogą współpracować dwoma rodzajami manipulatorów LED oraz LCD, czujnikami PIR, PIR + MW, roletowymi, wibracyjnymi, czujnikami dymu gazu, CO, modułami GPRS, GSM.

Systemy alarmowe VERSA można podzielić na dwie niezależne strefy bezpieczeństwa plus umowna strefa dzienna oraz nocna.
Na płycie centrali alarmowej znajduje się też komunikator telefoniczny z funkcjami monitoringu (SIA, ContactID), powiadamiania głosowego, zdalnego programowania.

Alarmy domowe VERSA cechują się łatwością konfiguracji z wykorzystaniem komputera lub manipulatora.
Wszystkie centrale w razie potrzeby można rozbudować do maksymalnej ilości 30 wejść posiadających taką samą funkcjonalność oraz 12 wyjść.

Pamięć centrali alarmowej może zapisać 2047 zdarzeń alarmowych, nazwy ułatwiające obsługę systemu, oraz 31 jeden haseł dostępu do systemu alarmowego.

Dzięki możliwości współpracy z modułem powiadomień GPRS T2, T4 oraz T6 istnieje możliwość wykonania instalacji alarmowej z powiadomieniem oraz sterowaniem automatyką domową.
Przyczynia się to nie tylko do zwiększenia stopnia zabezpieczenia obiektu, ale znacznie zwiększa funkcjonalność instalacji alarmowej.
W celu ułatwienia obsługi systemu jest też możliwość sterowania nim za pomocą pilotów radiowych.

Alarmy domowe dbają o nasze bezpieczeństwo, zainstaluj zanim będzie za późno.

Alarmy z powiadomieniem.

W ostatnich latach najczęściej są instalowane systemy alarmowe posiadające możliwość automatycznego powiadamiania właściciela obiektu o rozpoczęciu akcji alarmowej przez system SSWiN oraz o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu systemu alarmowego.
W tym celu najczęściej są wykorzystywane centrale alarmowe posiadające moduł GSM ,GPRS zaimplementowany na płycie centrali lub poprzez podłączenie dodatkowego modułu.
Jednym z takich modułów jakie bardzo często były stosowane jest GPRS T2 SATEL.
Posiadał on pięść programowalnych wejść oraz jedno wyjście.
Wejścia mogą być zaprogramowane jako cyfrowe bądź analogowe.
Kolejną nowszą wersją tego modułu jest GPRS T4, producent rozszerzył w nim ilość wejść do ośmiu, a ilość wyjść do czterech.
Moduły te mogą współpracować z dowolną centrala alarmową dzięki czemu są uniwersalne.
Jak zatem wykorzystać taki moduł?
Na jedno z wyjść centrali alarmowej (najczęściej niskoprądowe ) wyprowadzamy poprzez odpowiednią konfigurację centrali informację o wystąpieniu akcji alarmowej, ustawienie może być identyczne jak wyjście sterujące sygnalizatorem optyczno-akustycznym.
Przewód z tego wyjścia doprowadzamy do modułu GPRS i programujemy to wyjście jako cyfrowe.
Pozostaje nam jeszcze odpowiednie zaprogramowanie modułu powiadomienia.

W tym celu musimy go wyposażyć w kartę SIM, w zależności od operatora ustawiamy w module numer centrum powiadomienia oraz numery na jakie ma zostać wysłane powiadomienie o wystąpieniu akcji alarmowej.

Alarmy z powiadomieniem występują zarówno w wersji przewodowej jak i bezprzewodowej.

Alarmy domowe, jak wybrać i zainstalować?

Choć systemy alarmowe dostępne są już na naszym rynku od szeregu lat tematyka związana z ich wykorzystaniem nadal nie dla wszystkich jest jasna.\

W sumie nie ma się czemu dziwić, o alarmach domowych próbujemy się czegoś dowiedzieć dopiero kiedy jesteśmy zainteresowani wyposażeniem swojego domu w system ochrony.

Co to więc kryje się po pojęciem systemu alarmowego?

Aby określić ich zadania konieczne jest wyjaśnienie ich pełnej nazwy SSWiN czyli systemy sygnalizacji włamania i napadu.

Jest to więc zespół urządzeń, których zadania służą zabezpieczeniu obiektów.
Centralną część systemu alarmowego stanowi centrala alarmowa do której są podłączone wszelkie pozostałe elementy.

Rodzaj centrali jaki zainstalujemy determinuje nie tylko ilość czujników jakie możemy podłączyć, ale też całą architekturę systemu jaki będziemy mogli wykonać.
Z tego też względu bardzo ważny jest odpowiedni dobór centrali alarmowej.
Jej możliwości o raz oprogramowanie decydują o skuteczności alarmu domowego, możliwościach podziału na strefy, rodzaju sterowania systemem lub innymi dodatkowymi urządzeniami.
Wreszcie rzecz chyba najważniejsza, rodzaj centrali alarmowej stanowi o skuteczności z jaką będziemy mogli chronić nasz obiekt.

Wszystkie elementy systemu alarmowego powinny spełniać określone normy bezpieczeństwa.

Często też słyszę opinie że alarmy bezprzewodowe są mniej skuteczne, jeśli system bezprzewodowy spełnia takie same normy jak wersja przewodowa, to jest też tak samo bezpieczny.

Domowe systemy alarmowe. Jak więc zainstalować alarm we własnym domu?

Nie podejmujmy pochopnych decyzji, nie kupujmy gotowych zestawów.
Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa jest określenie zagrożeń jakie występują w danym obiekcie.
Nawet identyczne domy położone w różnej okolicy mogą mieć znacznie różniące się od siebie zagrożenia.

Przykładem może być dom w okolicy gdzie w krótkim czasie ktoś może usłyszeć sygnalizator dźwiękowy.
Jeśli jednak ten dom jest w okolicy gdzie nie ma innych domów, nie ma przechodniów sygnalizacja alarmowa może nie mieć szansy na to aby była przez kogoś usłyszana.

Warto więc wtedy pomyśleć o rozwiązaniu polegającym na zdalnym wysyłaniu informacji o stanie alarmu.
Alarmy z powiadomieniem są obecnie najczęściej instalowane.

Aby taki system zainstalować nie musimy korzystać z usług agencji ochrony, wystarczy zakupić centralę alarmową posiadającą moduł powiadomienie GSM/GPRS lub do kupić taki moduł.

Przykładem takiego rozwiązania jest GPRS T2 Satel, który może współpracować z dowolną centralą alarmową, wystarczy tylko go zasilić oraz podłączyć przewody z centrali alarmowej które posłużą do wysłania informacji.

Alarmy domowe jakie są rodzaje czujników?

W systemach alarmowych jakie są obecnie instalowane w naszych domach stosowane są czujniki o zróżnicowanym sposobie działania.

Poza zwykłymi czujkami wykorzystywane są:

Czujki szerokokątne
których obszar działania objęty detekcją jest znacznie poszerzony niż w przypadku standardowego wykonania.

Kąt działania czujni może wynosić 120 stopni, ze względu na specyfikę działania najbardziej przystosowane są one do umieszczania ich w dużych pomieszczeniach zazwyczaj w rogu lub nad drzwiami.

Czujki kurtynowe, z kolei te czujki posiadają bardzo wąski kąt działania, z tego też względu instalowane są najczęściej w oknach lub drzwiach.
W celu zabezpieczenia domu przed otwarciem okien lub drzwi stosowane są też czujki magnetyczne zwane kontaktronowymi. Składają się one najczęściej z dwóch odrębnych elementów, z których jeden jest umieszczany na elemencie ruchomym a drugi na nieruchomym.

Czujniki magnetyczne stosowane są zazwyczaj jedynie jako pierwsza linia ochrony gdyż, można je dość łatwo oszukać.

Często jako dodatkowe zabezpieczenie są stosowane czujki zbicia szkła.

Można je podzielić na pasywne oraz aktywne.
Aktywna czujka zbicia działa po wpływem fali dźwiękowej wywołanej hałasem przy rozbiciu szyby, natomiast pasywna czujka szkła jest wrażliwa na mechaniczne bodźce zbicia szyby.

Kolejnym rodzajem czujki odmiennym ze względu na sposób detekcji jest czujka mikrofalowa MW.
Jej działania oparte jest o zjawisko Dopplera, czyli w taki sposób jak działa radar.
Czujka taka składa się z odbiornika oraz nadajnika, a zakłócenie odbioru sygnału jest traktowane jako naruszenie bezpieczeństwa w systemie alarmowym.

Czujki stanowiące wykorzystanie 2 lub więcej metod detekcji nazywane są zespolonymi, lub dualnymi.
Najczęściej wykorzystywaną czujką zespoloną jest PIR+MW lub czujka PIR i detektor zbicia szkła.

Montaż alarmów Bytom

Systemy alarmowe, jak kupować i instalować?

Nowoczesne systemy alarmowe mimo iż umożliwiają łatwą obsługę przez użytkownika są skomplikowanymi rozwiązaniami technicznymi, których działanie jest uzależnione od wielu aspektów.

Dlatego też projektowanie systemu SSWiN oraz jego instalację należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje.

Istnieje bardzo wiele dobrych rozwiązań, są one oferowane w handlu jako gotowe zestawy.

Ze względu na zróżnicowane działanie czujników ruchu jakimi dysponują systemy alarmowe nie można używać określenia jako „zestawu uniwersalnego” pasującego w całości do każdego obiektu.

Jeśli decydujemy się na samodzielny zakup systemu lepiej jest zakupić zestaw posiadający centralę alarmową, manipulator oraz zasilacz lecz bez czujników, które powinny być dobrane indywidualnie.
Jednak kupując nawet taki uproszczony zestaw powinniśmy zwrócić uwagę na to ile czujników będzie on mógł on mieć podłączonych, jaką ma moc zasilacza.

Instalacja systemu alarmowego polega na takim rozmieszczeniu wszystkich elementów aby osoby niepowołane nie miały możliwości dokonania sabotażu.
Zewnętrzne elementy do których należy sygnalizator optyczno-akustyczny powinien się znajdować na takiej wysokości aby nie było możliwe jego celowe uszkodzenie.

Jeśli jest to niemożliwe powinien on być dodatkowo zabezpieczony na przykład mocną stalową klatką.
Nie powinniśmy też pozostawiać żadnych widocznych przewodów które łatwo można uszkodzić.

Centrala alarmowa, modułu powiadomienia GSM, GPRS powinna się znajdować w miejscu niedostępnym dla osób postronnych jednak umożliwiające dokonanie prac konserwacyjnych.
Czujniki ruchu jakie zastosujemy w naszym systemie alarmowym powinny być dobierane indywidualnie do rodzaju pomieszczenia.
W przypadku wąskich korytarzy będą to czujki posiadające wąski kąt „widzenia” natomiast w salonie czujki powinny mieć szeroki kąt widzenia.
Ustawiając czujki powinniśmy tego dokonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Systemy alarmowe są doskonałym zabezpieczeniem mienie, jednak wymagają zastosowania reguł jakie obowiązują przy ich projektowaniu oraz instalacji.
Nasz system alarmowy musi też zapewniać należyte działanie nawet w przypadku zaniku zasilania.
Dlatego ważny jest odpowiedni dobór zasilacza, akumulatora aby w razie potrzeby nawet po zaniku zasilania głównego mogła być prowadzona akcja alarmowa.
System alarmowy wymaga oczywiście możliwości swobodnego korzystania z manipulatorów w przypadku załączania i wyłączania czuwania.
Z tego tez powodu ważne jest odpowiednie rozmieszczenie elementów sterujących systemem.
Jeden manipulator umieszczamy blisko wyjścia abyśmy mogli swobodnie sterować czuwaniem alarmu domowego kiedy wchodzimy do domu lub go opuszczamy.
Miejsce gdzie znajduje się ten manipulator powinno być objęte działaniem co najmniej jednej czujki, a wejście na centrali pod które będzie ona podłączona powinno być tak skonfigurowane w centrali aby umożliwiało domownikom wpisanie hasła na manipulatorze bez natychmiastowego wywołania akcji alarmowej.

Instalując alarmy domowe zaleca się też umieścić w drzwiach wejściowych oraz oknach czujniki kontaktronowe jako dodatkowe zabezpieczenie

Jak zredukować fałszywe alarmy?

Systemy alarmowe chroniące nasze mienie powinny generować akcję alarmową tylko w uzasadnionych przypadkach, jednak nie zawsze się tak dzieje.

Niestety większość fałszywych alarmów powstaje w wyniku niewłaściwego ich użytkowania, braku odpowiedniej konserwacji.
Jeśli fałszywe alarmy nagminnie się powtarzają są nie tylko uciążliwe dla otoczenia i kłopotliwe dla właściciela lub administratora obiektu, ale w przypadku przyjazdu grupy interwencyjnej mogą być one kosztowne.
Nasuwa się pytanie, czy da się uniknąć fałszywych alarmów?

Oczywiście, że można uniknąć tych przypadków niemal w 100 %.

Niewielki odsetek jakiego nie możemy przewidzieć związany jest z usterką jednego z czujników, przewodów itp.
Dokonując systematycznie przeglądów całej instalacji SSWiN, stanu czujników, ładowania akumulatora oraz stosując się do zasad użytkowania systemu alarmowego praktycznie unikniemy fałszywych alarmów.

Alarmy domowe instalacja Bytom

Jakie występują przyczyny występowania fałszywych alarmów?
Najczęściej jest to zwyczajny ludzki błąd wynikający z błędnie wpisanego hasła dostępu do systemu.
Można się przed tym zabezpieczyć wprowadzając do centrali opcję tak zwanego cichego alarmu, alarm głośny alarm zostanie uruchomiony po dwukrotnym naruszeniu czujki.
W przypadku wystąpienia cichego alarmu właściciel jest powiadamiany o zaistniałej sytuacji lecz nie następuje jeszcze uruchomienie syreny.

Kolejną przyczyną wystąpienia alarmu w winy użytkownika jest pozostawienie uchylonego okna.
Sposób rozwiązania podobny jak powyżej.
Bardzo często fałszywe alarmy występują też w wyniku uszkodzenia przewodów lub czujek w czasie prowadzenia remontów.
Jeśli czujka posiada linię antysabotażową alarm zostanie może zostać uruchomiony natychmiast po wystąpieniu uszkodzenia nawet jeśli system nie jest w stanie czuwania, jest to zależne od rodzaju podłączenia oraz konfiguracji centrali alarmowej.

Systemy alarmowe
są skutecznym zabezpieczeniem mienia jednak wymagają odpowiedniego obchodzenia się z nimi, znajomością zasady ich działania.

Sterowanie urządzeniami automatyki domowej za pomocą systemu alarmowego.

W ciągu kilku ostatnich lat bardzo szybko rozwijały się wszelkie technologie mające na celu usprawnienie obsługi urządzeń elektronicznych.

Wiele systemów działających dotychczas oddzielnie z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań można obecnie integrować ze sobą, co sprawia że wzajemnie się one uzupełniają.
Integracja oraz nowoczesne sterowanie nie ominęły też systemów elektronicznego zabezpieczenia mienia do których należą systemy alarmowe oraz telewizja przemysłowa.

Nowoczesne rozwiązania wprowadzone do systemów SSWiN sprawiły, że mogą one z powodzeniem przejmować funkcje sterowania urządzeniami automatyki budynkowej.
Wykorzystanie tych możliwości sprawia, ze system alarmowy zintegrowany z innymi urządzeniami pełni nie tylko rolę zabezpieczenia, ale też steruje inteligentnym domem.

Sterowanie urządzeniami automatyki może się odbywać lokalnie za pomocą nowoczesnych paneli dotykowych, pilotów, lub zdalnie za pomocą telefonu komórkowego.

Aby to jednak umożliwić system alarmowy powinien zostać wyposażony w moduł GSM, GPRS, lub łącze internetowe.
Urządzenia automatyki domowej to przede wszystkim wysoki komfort, ale też oszczędność czasu oraz energii.
To co jeszcze nie dawno wydawało się fantastyką jest dziś realne.
Jedno przyciśnięcie przycisku, zdalne wysłane polecenia może automatycznie zamknąć rolety, zmniejszyć temperaturę ogrzewania.

Możliwości jest bardzo wiele, ogranicza je w zasadzie tylko nasza wyobraźnia.

Systemy alarmowe
dbają też skutecznie o nasze bezpieczeństwo, zapewniają niezawodną ochronę jednocześnie dając możliwość kreowania technologii pracujących dla naszego komfortu.

Doświadczenie pokazuje, że wykonanie instalacji inteligentnego domu opartej na nowoczesnej płycie centrali jest znacznie tańsze niż wyspecjalizowane systemy.

Zaprojektowanie właściwego rozwiązania nie jest jednak łatwe.
Przeciętny użytkownik może się szybko zgubić w gąszczu informacji dotyczących prawidłowego zabezpieczenia mienia.

Chcąc zaprojektować system alarmowy sterujący automatyką domową trzeba przewidzieć wiele zależności jakie będą występowały pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.

Inteligentne domy to tematyka wciąż nowa, pojawiają się wciąż nowe rozwiązania.
Wybierając odpowiednie rozwiązanie musimy sobie zadać pytanie do czego system alarmowy będzie nam służył, jakimi funkcjami automatyki będzie sterował, czy będziemy zmieniali jego funkcje.

Instalacja systemów alarmowych wymaga przede wszystkim stosowania się do norm bezpieczeństwa.
Budując system sterowania automatyką domową na bazie centrali alarmowej nie możemy zapominać o podstawowych funkcjach instalacji alarmowej.

Alarmy domowe, zmiana sposobu sterowania systemem.

Alarmy domowe są coraz częściej instalowane, osoby zainteresowane zabezpieczeniem mienia mają spore możliwości wyboru rodzaju systemu, od prostych i tanich rozwiązań po duże zaawansowane systemy śmiało pełnić rolę sterowania budynkiem.
Wybierając nowoczesny system na pewno warto się zastanowić nad rozwiązaniem umożliwiającym skorzystanie z nowoczesnego ekranu dotykowego.

Jest to absolutna nowość w systemach alarmowych.

Najlepsi producenci w branży SSW i N mają w ofercie nowoczesne panele pozwalające na indywidualne skonfigurowanie funkcji.

Personalizacja ustawień sprawia, ze nasz system alarmowy będzie działał dokładnie tak jak będziemy chcieli, nie będziemy musieli się uczyć często skomplikowanych sekwencji używania klawiszy.
Jedno dotknięcie panelu sprawi, że system wykona skomplikowaną sekwencję.
W chwili kiedy nie będziemy korzystać z panelu może on pełnić rolę ramki wyświetlającej zdjęcia.

W ten sposób panel obsługujący system alarmowy można wkomponować w każde wnętrze.

Systemy alarmowe wyposażone w panele dotykowe posiadają ogromne możliwości łatwego sterowania automatyką domową.

Alarmy domowe Bytom

Planując instalację systemu alarmowego warto też zastanowić się nad wykorzystaniem czujników chroniących nasze życie i zdrowie.

Czujniki dymu, tlenku węgla, gazu powinny być instalowane w pomieszczeniach gdzie znajdują się piecyki gazowe, kuchenki, piece opalane węglem, kominki.
Inwestycja w dodatkowe czujki nie jest droga, a kilkadziesiąt złotych może uratować nasze mienie, a przede wszystkim zdrowie życie.

Wybierając czujki ruchu warto też rozważyć nowoczesne rozwiązania.
Dzięki zastosowaniu kilku elementów wykrywających zagrożenie producenci wprowadzili na rynek czujki zespolone znacznie lepiej zabezpieczające pomieszczenia, a jednocześnie eliminują one ryzyko występowania fałszywych alarmów.

Przykładem nowoczesnych rozwiązań mogą być czujki posiadające zaimplementowaną technologię SMD wraz z zaawansowanym algorytmem przetwarzania sygnału.
Również nowością są czujniki ruchu posiadające wbudowane rezystory parametryczne dzięki czemu ich instalacja jest znacznie szybsza i bardziej prosta.

Alarmy domowe Śląsk

Zarządzanie systemem alarmowym Satel za pomocą aplikacji SATEL GUARDX.

Systemy alarmowe Satel umożliwiają zdalną obsługę dzięki wykorzystaniu modułu ETHM – 1 oraz aplikacji SATEL GUARDX.
Moduł ETHM – 1 współpracują z rodziną central alarmowych INTEGRA za pomocą sieci internetowej oraz wewnętrzną sieć LAN.
Rozwiązanie to pozwala na monitorowanie pracy systemu alarmowego, sterowanie wszelkimi urządzeniami podłączonymi do niego.

Sterowanie to może odbywać się na kilka sposobów.
Poprzez komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową. Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie wirtualnego manipulatora umożliwiającego na pełną obsługę systemu alarmowego.

Za pomocą telefonu komórkowego z zainstalowaną aplikacją Mobile KPD.

Za pomocą komputera z zainstalowanym oprogramowaniem GuardX – rozwiązanie to pozwala na zaimplementowanie map obiektu co pozwala na szybką identyfikację wszelkich zagrożeń oraz nieprawidłowości.
Aplikacja GuardX pozwala też na zdalne programowanie systemu alarmowego.

Alarmy domowe
SATEL umożliwiają w ten sposób wszechstronne możliwości zabezpieczenia jak i kontrolowania obiektu.

Bezprzewodowe systemy alarmowe.

Coraz więcej osób decyduje się na instalację systemu alarmowego.

Jednak jeśli w mieszkaniu lub domu mamy już położone tynki instalacja systemu przewodowego może pociągnąć za sobą wysokie koszty związane z ukrywaniem przewodów pod tynkiem.

Często lepiej jest wtedy zdecydować się na system bezprzewodowy.
Na rynku jest kilka marek oferujących tego rodzaju rozwiązanie.

Jeśli ktoś poszukuje niedrogiego rozwiązania może zainstalować jeden z ekonomicznych alarmów ELMES

Do najbardziej popularnych central alarmowych tej marki należy CB32.
Może ona współpracować zarówno z bezprzewodowymi czujnikami ruchu typu PIR oraz pilotami zdalnego sterowania.

Systemy alarmowe ELMES posiadają programowalne wejścia oraz wyjścia co pozwala na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Programując alarm domowy jednak należy pamiętać o tym iż system ten ma strzec naszego bezpieczeństwa, należy więc kierować się instrukcją producenta oraz zasadami jakie obowiązują przy instalacji oraz programowaniu systemów SSWiN.

Taj jak w przypadku systemów przewodowych warto jest też zainstalować moduł powiadamiania o sytuacji alarmowej.
Do wyjść centrali CB 32 może być na przykład podłączony dialer telefoniczny lub moduł GPRS.

Dzięki temu iż centrala ta posiada zegar czasu rzeczywistego, możemy skontrolować dokładnie pracę systemu alarmowego, wszelkie zdarzenia będą posiadały dokładną datę oraz godzinę i z tą informacją będą zapisywane w jej pamięci. Centrala potrafi w ten sposób zapamiętać aż 256 błędów.

Alarmy domowe
ELMES pracują na częstotliwości 433,92MHz i czułością na poziomie 102dBm.

Jaki system alarmowy do inteligentnego domu?

Nowoczesne systemy alarmowe jakie obecnie są dostępne na naszym rynku nie tylko skutecznie zabezpieczają obiekty pozwalając na przyjazną obsługę, ale mogą służyć jako elementy sterowania inteligentnym budynkiem.

Jednym z najbardziej popularnych systemów jest INTEGRA, na bazie central tej serii można zbudować układ sterowania nawet dużej wielkości domu.
Nic więc dziwnego, że centrale alarmowe INTEGRA WRL 128 są w tym celu bardzo często wykorzystywane.

Co zatem potrafi te centrala?

Może ona sterować wieloma urządzeniami takimi jak rolety zewnętrzne, oświetlenie, brama wjazdowa, zraszanie ogrodu, instalacja przeciwpożarowa i wentylacyjna.

Sposobów na wykonanie instalacji sterowania tymi urządzeniami jest wiele, od ręcznego uruchamiania za pomocą wyboru odpowiedniej funkcji na manipulatorze, po całkowicie automatyczne sterowanie.
Zajmijmy się automatyczną pracą, bo to z rozwiązanie niewątpliwie sprawia, że dom będzie można nazwać inteligentnym.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych form sterowania jest zamykanie rolet zewnętrznych z chwilą załączenia czuwania systemu alarmowego oraz analogicznie ich otwieranie po wyłączeniu czuwania.
Kolejnym sposobem jest automatyczne otwieranie rolet kiedy uchylimy okno.

Alarmy domowe dają ogromne możliwości wykorzystania ich w celu osiągania oszczędności. Przykładem może być sterowanie ogrzewanie w budynku.
W tym przypadku nie tylko może być ono wyłączane i załączane wraz z załączeniem i wyłączeniem czuwania systemu alarmowego.
Profesjonalnie zaprojektowany system może indywidualnie sterować ogrzewaniem dla każdego pomieszczenia.

Można w tym celu wykorzystać zainstalowane w poszczególnych pomieszczeniach czujniki ruchu, temperatury oraz zawory sterujące ogrzewaniem.
System alarmowy może kontrolować częstotliwość wzbudzenia czujnika sprawdzając w ten sposób czy ktoś z domowników przebywa w danym pomieszczeniu, i odpowiednio dostosowując temperaturę.

Jednak wykonanie takiej instalacji wymaga zastosowania odpowiednich komponentów, jednym z nich jest nowoczesny manipulator INT-KSG posiadający odpowiednie funkcje sterowania, elementem wykonawczym może być moduł INT-ORS.

Moduł ten może być wykorzystany do przekształcenia salonu w salę kinową, a wszystko to za jednym przyciśnięciem klawisza.

Systemy alarmowe
jakie są obecnie dostępne mają ogromne możliwości, to w jaki sposób je wykorzystamy w bardzo dużej części zależy od naszej wyobraźni.

Co to jest wyjście typu OC, czyli otwarty kolektor ?

Okres jesienny kiedy nowe domy są zabezpieczane na zimę powoduje zwiększenie zainteresowania alarmami domowymi.
Wiele osób decyduje się wtedy na samodzielną instalację systemu zakupionego za pośrednictwem portali internetowych.
Pomijając w tym miejscu skuteczność systemu alarmowego zakupionego jako tak zwany „gotowiec” osoby instalujące samodzielnie taki system borykają się z wieloma problemami.
Jednym z nich jest pojęcie wyjścia określanego jako O.C – Open Collector) czyli otwarty kolektor.
Zastosowanie tego rodzaju wyjścia ma swoje źródło pochodzące z zastosowania półprzewodników w układach elektroniki.
Tranzystory bipolarne zastosowane na płycie centrali alarmowej posiadają takie właśnie wyjście.
Problem ze sterowaniem innymi urządzeniami za pomocą wyjścia O.C polega na tym, że nigdy w tym miejscu nie będziemy mieli „plusa”.

Wyście typu otwarty kolektor może przyjmować dwa stany:

- wysoką impedancję jakby do niczego nie było podłączone
- 0V, czyli potencjał masy

Wyjścia znajdujące się na płycie centrali systemu alarmowego najczęściej posiadają jeden tranzystor podłączony do masy zasilania tworząc układ wspólnego emitera.

Jeśli tranzystor ten zostanie wzbudzony przekaże tym samym potencjał masy na swoje wyjście, w wyniku powyższego na wyjściu tranzystora będziemy mieli potencjał masy czyli 0V.

W przypadku kiedy ten tranzystor nie będzie wzbudzony nie będzie przewodził, a na jego wyjściu będzie występował stan wysokiej impedancji.

Alarmy domowe niemal wszystkich producentów są wyposażane w tego typu wyjścia.
Chcąc zatem sterować innymi urządzeniami należy korzystać np. z przekaźników odpowiednio podłączonych do wyjścia O.C.

Jak zainstalować system alarmowy?

Odpowiedź na to pytanie tylko pozornie wydaje się prosta.

Instalacja mająca chronić nasze życie, zdrowie oraz mienie powinna od początku o końca być dokładnie przemyślana, prawidłowo zaprojektowana oraz starannie zmontowana, podłączona i skonfigurowana.
Zaniedbanie jednego z elementów całego procesu tworzenia systemu alarmowego może skutkować jego wadliwym działaniem.
Osoby zainteresowane samodzielną instalacją systemu SSW i N często starają się minimalizować koszty kupując na przykład przewody niskiej jakości oraz najtańsze czujniki ruchu.
Nie uważam, że tylko najdroższe rozwiązania są najlepsze, zawsze wybieram rozwiązanie optymalne.
System alarmowy powinien służyć nam na przez wiele lat, dlatego warto poświęcić mu trochę więcej uwagi.

Jednym z największych błędów często nie możliwych lub kosztownych do naprawienia jest zlecanie położenia instalacji kablowej osobie nie znającej zasad działania czujników ruchu ich właściwej lokalizacji.

Powstają tu dwa podstawowe problemy:

- ilość zaplanowanych czujników
- rozmieszczenie poszczególnych czujników

Instalacja systemów alarmowych powinna być poprzedzona wizytą instalatora, która na podstawie wizji lokalnej, planu budynku oraz rozmowy z właścicielem zaprojektuje odpowiednią instalację, rozmieszczenie wszystkich elementów składowych systemu alarmowego.

Wielokrotnie zdarza się, że przy nieprawidłowo zaplanowanej instalacji kablowej należy dokonać wielu przeróbek co powoduje niepotrzebne zwiększanie kosztów.

Jeśli nie potrafimy sami nie potrafimy wykonać wszystkich czynności opisanych powyżej lepiej jest skorzystać z usług profesjonalnej firmy.
Profesjonalny instalator posiada odpowiednią licencję a w przypadku obiektów o szczególnym znaczeniu jak np. banki powinien on posiadać koncesję.

Jeśli jednak zdecydujemy się jednak na samodzielną instalację radzę nie korzystać z tak zwanych gotowców, czyli projektów wykonanych dla innych obiektów.
Czujniki, które sprawdzą się w jednym pomieszczeniu nie muszą prawidłowo działać w innym pomieszczeniu, poszczególne modele mają bowiem odmienne charakterystyki działania dotyczące ilości wiązek, pola działania, czułości, możliwości regulacji.

Jak już wspominałem bardzo istotne jest też rozmieszczenie poszczególnych czujek.
Jeśli w pomieszczeniu znajdują się silne źródła ciepła należy unikać kierowania czujni na te elementy, lub zamiast prostej czujki PIR zastosować czujkę dualną PIR+MW.
Jeśli posiadamy zwierzęta domowe lub w niedalekiej przyszłości planujemy zakup pupila warto zainwestować w czujniki typu PET.
Wymiana czujników w przyszłości może okazać się kosztowna i kłopotliwa.

Instalacja alarmów Bytom.

Dbając o bezpieczeństwo najbliższych warto też pomyśleć o czujnikach gazu, dymu lub ognia.
Oczywiście dobór odpowiednich czujników zależy od rodzaju obiektu oraz właściwej oceny ryzyka.

Sprawność techniczna systemu alarmowego.

Każdy współczesny system alarmowy składa się z elementów, których sprawność techniczna ma decydujący wpływ na należyte zabezpieczenie obiektu.
Należy pamiętać, że wszystkie elementy systemu SSW i N narażone są na działanie licznych czynników zewnętrznych.
Mogą to być warunki atmosferyczne dotyczące elementów zewnętrznych takich jak sygnalizatory, czujniki zewnętrzne, oraz wyładowania atmosferyczne mające wpływ na wszystkie elementy systemu alarmowego.

W celu przeciwdziałania niekorzystnym wpływom wyładowań centrale alarmowe są wyposażane przez producentów w szereg zabezpieczeń mających na celu zachowanie sprawności systemu.

Nowoczesne centrale alarmowe posiadają także liczne funkcje diagnostyczne pozwalające na nieustanną kontrolę jego pracy oraz umożliwiające na okresowe kontrolowanie poszczególnych elementów składowych systemu alarmowego.
Wszelkie nieprawidłowości pracy alarmu domowego mogą sygnalizowane zarówno za pomocą sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych jak i komunikatów serwisowych pojawiających się na zainstalowanych w danym systemie urządzeniach sterujących.

Systemy alarmowe w celu zapewnienia niezawodnej pracy powinny być okresowo sprawdzane przez instalatora, lub użytkownika pod względem reakcji centrali alarmowej na naruszenie strefy w tym celu należy:

- skontrolować stan techniczny każdej czujki pod kątem zabrudzeń oraz uszkodzeń

- skontrolować stan sygnalizatorów oraz urządzeń sterujących

- kontrola działania sygnalizatora

- kontrola działania powiadomienia

- skontrolować stan akumulatora, oraz jego ładowanie

Zalecane jest też okresowe kontrolowanie systemu alarmowego poprzez testowanie wejść oraz wyjść.
W tym celu można użyć funkcji testowej.

W odpowiednim menu należy w tym celu zdefiniować czas trwania takiego testu, sposób sygnalizacji a następnie kolejno naruszać poszczególne czujniki w celu sprawdzenia ich działania.
Wszystkie informacje dotyczące naruszenia czujki będą sygnalizowane do czasu zakończenia czasu testu lub jego ręcznego wyłączenia przez osobę kontrolującą system alarmowy.

Jeśli po wykonaniu testu działania określonego wejścia nie pojawi się informacja o jego naruszeniu należy sprawdzić daną czujkę oraz związane z nią połączenia.

Alarmy domowe wymagają też przetestowania wyjść mających na celu uruchomienie sygnalizacji akustyczno-świetlnej oraz zainicjowanie urządzenia zdalnego powiadomienia o sytuacji alarmowej.

Czujniki ruchu z soczewkami Fresnela.

W nowoczesnych systemach alarmowych najczęściej wykorzystywanymi czujnikami są pasywne czujki podczerwieni w skrócie zwane jako PIR.

W celu zwiększenia skuteczności ich działania oraz wyeliminowania ryzyka pojawienia się fałszywych alarmów producenci systemów SSWiN wyposażają swoje produkty w szereg nowoczesnych rozwiązań.
Należą do nich między innymi soczewki Fresnela.

Zasada działania takiej soczewki polega na formowaniu wiązek podczerwieni w kilku niezależnych płaszczyznach.
Rozwiązanie to zostało wprowadzone gdyż wykrycie ruchu za pomocą fali promieniowania podczerwonego emitowanego tylko w jednej płaszczyźnie jest niezwykle trudne.

Nowoczesne czujniki podczerwieni posiadają najczęściej od dwóch do kilku elementów piroelektrycznych i mogą emitować nawet kilkadziesiąt wiązek w kilku płaszczyznach.

Sensor piroelektryczny wykrywa w otoczeniu zmianę promieniowania podczerwonego związanego z pojawieniem się obiektu o temperaturze wyższej od temperatury otoczenia.

Jednak czujniki PIR posiadają różne charakterystyki o pole działania dlatego też instalacja systemów alarmowych wymaga odpowiedniego wyboru czujek jakie będą pracowały w danym systemie alarmowym.

Bardzo często zdarza się, że w jednym systemie konieczne jest zastosowanie dwóch, a nawet kilku różnych czujek posiadających odmienne charakterystyki detekcji ruchu.

W szczególnych przypadkach konieczne staje się zastosowanie czujników typu PET jeśli posiadamy zwierzęta, czujek dualnych PIR+MW jeśli w danym pomieszczeniu np. znajduje się piec lub kominek.
Coraz częściej też w systemach alarmowych stosowane są czujki zbicia szyby oraz detektory gazów.

Jak zainstalować alarm w domu?

Budowa domu jest idealną sytuacją, w której warto pomyśleć o wykonaniu instalacji systemu alarmowego.

Wykonanie odpowiedniego okablowania można w tedy wykonać przy okazji układania instalacji elektrycznej co w znacznym stopniu zmniejsza koszty systemu SSWiN.

Nawet w czasie budowy domu znajdują się w nim wartościowe przedmioty – narzędzia, materiały budowlane, wyposażenie.
Im wcześniej zabezpieczymy nasze mienie tym w mniejszym stopniu będziemy narażeni na niemiłą niespodziankę i utratę części mienia.

Ktoś może powiedzieć, ze w trakcie budowy i tak ponosimy wysokie koszty, jednak osoby które doświadczyły na tym etapie znacznej utraty mienia na skutek włamania do niezabezpieczonego i jeszcze nie wykończonego domu bardzo często żałują, że nie zainstalowały w porę systemu alarmowego.

To właśnie w czasie budowy budynek jest szczególnie na ataki złodziei, a podstawowym powodem bywa brak zainteresowania sąsiadów, bo na budowie często „kręcą” się różne osoby i nikt nie wie czy dzieje się to za wiedzą właściciela jest firma budowlana czy też nie.

Od czego warto więc zacząć?

Warto przynajmniej wstępnie umówić się z kilkoma instalatorami, pomogą oni dobrać odpowiednie rozwiązanie, co w fazie projektowania systemu alarmowego jest najczęściej bezpłatne.

Znając koszty zakupu systemu alarmowego oraz jego instalacji jesteśmy w stanie umieścić ten wydatek w budżecie budowy naszego domu.

Instalacja systemów alarmowych.

Wizyta instalatora w budynku zanim jeszcze zostaną położone tynki umożliwia wykonanie skutecznego systemu alarmowego minimalizując koszty tej inwestycji.

Doświadczony instalator pomoże nam określić w zależności od naszych potrzeb jaką centralę alarmową będziemy potrzebowali, na ile stref dozoru powinien być podzielony system, ile manipulatorów powinniśmy wykorzystać, jakie czujniki powinny być wykorzystane w systemie.

Centra alarmowa oraz zasilenie powinny być umiejscowione w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, natomiast manipulatory umieszczamy w miejscach które ułatwią nam swobodne korzystanie z systemu, załączanie poszczególnych stref nadzoru.
Centrala powinna być tak umieszczona aby włamywacz nie mógł jej znaleźć, ale jednocześnie aby był dostęp w przypadku konserwacji systemy.
Zalecane miejsca na centralę to np. garderoby, szafy we wnęce, pomieszczenia gospodarcze – komórka, poddasze.
Należy zwrócić uwagę aby centrala alarmowa nie była umieszczona blisko wejścia.

Umiejscowienie czujników to już sprawa o wiele trudniejsza.
Przed ich zainstalowaniem należy przeanalizować dokładnie wszelkie drogi jakimi mógłby się poruszać potencjalny włamywać.
Umiejscowienie czujek powinno być takie aby każde nieautoryzowane wejście do obiektu było natychmiast wykryte.
Montaż alarmów należy przeprowadzić uwzględniając specyficzne cechy obiektu, czujniki swoim działaniem powinny obejmować całą powierzchnię podłogi.

W przypadku wykorzystania czujek PIR należy unikać instalowania ich w miejscach gdzie mogły by być zakłócane przez źródła ciepła (piece, kominki, kaloryfery).
W przypadku kiedy nie jest możliwe wyeliminowanie wpływu elementów generujących ciepło zalecane jest zastosowanie czujek dualnych PIR+MW.

Alarmy bezprzewodowe z wykorzystaniem centrali alarmowej ELMES.

Marka systemów alarmowych Elmes jest przeznaczona głównie do instalacji urządzeń w mieszkaniach domkach jednorodzinnych, sklepach biurach.

Jedną z najbardziej popularnych central alarmowych tej rodziny produktów jest model CB32.
Urządzenie to posiada zdolność do współpracy z bezprzewodowymi czujnikami ruchu oraz pilotami.
Programowalne wejścia i wyjścia tej centrali pozwalają na dostosowanie jej do wielu indywidualnych rozwiązań w zakresie skutecznej ochrony mienia.

Centrala ta posiada trzy wyjścia programowalne o maksymalnym obciążeniu 1A co poza podłączeniem zewnętrznych sygnalizatorów umożliwia też sterowanie innymi urządzeniami elektronicznymi oraz elektrycznymi.
Do wyjść może też być podłączony dialer telefoniczny, pyzatym centrala posiada dedykowane wyjścia współpracujące z modułem powiadamiania GSM.

Wygodną obsługę domowego systemu alarmowego zapewnia czytelny jasno oświetlony panel LCD zawierający klawiaturę numeryczną.

Dzięki zastosowaniu przez producenta funkcji zegara czasu rzeczywistego systemy Elmes umożliwiają precyzyjne określenie zdarzeń alarmowych oraz rejestrację 256 błędów.

Systemy alarmowe Elmes cechują się łatwą instalacją oraz konfiguracją ustawień, dzięki czemu zdobywają coraz większą popularność na rynku produktów SSWiN.
Komunikacja bezprzewodowa w tych systemach oparta jest na częstotliwości 433,92MHz, czułość lepsza niż -102dBm.

Ekonomiczne wykorzystanie energii pozwala centrali na prawidłową pracę prze okres 72 bez zasilania głównego dzięki zastosowaniu wydajnego akumulatora o wysokiej pojemności.
Centrala pozwala na zarejestrowanie Az 16 użytkowników oraz podłączenie 32 detektorów ruchu.

Nowoczesne czujniki dymu.

Lato już za nami, zaczynają się chłodne dni a więc rozpoczyna się okres grzewczy.

Wielu posiadaczy pieców opalanych węglem w tym czasie rozważa instalacje detektora dymu.

Na rynku elektronicznych zabezpieczeń można znaleźć wiele nowoczesnych rozwiązań.

Moją uwagę zwróciła ostatnio nowoczesna czujka liniowa FIRERAY 5000.

Składa się ona z nadajnika promieni podczerwieni oraz odbiornika współpracujące z lustrem pryzmatycznym.
Całość umieszczona została przez producenta w kompaktowej obudowie.

Imponujący jest zasięg pracy nowej czujki.
W oryginalnym opakowaniu jest ona dostarczana z jednym lustrem pryzmatycznym, które zapewnia detekcje dymu w odległości od 8 do 50 metrów.

W przypadku wyposażenia czujki w zestaw luster zakres jej pracy wzrasta do 100 metrów.
Kolejną cechą, która zasługuje na uwagę jest brak konieczności ręcznej kalibracji czujki, posiada ona bowiem automatyczną regulację wiązki podczerwieni.

Przy czym automatyczna kalibracja czujki może być aktywowana lub dezaktywowana w zależności od preferencji użytkownika.

Na wyposażeniu czujki znajdziemy też moduł kontrolno-sterujący IOM 3311 oraz wyświetlacz z klawiaturą.
Czujniki dymu znajdują coraz częściej zastosowanie w prywatnych domach, gdyż informacje o zatruciu czadem w okresie grzewczym wpływają na wzrost świadomości osób korzystających z własnego ogrzewania, a poczucie bezpieczeństwa staje się wartością priorytetową.

Z toku na rok wzrasta też ilość detektorów gazów, czadu, dymu czy ognia które są instalowane w nowych oraz istniejących już systemach alarmowych.

Jeszcze kilka lat wstecz zaledwie niewielki odsetek systemów SSWiN był standardowo wyposażany w tego typu czujki.
Obecnie alarmy domowe instalowane przez w nowoczesnych budynkach wielorodzinnych praktycznie w 100% wyposażane są najnowsze rozwiązania umożliwiające wczesne wykrycie zagrożenia eliminując w ten sposób ryzyko zatrucia lub śmierci.

Jak podłączyć czujkę PIR centrali alarmowej?

Wiele osób chcących samodzielnie zmodernizować lub zainstalować system alarmowy w swoim domu czy mieszkaniu bardzo często zadaje sobie jedno z najbardziej podstawowych pytań:

jak podłączyć czujkę PIR centrali alarmowej?

Sposobów łączenia czujników jest kilka.

Najbardziej proste, a zarazem zawodne sposoby podłączenia czujek PIR to NO oraz NC.
Podłączenie NO czyli z j. ang. Normally Open stanowi dwustanową linię dozorową.

W czasie kiedy nie jest wykrywany ruch przekaźnik wewnątrz czujki jest rozwarty, z chwilą wykrycia ruchu przekaźnik zwiera styki i informacja sytuacji alarmowej jest przekazywana do centrali alarmowej.
Działanie proste, ale i bardzo zawodne.
Przypuśćmy że przewód pomiędzy czujką a centralą alarmową jest uszkodzony.
W tym przypadku przekazanie informacji o zaistnieniu sytuacji alarmowej nie może być zrealizowane.
Nie ma tez możliwości kontrolowania stanu linii dozorowej – występuje więc sytuacja patowa.

Rozwiązaniem okazało się wprowadzenie podłączenia typu NC, z j ang. Normally Closed.
Jak można się spodziewać sytuacja tutaj będzie odwrotna, a wiec w czasie kiedy ruch nie będzie wykryty styki są zamknięte i jest sygnał na wejściu centrali alarmowej. Kiedy zaś styki w wyniku wykrycia ruchu zostaną rozwarte potraktowane to zostania jako wywołanie akcji alarmowej.
Jednak kiedy przewód zostanie uszkodzony wywołana zostanie akcja alarmowa jak w przypadku wykrycia ruchu – rozwiązanie to zatem posiada tez wadę.

Kolejnym sposobem na podłączenie czujki okazało się wprowadzenie lino dozorowej jako EOL/NC z zastosowaniem jednego opornika parametryzującego.

Linia dozorowa podłączona w ten sposób zyskała możliwość kontroli trzeciego stanu a mianowicie sabotażu.
Pierwszym stanem pracy tego rodzaju podłączenia jest stan dozoru, kiedy kontrolowana rezystancja linii jest zgodna z założoną tolerancją.

Drugim stanem jest stan alarmu włamaniowego kiedy w wyniku naruszenia czujki wzrasta rezystancja linii dozorowej.

Trzeci stan dozoru a mianowicie wspomniany już wcześniej sabotaż spowoduje spadek oporności poniżej zadeklarowanej w czasie konfiguracji centrali alarmowej.

Alarmy domowe w przypadku zastosowania podłączenia typu EOL/NO , EOL/NC mają możliwość kontrolowania stanu czujki oraz linii dozorowej nie jest to rozwiązanie idealne, a jego główną wadą jest konieczność wykorzystania aż 2 wejśc na płycie centrali alarmowej.
Z oczywistych względów ogranicza to o 50% ilość czujników jakie możemy podłączyć do centrali.
W celu umożliwienia podłączenia czujki PIR z wykorzystaniem tylko jednego wejścia na płycie centrali zastosowano dwa oporniki parametryczne uzyskując połączenie trójstanowej linii dozorowej typu 2EOL/NC oraz 2EOL/NO.

Instalacja systemów alarmowych
wymaga każdorazowo bardzo szczegółowego zapoznania się z zaleceniami oraz instrukcjami centrali alarmowej jak również czujki jaka ma z tą centrala współpracować.

Tani system alarmowy, czyli moduł Mikra z komunikatorem GSM/GPRS.

Firma SATEL już od kilku lat jest liderem na polskim rynku systemów SSWiN.

Produkty tej firmy dzięki niezawodności działania zaskarbiły sobie pozytywne opinie wielu użytkowników systemów alarmowych.
Jednym z najbardziej popularnych małych systemów alarmowych jest MICRA wraz z komunikatorem GSM/GPRS.
Produkt ten idealnie nadaje się do zabezpieczenia mieszkań, małych sklepów, kiosków, garaży.

Ogromna zaletą tego rozwiązania jest wbudowany komunikator, który nie tylko pozwala na zdalne informowanie właściciela o stanie systemu, czy wywołaniu akcji alarmowej, ale umożliwia też zdalnie sterować systemem SSWiN za pomocą telefonu komórkowego.

Co więcej nowoczesna aplikacja firmy SATEL dedykowana na popularne smart fony do posiada identyczne menu jakie jest wyświetlane na panelu sterującym tym systemem.
Dzięki temu zdalna obsługa alarmu domowego jest niezwykle prosta i nie wymaga zapoznawania się z dodatkowymi instrukcjami.
Instalacja systemów alarmowych w mieszkaniach jest coraz bardziej popularna, a w nowopowstających budynkach jest praktycznie standardem.
Jeśli więc chcemy być posiadaczami skutecznego nowoczesnego systemu alarmowego, a przy tym niedrogiego warto jest zainstalować takie rozwiązanie.
Zdalne sterowanie systemem alarmowym za pomocą modułu komunikacyjnego umożliwia też szybką weryfikację w sytuacji alarmowej.
Możemy bowiem podsłuchiwać dźwięki z obiektu, sprawdzać stan wejść oraz wyjść, stanu zasilania sieciowego.
System alarmowy SATEL MIKRA standardowo jest wyposażony w cztery programowalne wejścia, do których podłączamy czujniki oraz oddzielne wyjście służące do ochrony sabotażowej.
Wejścia mogą być zaprogramowane jako cyfrowe lub analogowe.
Dwa wyjścia przekaźnikowe służące do sterowania urządzeniami zewnętrznymi mogą być sterowane lokalnie lub zdalnie.
System Mikra może być też sterowny za pomocą pilotów dzięki współpracy modułu z odbiornikiem radiowym.

Systemy alarmowe SATEL spełniają też rygorystyczne normy GRADE 2 oraz GRADE 3.

Alarmy domowe z wykorzystaniem czujnika dymu.

Systemy alarmowe instalowane w naszym kraju wzorem rozwiązań stosowanych na zachodzie Europy oraz w Stanach zjednoczonych coraz częściej są wyposażane w czujniki dymu.

Można też zastosować czujniki autonomiczne czyli działające niezależnie.

Czujniki autonomiczne posiadają własne zasilanie najczęściej bateryjne, lub sieciowo napięciem 230V.
Na swoim wyposażeniu posiadają one sygnalizator piezoelektryczny.

Jednak tego typu rozwiązanie posiada pewną wadę ponieważ nie ma możliwości powiadomienia w przypadku wystąpienia pożaru.

Jeśli więc w danej chwili nie ma domowników nasze mienie nie jest należycie zabezpieczone.
Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie czujników współpracujących z centrala alarmową.

Alarmy domowe dają możliwość podłączenia czujników dymu, gazu itp.
Istnieje wtedy możliwość powiadomienia właściciela oraz odpowiednich służb o wystąpieniu pożaru.
Praktycznie każdy nowy system alarmowy jest obecnie wyposażany w czujniki dymu, ognia.

Czujniki te są odpowiedzialne za wykrywanie zjawisk towarzyszących pożarom.

Wykrywają one produkty spalania czyli dym oraz ciepło jak inne również gazy powstające w czasie spalania.

W celu zapewnienia skuteczności działania detektory zwykle posiadają dwie lub więcej metod detekcji.

Jedną z metod jest optyczne wykrywanie cząsteczek dymu na zasadzie detekcji przejrzystości powietrza i rozpraszania światła w cząsteczkach dymu znajdującego się w otoczeniu detektora.

Kolejna metoda polega na wykorzystaniu detektora wykonanego w oparciu o detektor wykorzystujący pierwiastki promieniotwórcze – jest to metoda jonizacyjna.

Kolejna metoda opiera się o wykrywanie nagłego wzrostu temperatury – jednak mają obie znacznie mniejszy zasięg od czujników optycznych.

Aby zabezpieczyć należycie obiekt należy sprawdzić jaki jest zasięg zastosowanych czujników.
W pierwszej kolejności zaleca się instalacje czujników w takich miejscach jak kotłownia, kuchnia.
Jednak pożar może też wystąpić w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej.

Chcąc w tym przypadku zabezpieczyć obiekt należy zainstalować dodatkowe czujniki, których zadaniem będzie ochrona całego obiektu.
Systemy alarmowe

Ochrona obiektu za pomocą zewnętrznych czujników ruchu.

Zewnętrzne czujniki ruchu coraz częściej są stosowane w systemach alarmowych w celu zwiększenia stopnia zabezpieczenia stanowią one bowiem pierwszą linię ochrony w systemach SSWiN.
Należy pamiętać, że w przypadku ochrony zewnętrznej czujnik ruchu musi spełniać specjalne wymagania.
Najważniejszym aspektem ze zrozumiałych względów jest odporność na warunki atmosferyczne, a w szczególności wilgotność, temperaturę.
Bardzo trudne warunki pracy dla czujnika PIR występują w czasie upałów w czasie bezpośredniego nasłonecznienia obudowy czujki.
W takim przypadku elektroniczne elementy znajdujące się wewnątrz obudowy narażone są na działanie temperatur dochodzących do 60 °C – a nawet 80 °C.
Dlatego obudowy czujników zewnętrznych wykonywane są z twardego tworzywa odpornego na wysokie temperatury i promieniowanie UV, w jasnym kolorze aby w jak największym stopniu odbijały promienie słoneczne.
Czasem w skrajnych przypadkach konieczne jest wykorzystanie wentylatorów zainstalowanych wewnątrz obudowy, których zadaniem jest obniżenie temperatury we wnętrzu.
Z kolei w czasie zimy systemy alarmowe dysponujące czujkami zewnętrznymi są narażone na skrajnie niskie temperatury.

W takim przypadku uzasadnione jest zastosowanie specjalnych grzałek w celu podniesienia temperatury do poziomi niezagrażającego układom elektroniki.
Pozostaje jeszcze jeden problem a jest to wilgotność powietrza i opady atmosferyczne.
W tym celu płytki elektroniki są zaimpregnowane specjalnym powłokami uszczelniającymi chroniącymi je przed zgubnym wpływem wody.
Jednocześnie odpowiednia szczelność obudowy zabezpiecza jej wnętrze nie tylko przed przedostaniem się wilgoci, ale także owadów mogących zakłócić pracę czujnika.
Niektóry producenci stosują też specjalne kanały umożliwiające grawitacyjne pozbywanie się wody.
Dla właściwego działania czujni zewnętrznej niezbędne jest także uodpornienie jej na działanie innych czynników niż poruszający się człowiek.
Muszą one bowiem być odporne na przelatujące ptaki, poruszające się gałęzie drzew.
W celu zabezpieczenia czujki przed powstawaniem fałszywych alarmów stosowane są też nowoczesne technologie.
Do jednych z nich należy profesjonalna metoda przetwarzania sygnału znana pod nazwą Motion Analyzer II.
Metoda ta oparta jest na dokładnym pomiarze przemieszczenia liniowego LTD.
Zapewnia ona bardzo dobre parametry w przypadku wykrywania ludzi, a jednocześnie zapewnia nieczułość na poruszające się obiekty które się nie przemieszczają.
Instalacja systemów alarmowych wyposażonych w tego typu rozwiązania pozwala na uniknięcie szeregu fałszywych alarmów.

Skuteczność metody Motion Analyzer II jest oparta na wykorzystaniu wielokrotnych progów jak również przedziałów czasowych w jakich jest dokonywana analiza sygnału.
Analizowane są między innymi czas naruszenia, polaryzacja sygnału oraz amplituda sygnału.

Jak dobrać czujniki w systemie alarmowym?

Czujniki ruchu, kontaktrony detektory gazów to jedna z najważniejszych elementów systemu alarmowego.
To właśnie od ich skuteczności i poprawności działania zależy bezpieczeństwo naszego mienia z często też i nasze życie i zdrowie.
Dlatego producenci systemów alarmowych dokładają wszelkich starań aby ich rozwiązania umożliwiały skuteczne wykrywanie zagrożenia oraz eliminowały ryzyko występowania fałszywych alarmów.
Zanim nowa czujka zostanie wprowadzona na rynek musi ona przejść liczne testy, na podstawie których kontrolowane jest wykrywanie zagrożenia oraz sporządzane są charakterystyki działania danego czujnika.
Na podstawie tych właśnie charakterystyk dołączonych do każdego czujnika dobierane są odpowiednie czujki do systemu alarmowego.
Instalacja systemów alarmowych wymaga też starannego sprawdzenia zagrożeń jakie występują w danym obiekcie.

Wykonanie optymalnego – czyli najbardziej właściwego zabezpieczenia obiektu wymaga zastosowania takich zabezpieczeń aby odpowiadały one stopniowi zagrożenia danego obiektu.
Na podstawie analizy zagrożeń można przystąpić do wypracowania właściwej koncepcji ochrony.
Oczywiście w zależności od obiektu zagrożenia mogą być inne, w tym celu systemy alarmowe są podzielone na kilka klas umożliwiających zabezpieczyć obiekty o zagrożeniu małym, średnim i dużym.
W przypadku alarmów domowych najczęściej instalowanych przyjmuje się, że system alarmowy ma za zadanie skutecznie chronić obiekt przed przestępcami nie posiadającymi specjalistycznej wiedzy dotyczącej unieszkodliwiania zabezpieczeń.
Jednak system alarmowy powinien uwzględniać też wartość mienia jaką znajduje się w obiekcie.
Decydując się na samodzielny wybór systemu alarmowego w pierwszej kolejności musimy sobie zadać pytanie jak będziemy zabezpieczali obiekt, czy skorzystamy też z ochrony obwodowej, jakiego rodzaju czujniki ruchu wykorzystamy, czy skorzystamy z czujek dualnych, zbicia szyby, detektorów gazów i ognia Wreszcie do czego będzie wykorzystany sygnał alarmowy.
Współczesne alarmy domowe dają możliwość skorzystania z wielu rozwiązań, często wskazane jest wykorzystanie jednocześnie kilku z pośród możliwości wykrycia intruza.
Dlatego ważne jest też ustalenie przed jakimi zagrożeniami dany system alarmowy będzie miał za zadanie ochraniać obiekt.
Zasada działania poszczególnych rodzajów czujników jest bardzo różna od wykrywania intruza na podstawie analizy promieniowania podczerwonego w czujnikach PIR poprzez wykrywanie ruchu przez zmianę gęstości otoczenia po czujniki akustyczne zbicia szyby.
Różne są też kierunki ruchu wykrywane przez czujniki dlatego przy doborze odpowiedniego rozwiązania bardzo istotne jest zapoznanie się z karta katalogową danego rozwiązania.
Systemy alarmowe są skutecznym sposobem zabezpieczenia mienia jednak wymagają poświęcenia im uwagi od momentu powstania koncepcji systemu poprzez instalację po wykonanie niezbędnych testów działania.

Nowoczesne i bezpieczne bezprzewodowe systemy alarmowe.

Każdy system alarmowy z uwagi na fakt, że zabezpiecza on nasze mienie, a często poprzez zainstalowane w nim czujniki dymu, gazu i ognia chroni nasze życie i zdrowie musi być niezawodny.

Do niedawna ja większym zainteresowaniem cieszyły się rozwiązania przewodowe nie tylko na niższą cenę ale i częstą opinię, że są one bardziej bezpieczne od bezprzewodowych systemów alarmowych.

Opinia, że alarmy bezprzewodowe są mniej bezpieczne nie jest oczywiście prawdziwa.
Oba rodzaje systemów podlegają normom bezpieczeństwa i producenci spełnienie tych norm.

Co prawda systemy bezprzewodowe nadal są droższe od wersji przewodowych, ale nie wymagają często kosztownego ukrywania przewodów pod tynkiem.
Ma to szczególnie ważne znaczenie przy instalacji systemu alarmowego w wykończonym, wyremontowanym domu, mieszkaniu, biurze, a szczególnie obiekcie zabytkowym.
Przewody można by ukryć w korytkach, ale często jest to nieestetyczne.

Nowoczesne technologie, zabezpieczenie dwukierunkowej transmisji bezprzewodowej sprzyjają większemu zainteresowaniu bezprzewodowymi systemami alarmowymi.

Pierwsze systemy alarmowe umożliwiały bezprzewodowe podłączenie czujników, lecz magistrala komunikacyjna pomiędzy centrala alarmową, a modułami rozszerzeń, manipulatorami czy sygnalizatorami nadal były przewodowe.
Wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej pomiędzy czujnikami zasilanymi z baterii stanowiło pewien rodzaj systemu bezprzewodowego, a zasadzie był to jedynie system hybrydowy ponieważ znaczna jego część nadal wymagała poprowadzenia przewodów.

Nowoczesne systemy alarmowe dzięki wieloletnim pracom firm z branży SSWiN oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii i materiałów mogą już korzystać z komunikacji radiowej pomiędzy wszystkimi elementami systemu dzięki czemu nie potrzebne są już przewody.

Sceptycy jednak wciąż uważają, że znacznie bezpieczniejsze są rozwiązania przewodowo bo bardziej pewna jest w nich komunikacja.

Wprowadzenie nowoczesnych technologii często wcześniej stosowanych w rozwiązaniach militarnych oraz komunikacji dwukierunkowej, okresowego sprawdzania tej komunikacji przez centralę alarmową, jak również dynamiczne kodowanie sprawiają, że użytkownicy bezprzewodowych systemów alarmowych mogą czuć się tak samo bezpiecznie jakby mieli system przewodowy.

Nieprawdziwa jest też informacja, że kod taki można.
Po pierwsze to właśnie kodowanie dynamiczne, czyli zmienny kod zabezpiecza komunikację, po drugie próba przechwycenia kodu skutkuje wzbudzeniem alarmy zabotażowego.

Bezprzewodowe systemy alarmowe wyposażone są też w kontrolę komunikacji radiowej.
Układ taki nieustannie sprawdza siłę sygnału radiowego, jego jakość i poprawność pomiędzy wszystkimi elementami systemu.

Nieprawdziwą informacją jest też bardzo częsta konieczność wymiany baterii co miałoby znacznie podrażać koszty użytkowania bezprzewodowego systemu alarmowego.
W standardowych rozwiązaniach baterie wymienia się co najczęściej co 3 lata, a w zaawansowanych systemach najlepszych producentów wymiana baterii jest dopiero konieczna po 5 – 8 latach nieprzerwanego użytkowania.

Instalacja systemów alarmowych w wersjach bezprzewodowych najczęściej przebiega znacznie sprawniej niż w wersjach przewodowych, ponieważ najwięcej czasu instalator musi poświęcić na prowadzenie, ukrywanie przewodów oraz łączenie ich.

Aby zapewnić skuteczność ochrony każdego obiektu producenci branży systemów alarmowych zapewniają dostępność ogromnej ilości bezprzewodowych czujników ruchu PIR, czujek dualnych PIR+ MW, zbicia szyby, kontaktronów, detektorów gazów dymu czadu.
Każdy bezprzewodowy system posiada też możliwość współpracy z elementami powiadamiania GPRS, sterowania elementami rozszerzeń pozwalającymi na sterowanie urządzeniami zewnętrznymi.
Dzięki programowanym wyjściom można między innymi sterować oświetleniem, bramą wjazdową, roletami podlewaniem przydomowego ogrodu.

Zwiększona funkcjonalność nowoczesnych systemów alarmowych sprawia, że nasze życie jest nie tylko bezpieczne, ale i znacznie bardziej wygodne.
Alarmy domowe mogą oczywiście być sterowane lokalnie przy użyciu manipulatorów zwanych też szyfratorami czy pilotów jak również zdalnie za pomocą modułów GPRS czy łącza internetowego.
Również w tym przypadku komunikacja jest odpowiednio zabezpieczona.

Bezprzewodowe klawiatury posiadają taką samą funkcjonalność jak rozwiązania przewodowe.
Natomiast moduły GPRS i złącza internetowe pozwalają na zdalne i bezpieczne zarządzanie systemem sprawdzanie jego stanu, programowanie oraz zmianę konfiguracji.
Z uwagi na skuteczność zabezpieczenia mienia oraz ogromną funkcjonalność alarmy domowe stają się coraz bardziej popularne i chętnie są instalowane przez właścicieli domów, mieszkań biur oraz firm.

Nowoczesne alarmy domowe.

Systemy alarmowe są dostępne na rynku od wielu lat i z powodzeniem chronią nasze mienie.

Jednakże producenci systemów alarmowych dokładają starań aby stworzyć jeszcze lepsze zabezpieczenia.

Na rynku pojawia się coraz więcej nowoczesnych czujek będących nowymi wersjami sprawdzonych już rozwiązań.

Nie jest tajemnicą, że czujki dualne czyli łączące w sobie dwie i więcej metod detekcji są często bardziej skuteczne, ich zakup często jest też uzasadniony z ekonomicznego i estetycznego punktu widzenia.

W pomieszczeniu jakie ma być zabezpieczone można zainstalować nie jak dotąd 2 sporych rozmiarów czujki, lecz można je zastąpić jedną mniejszą o bardziej efektownym wyglądzie, przede wszystkim bardziej skutecznym działaniu.
Jednym z nowych tego typu produktów jest miniaturowa cyfrowa czujka ruchu TOPAZ.

Producent zainstalował w niej nowoczesny procesor oraz pyroelement wyprodukowanym w technologii SMD, a zaawansowany algorytm przetwarzania sygnałów przyczynia się do zwiększenia skuteczności działania.
Instalację czujki ułatwiają wbudowane rezystory parametryczne.

Alarmy domowe mogą też skorzystać z nowoczesnego rozwiązania jakim jest czujka NAVY będąca połączeniem czujki PIR oraz akustycznego czujnika zbicia szyby. Dodatkowym atutem tej czujki jest możliwość wymiany soczewek co przyczynia się do możliwości jej uniwersalnego wykorzystania przy zabezpieczeniu zarówno domów, mieszkań, biur czy dużych pomieszczeń.

Producent szczególnie poleca to rozwiązane do zastosowania w dużych przeszklonych pomieszczeniach, które są narażone na wdarcie się intruza po rozbiciu szyby.
Z kolei nową czujką łączącą w sobie zalety tradycyjnego czujnika PIR oraz detekcji mikrofalowej jest czujnik GREY.
Sensor mikrofalowy wykorzystany w tej czujce korzysta z częstotliwości 24GHz.
Nadaje się ona do wykorzystanie szczególnie w pomieszczeniach i obiektach gdzie występują zróżnicowane warunki środowiskowe.
W celu dostosowania czujki do pomieszczenia w jakim zostanie zainstalowana posiada ona możliwość cyfrowej regulacji detekcji obydwu czujników.
Dodatkowo posiada ona cyfrową kompensację temperatury, funkcję antymaskingu oraz zdalne wyłączanie diody LED.
Czujka GREY z powodzeniem może być instalowana w pomieszczeniach gdzie przebywają małe zwierzęta domowe gdyż posiada ona odporność na zwierzęta do 15 kg.

Systemy alarmowe wyposażone w nowoczesne czujniki nie tylko bardziej skutecznie wykrywają zagrożenia, ale umożliwiają zmniejszenie ilości koniecznych do zainstalowania czujników, co wiąże się z obniżeniem kosztów systemu.

Nowości w systemach alarmowych, czyli odpowiedź firmy SATEL na zapotrzebowania rynku.

W ostatnich latach można zaobserwować zwiększone zainteresowanie systemami bezpieczeństwa, w śród nich największym zainteresowaniem cieszą się alarmy domowe.
Ich zasadniczym zadaniem jest ochrona dobytku przed skutkami włamania, pożaru czy zalania, mogą one jednak pełnić jeszcze dodatkową rolę chroniąc nasze życie i zdrowie przed działaniem gazów, czadu i dymu.
Rosnąca świadomość społeczeństwa a co za tym idzie zwiększone zapotrzebowanie rynku sprawiają, że producenci branży SSWiN wzbogacają swoją ofertę o coraz to nowsze rozwiązania o udoskonalonym działaniu.
Wiele norm bezpieczeństwa dotyczących użytkowania obiektów publicznych oraz prywatnych wymaga na inwestorach zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń.
Na polskim rynku najbardziej znanym producentem w branży systemów alarmowych jest firma SATEL.
Firma ta mająca wieloletnie już doświadczenie wprowadziła na rynek nowe produkty, które zapewne przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa wielu obiektów.
Jednym z nowych produktów jest czujka ruchu znana pod handlową nazwą TOPAZ.

Jej cechą charakterystyczną poza doskonałymi parametrami pracy oraz skutecznością wykrywania ruchu są małe rozmiary.
Swoją niezawodność czujka TOPAZ uzyskała dzięki zastosowaniu nowoczesnego procesora, który w połączeniu z pyroelementem korzystającym z technologii SMD zapewnia lepszą detekcję ruchu.
Zastosowanie nowych rozwiązań oraz doskonalszych algorytmów detekcji pozwoliło zaprojektować czujnik o właściwościach charakteryzujących czujniki ruchu o większych wymiarach.

Instalacja systemów alarmowych z wykorzystaniem czujki TOPAZ okazuje się znacznie prostsza niż w przypadku standardowych czujek gdyż nowa czujka została już wyposażona w oporniki parametryzujące

Małe wymiary czujki oraz doskonałe parametry detekcji sprawiają, że idealnie nadaje się ona do zastosowania mieszkaniach oraz biurach
W śród nowych dualnych na uwagę zasługuje czujka GREY.
Łączy ona metodę detekcji PIR oraz mikrofalową a swoją genezę zaczerpnęła z dobrze już znanej czujki SILVER.
Producent wyposażył ten czujkę w element mikrofalowy pracujący na częstotliwości 24 GHz, oraz dostęp do funkcji zdalnego wyłączania sygnalizacji LED.
Kolejnym nowoczesnym wielozadaniowym detektorem jest czujka NAVY.
Zawiera ona w swojej obudowie detektor PIR oraz akustyczny detektor zbicia szyby.
Ze względu za zastosowane elementy idealnie nadaje się ona do zastosowania w obiektach narażonych na włamanie poprzez zbicie szyby.
Zastosowanie tej czujniki może zastąpić oddzielnie do tej pory instalowane czujki PIR AQUA oraz zbicia szyby INDIGO.
Czujka NAVY może być wszechstronnie zastosowana dzięki możliwości wymiany soczewek dostosowujących pole detekcji do wymiarów danego pomieszczenia.

Systemy alarmowe
dysponujące czujkami nowej generacji są nie tylko bardziej skuteczne ale pozwalają jedną czujką zastąpić nawet 2 lub trzy czujki starszej generacji.

Sposoby uzyskania dostępu do centrali alarmowej w celu jej zaprogramowania lub kontroli pracy systemu alarmowego.

Współczesne mikroprocesorowe systemy alarmowe cechują się bardzo dużą funkcjonalnością w porównaniu do poprzednich analogowych generacji.

Producenci branży SSWiN w celu zapewnienia jak najwyższej funkcjonalności umożliwiają też zaprogramowane swoich produktów zarówno lokalnie jak i zdalnie.

Lokalnie system alarmowy można zaprogramować za pomocą manipulatora lub komputera z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem.
Programowanie za pomocą manipulatora ze względu na złożoność funkcji nowoczesnych systemów jest jednak kłopotliwe i może być powodem występowania błędów.
Dlatego też profesjonalne firmy instalatorskie stosują odpowiednie aplikacje zalecane przez producentów systemów alarmowych.

Zaletą wykorzystania dedykowanego interfejsu nie tylko znacznie skraca proces programowania i konfiguracji ale daje też możliwość szybkiego wykrycia błędów, jak również sprawdzenia zgodności z zaleceniem jakie są zawarte w normach bezpieczeństwa GRADE 2 oraz GRADE 3.

Programowanie przy użyciu dedykowanego oprogramowania pozwala też na wykonanie odpowiednich testów funkcjonalnych, sprawdzenia działania poszczególnych elementów systemu alarmowego.
Sprzyja temu graficzna wizualizacja systemu, możliwość podglądania stanu centrali alarmowej, magistrali komunikacyjnej, wejść oraz wyjść.

Instalacja systemów alarmowych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania zapewnia w ten sposób niezawodność działania systemu SSWiN.

Jeśli w czasie programowania lub testowania centrali alarmowej wystąpią jakieś błędy można je odczytać ze specjalnego bufora czuwającego nad prawidłową pracą systemu SSWiN.
Dodatkową zaletą jest możliwość zarchiwizowania programu zawartego w centrali alarmowej na dysku komputera, co może być bardzo przydatne w przypadku awarii centrali lub konieczności jej wymiany, modernizacji systemu alarmowego.
Bardzo często zachodzi też potrzeba zdalnego programowania systemu alarmowego.

W tym celu producenci wyposażają swoje produkty możliwość nawiązania połączenia za pomocą linii telefonicznej, specjalnego modułu komunikacyjnego, w najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach czynność tę można tez wykonać za pomocą łącza internetowego.

Jednym z najwcześniej stosowanych sposobów było wykorzystanie linii telefonicznej.
W tym na płycie centrali alarmowej umieszczony był dialer telefoniczny współpracujący z analogową linią.
Choć był to najbardziej popularny sposób zdalnego połączenia z centralą i nie wymagał zakupu dodatkowych urządzeń kosztowne okazywało się utrzymanie analogowej linii telefonicznej podłączonej do centrali alarmowej pracującej w technologii VoIP.

Nowoczesne alarmy domowe umożliwiają też połączenie z centrala alarmową z wykorzystaniem sieci GSM / GPRS.
Obecnie jest to jedna z najczęściej stosowanych możliwości zdalnego połączenia się z centralą alarmową.
Moduły GSM zapewniają też możliwość kontroli pracy systemu SSWiN, wysyłanie informacji o wszelkich nieprawidłowościach.
Moduł GSM korzysta w tym celu z infrastruktury operatora, aby możliwe było skorzystanie z tej opcji konieczne zakupienie centrali alarmowej posiadającej wbudowany komunikator GSM lub podłączenie do centrali dodatkowego urządzenia.
Należy pamiętać, ze w obu tych przypadkach wymagana jest karta SIM, za pomocą której centrala alarmowa uzyskuje dostęp do sieci GSM / GPRS.
W tym celu wykorzystywana jest jedna z trzech usług:
- SMS,
- CSD,
- GPRS.
Systemy alarmowe.

Mit zakłócania komunikacji w systemie alarmowym.

Większość osób zastanawiających się nad instalacją bezprzewodowego systemu alarmowego zastanawia się nad bezpieczeństwem komunikacji.

Gdyby bać pod uwagę tylko wczesne rozwiązania rzeczywiście można by mieć wiele wątpliwości co do ich skuteczności.
Wiele lat pracy, wprowadzenie nowoczesnych technologii mikroprocesorowych, transmisja dwukierunkowa pomiędzy elementami w systemie alarmowym w chwili obecnej zapewnia taką samą niezawodność jak w rozwiązaniach przewodowych.
Nad bezpieczeństwem działania wszelkich systemów alarmowych czuwa norma GRADE 2 oraz GRADE 3 jakie systemy alarmowe muszą spełniać.
Jedną z pierwszych firm na rynku europejski, która wprowadziła nowe technologie zapewniające bezpieczeństwo jest JABLOTRON.
Wieloletnie badania doprowadziły do wprowadzenia technologii mającej na celu generowania informacji o próbie sabotażu systemu, przerwaniu komunikacji.

Nowoczesne bezprzewodowe alarmy domowe dysponują też funkcją nadzoru obecności urządzeń w systemie alarmowym.
W przypadku utraty komunikacji elementu z centralą i elementem bezprzewodowym centrala natychmiast zgłasza nam takie zdarzenie jako alarm techniczny.

W wyniku wystąpienia alarmu technicznego poinformuje użytkownika z jakim urządzeniem straciła łączność. Możliwe jest to dzięki komunikacji dwukierunkowej oraz cyklicznemu skanowaniu i samo-testowaniu systemu.

Na forach internetowych pojawiają się też czasem informacje o kopiowaniu kodu komunikacji i próbach dezaktywacji pracy alarmu bezprzewodowego.

Wiele osób twierdzi, że skopiowanie sygnału pochodzącego z pilota a następnie wysłanie go z innego urządzenia dałoby możliwość rozbrojenia alarmu.

Jednak nowoczesne systemy alarmowe również są chronione na wypadek takiego zdarzenia.
Komunikacja pomiędzy pilotem a centralą są zabezpieczone za pomocą dynamicznego ( zmiennego) kodu.
Nie jest tez tajemnicą, ze każdy z producentów systemów alarmowych bezprzewodowych stosuje inne sposoby szyfrowania i żadna firma nie udziela szczegółowych informacji na ten temat, gdyż są to oczywiście informacje poufne.

Jak zabezpieczyć swoje mienie? Nowoczesne alarmy domowe.

Ilość nowych domów oraz osiedli powstających na peryferiach oraz obrzeżach miast znacznie wrasta w ciągu ostatnich kilku lat.

Wiele osób już na etapie budowy nowego domu decyduje się na zabezpieczenie obiektu.
Jest to najlepszy moment na instalację systemu alarmowego kiedy przed położeniem tynków wraz z innymi instalacjami można położyć przewody alarmu domowego.

W chwili obecnej na w handlu jest dostępnych wiele nowoczesnych rozwiązań, od małych i ekonomicznych produktów po duże wielozadaniowe systemy alarmowe mogące pełnić funkcję zarządzania nowoczesnym budynkiem.
Z chwilą kiedy decydujemy się na instalację systemu alarmowego musimy określić zagrożenia z jakimi system ten będzie musiał sobie poradzić, na tym etapie warto jest też przewidzieć zastosowanie czujników dymu, gazu ognia zalania.
Mogą one w przyszłości ochronić nasze życie oraz zdrowie jak również budynek przed pożarem wybuchem gazu lub zalaniem.
Bogata oferta nowoczesnych alarmów domowych udostępnia czujniki ruchu posiadające złożone algorytmy detekcji dzięki którym nasze zwierzęta domowe nie będą zakłócały pracy alarmu kiedy nie ma nas w domu.

Systemy alarmowe
często są też wyposażane w zewnętrzne czujniki, kurtyny pełniące rolę ochrony obwodowej.
To rozwiązanie uniemożliwia potencjalnemu intruzowi na wejście do budynku, system alarmowy zareaguje zanim włamywacz uszkodzi drzwi lub okno.

Jak zatem wybrać system alarmowy?

Przede wszystkim należy pamiętać, że nie ma standardowego systemu który zabezpieczy w pełni każdy obiekt.
System alarmowy powinien być zaprojektowany indywidualnie dla każdego obiektu uwzględniając jego kubaturę, rozmieszczenie pomieszczeń przyzwyczajenia domowników, a także w wielu przypadkach rozmieszczenie mebli oraz regałów.

Czujniki powinny być rozmieszczone w taki sposób aby intruz nie miał możliwości przedostania się do domu i poruszania się po nim chowając się za stałymi elementami i unikając detekcji przez czujniki ruchu.

Równie ważna jest konfiguracja centrali alarmowej uwzględniająca strefy systemu alarmowego, odpowiednie czasy na wejście oraz wyjście, sposób reakcji centrali alarmowej na sygnały przekazywane z czujników oraz innych elementów systemy alarmowego.

Alarmy domowe są skutecznym sposobem na zabezpieczenie mienia, jednak począwszy od wstępnych ustaleń poprzez proces projektowania systemu alarmowego po konfigurację i wykonanie testów należy dbać o spełnienie warunków bezpieczeństwa jaki dany system powinien spełniać w zależności od oceny ryzyka i kwalifikacji systemu SSWiN.

Zawansowane technologie stosowane w czujnikach ruchu.

Podstawowymi elementami każdego systemu alarmowego są czujniki ruchu.

Od ich niezawodnej pracy w znaczącej mierze zależy skuteczne wykrywanie intruza oraz zapobieganie powstawaniu tak zwanych fałszywych alarmów.

Jednymi z najbardziej niezawodnych rozwiązań stosowanych w systemach SSWiN są bariery OPTEX.

W śród zaawansowanych technologii zastosowanych w tych rozwiązaniach na uwagę zasługuje Digital Quad Zone Logic.

Skuteczność detekcji oparta jest na 78-miu strefach detekcji, identyfikacja stanu alarmowego w każdym punkcie obszaru detekcji czujniki te wykorzystują cztery strefy.

Zastosowanie większej ilości niezależnych wiązek pozwala nie tylko na odróżnienie sylwetki człowieka np. od zwierzęcia, ale też na prawidłowe wykrycie intruza zasłoniętego np. przez meble i inne przeszkody w pomieszczeniu.

Ciekawym rozwiązaniem jest też wprowadzenie cyfrowego antymaskingu dostosowującego się do zmiennych warunków otoczenia czujki.

W wielu przypadkach przydatna będzie też funkcja Summer Night Compensation Logic czyli inteligentna kompensacja temperatury otoczenia.

Technologia ta ma szczególne znaczenie przy wykorzystaniu czujników zewnętrznych pracujących w zmiennych warunkach atmosferycznych i temperaturowych.

Technologia ta polegająca na pomiarze natężenia oświetlenia pomaga w rejestracji zmian temperatury mającej na celu zapamiętanie jej zmian w ciągu dnia.

Instalacja systemów alarmowych często tez wymaga zintegrowaniu poszczególnych algorytmów przetwarzających wpływ czynników zewnętrznych oraz optymalizowanie pracy czujników.
Pomocna jest w tym kolejna technologia – SMDA.

Mikroprocesorowe systemy alarmowe Satel VERSA.

Jednym z najbardziej popularnych systemów alarmowych firmy SATEL są rozwiązania z serii VERSA.

Dzięki dużej funkcjonalności oraz przyjaznemu interfejsowi VERSA znajduje zastosowanie zarówno w zabezpieczeniu mieszkań i domów jak i małych firm oraz sklepów.

W zależności od wersji centrale alarmowe posiadają odpowiednio 5, 10 lub 15 wejść oraz 4 wyjścia.
Systemy te można rozbudować do 30 wejść oraz 12 wyjść.

Pozwala to na zaprojektowanie systemu SSWiN spełniającego wysokie wymagania każdego użytkownika.

Możliwość zaprogramowania wejść oraz wyjść pozwala systemom alarmowym VERSA współpracować z wieloma rodzajami czujników oraz elementami wykonawczymi służącymi nie tylko zabezpieczeniu obiektu, ale pozwalają też na wykonanie instalacji sterowania nowoczesnym budynkiem.

Jak na nowoczesny mikroprocesorowy system alarmowy przystało producent umożliwił sterowanie nim lokalnie za pomocą manipulatora lub pilota oraz zdalnie za pomocą telefonu komórkowego oraz komputera czy tabletu.


Instalacja systemów alarmowych

Na czym polega projektowanie systemu alarmowego.

Wzrost ilości powstających nowych domów spowodował zwiększenie zainteresowania systemami alarmowymi.

Wiele osób zastanawia się jaki system sswin zabezpieczy ich dobytek oraz powiadomi o sytuacji alarmowej.

Wymagania dotyczące systemów alarmowych zawiera norma PN-93 E- 08390/14.
Określa ona sposób budowy, instalowania, oraz odbioru systemów alarmowych, jak również sposób ich konserwacji, obsługi

Na aukcjach internetowych jest ogromna ilość systemów alarmowych, jednak czy każdy system skutecznie zabezpieczy nasz dom?

Odpowiedź nasuwa się sama – każdy pod warunkiem, że będzie on prawidłowo zaprojektowany oraz zainstalowany.

Projektowanie systemu alarmowego należy rozpocząć od właściwej oceny ryzyka oraz zagrożeń jest to związanie z budową obiektu, rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń oraz usytuowaniu obiektu wobec innych budynków czy wreszcie ustronności miejsca.

Systemy alarmowe są podzielone na klasy określające działanie systemu alarmowego, wspomniana wcześniej ocena ryzyka ma na celu określenie do jakiej klasy będzie należał nowo powstający system.
Pozwala to na właściwy dobór odpowiednich komponentów systemu.

Jak łatwo można zauważyć kupowanie systemu alarmowego bez określenia ryzyka może doprowadzić do jego wadliwej pracy, a w skrajnych warunkach do uniemożliwienia prowadzenia akcji alarmowej.

Alarmy domowe powinny też uwzględniać właściwe rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu.
Najważniejszy element czyli centrala alarmowa powinna się znajdować w niewidocznym miejscu, do którego nie będą miały dostępu osoby inne niż domownicy.
Powinna się ona znajdować w specjalnej zamkniętej obudowie uniemożliwiającej dokonanie sabotażu.
Dostęp do centrali powinien być zabezpieczony czujnikami uniemożliwiającymi niepostrzeżone przedostanie się potencjalnego intruza w jej pobliże.

Manipulatory, którymi będziemy sterować systemem alarmowym powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych dla domowników, natomiast odpowiednio rozmieszczone czujniki oraz odpowiednio skonfigurowane czasy na wejście oraz wyjście powinny domownikom umożliwić swobodną obsługę systemu jednocześnie uniemożliwiając te czynności intruzom.

Profesjonalnie wykonana instalacja systemów alarmowych zapewnia bezawaryjną pracę, eliminację fałszywych alarmów, a co najważniejsze skuteczną ochronę naszego mienia.

Nowoczesne rozwiązania w systemach alarmowych Bosch.

Jedną z firm produkujących systemy alarmowe w najwyższej półki jest Bosch Security Systems.

Innowacyjne rozwiązania tej firmy pozwalają nie tylko na najwyższy stopień ochrony obiektu ale też umożliwiają prostą obsługę systemu nie wymagającą zapoznawania się z wielostronicowymi instrukcjami.

Jednym z profesjonalnych rozwiązań jakie proponuje Bosch jest centrala alarmowa MAP 5000. Może ona współpracować z nowoczesnym panelem dotykowym, którego menu wyposażone jest w ikony uruchamiające odpowiednie funkcje.

Załączanie oraz wyłączanie czuwania systemu alarmowego można wykonać bez konieczności wpisywania hasła dostępowego, a jest to możliwe z wykorzystaniem klucza zbliżeniowego SmartKey.

Centrala alarmowa MAP 5000 może korzystać z kilku magistral danych mogących współpracować z protokołem CAN z j. ang. Controller Area Network.

Jednym ze sposobów komunikacji jest Ethernet z protokołem IP dzięki któremu można nawiązać połączenie z systemem oraz w prosty sposób nim zarządzać.

Natomiast elementy składowe systemu alarmowego są połączone z centralą za pomocą dwóch rodzajów magistral danych Bosch Data Bus.

Magistrala wewnętrzna służy do wymiany informacji pomiędzy centralą a modułami komunikacyjnymi.

Natomiast druga magistrala danych nazywana zewnętrzną pozwala na połączenie poszczególnych paneli, zasilaczy oraz modułów adresowych LSN.

Systemy alarmowe Bosch posiadają możliwość rozbudowy systemu aż do 1500 adresów, co pozwala na zabezpieczenie nawet bardzo dużych obiektów.

Przy czym jeden adres jest rozumiany jako przyporządkowanie do jednego wejścia lub wyjścia.
Detektory jakimi dysponuje system alarmowy są podłączane do modułów LSN i pracują w nich jako pętle dozorowe.

Dzięki budowie modułowej umożliwiającej stopniową rozbudowę systemu alarmowego rozwiązania Bosch mogą służyć do zabezpieczenia małych obiektów bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów początkowych.

Po podłączeniu kolejnych modułów systemy te pozwalają na zabezpieczenie bardzo dużych obiektów po wykonaniu niewielkiej zmiany konfiguracji systemu alarmowego.

Zastosowanie nowoczesnych kamer cctv do monitoringu sklepu.

W wielu luksusowych sklepach istnieje konieczność monitorowania obiektu ze względu na liczne kradzieże.
Jednak instalacja wielu kamer może negatywnie wpłynąć na ogólną estetykę obiektu.

W takim przypadku można zastosować miniaturowe kamery przemysłowe, które nie rzucają się w oczy, a jednocześnie umożliwiają skuteczną obserwację

Telewizja przemysłowa bardzo często korzysta też z kamer ko półkowych oraz hemisferycznych.

Na szczególną uwagę zasługują tutaj właśnie najnowsze kamery hemisferyczne bowiem jedna taka kamera umożliwia obserwacje w zakresie 360 stopni dzięki temu, że została ona wyposażona w obiektyw typu rybie oko oraz odpowiednie oprogramowanie pozwalające przekształcić zakrzywiony obraz do normalnego formatu.

Jedna kamera hemisferyczna potrafi zastąpić nawet cztery standardowe kamery przemysłowe.
Instalacja nowoczesnego monitoringu jest inwestycją, która ze względu na eliminację procederu kradzieży w krótkim czasie się zwraca.

Odpowiednio zaprojektowany system monitoringu CCTV może współpracować z systemem alarmowym, dzięki temu w chwili wystąpienia sytuacji alarmowej możemy w natychmiast zweryfikować przyczyny uruchomienia alarmu bez konieczności przyjazdu lub interwencji agencji ochrony.

Alarmy domowe z zastosowaniem nowoczesnych czujników ruchu.

Nie jest tajemnicą, że skuteczność działania systemu alarmowego jest uzależniona od jakości elementów z jakich dany system się składa.

Skuteczność wykrywania intruza oraz eliminacja fałszywych alarmów w głównej mierze jest zależna od rodzaju zastosowanych czujników ruchu.

Wiele osób zainteresowanych zainstalowaniem systemu alarmowego wybiera tanie czujniki, co niestety w wielu przypadkach skutkuje niską skutecznością działania oraz pojawianiem się problemów.

Instalacja systemów alarmowych

Fałszywe alarmy mogą się pojawiać na skutek oświetlenia soczewki czujnika PIR promieniami słonecznymi oraz w wyniku zakłóceń pochodzących z innych źródeł ciepła takich jak wentylatory, klimatyzatory wymienniki ciepła.
W takich przypadkach zalecane jest zastosowanie zaawansowanych czujników ruchu.

Zastosowane w nich układy elektroniczne współpracujące z kilkoma elementami aktywnymi oraz soczewkami o specjalnej budowie umożliwiają znacznie większą skuteczność działania.
W sprzedaży znajdują się też wyskokowy specjalizowane czujniki, których działanie jest oparte na 2 lub więcej metodach detekcji ruchu.

W śród nich najbardziej popularne są czujniki dualne PIR+MW, w których poza standardową detekcją podczerwieni zainstalowano element mikrofalowy.
Złożone algorytmy wykrywania ruchu są stosowane na przykład Jw. Jednym z najnowszych rozwiązań firmy SATEL.
Czujka SATEL SILVER analizuje sygnały wejściowe za pomocą wyróżników czasowych, częstotliwościowych oraz energetycznych, z tego też względu poleca się jej zastosowanie w profesjonalnych systemach alarmowych wymagających zastosowania wysokich standardów.

Alarmy domowe korzystające z zaawansowanych rozwiązań tylko pozornie wydają się być droższe, bowiem instalując bardziej skuteczne rozwiązania nie jesteśmy narażeni na nieprzyjemne występowanie fałszywych alarmów oraz konieczność sprawdzania co właściwie jest przyczyną nieprawidłowego działania systemu alarmowego.

Nowoczesny monitoring sklepu.

Niemal każdy z nas widział już system monitoringu zainstalowany w sklepie czy butiku, jednak nie wszystkie kamery cctv jakie widzimy wyglądają estetycznie na tle nowoczesnych ścian.
Często kamery i przewody do nich poprowadzone zwyczajnie kłócą się z estetyką obiektu.
Jeśli w sklepie czy butiku chcemy prowadzić dyskretny monitoring i zachować odpowiednią estetykę warto jest skorzystać z nowoczesnych miniaturowych kamer cctv.

Najczęściej są stosowane popularne kamery ko półkowe oraz minikamery.

Nowoczesne kamery IP zapewniają możliwość uzyskania obrazu w jakości HD, co umożliwia zidentyfikowanie nawet drobnych szczegółów zapewniając też dużą funkcjonalność systemu.
Monitoring cctv zainstalowany w punkcie handlowym to nie tylko ochrona przed kradzieżami pomaga on w obserwacji zachowania klientów ich zainteresowania poszczególnymi artykułami.

Właściwa analiza zachowań klientów w większości przypadków pozwala na odpowiednie rozmieszczenie towaru oraz zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnej eliminacji przypadków kradzieży.
Nowoczesny monitoring cctv może też współpracować z systemem kasowym oraz systemem alarmowym.

Modernizacja systemów telewizji przemysłowej. Telewizja przemysłowa wysokiej rozdzielczości.

Na polskim rynku telewizja przemysłowa jest instalowana od wielu lat.

Niestety systemy instalowane kilka lat temu nie umożliwiają uzyskanie obrazu o parametrach porównywalnych do tych jakie znamy np. z telewizji.

Kamery przemysłowe oraz urządzenia rejestrujące na przestrzeni ostatnich lat przeszły bardzo głębokie zmiany.
Podejmując decyzję o modernizacji starego systemu monitoringu cctv warto jest zastosować najnowsze rozwiązania dostępne na rynku.

Jeśli posiadamy wysłużony analogowy system monitoringu cctv i chcemy mieć możliwość podglądu oraz rejestracji obrazu w jakości HD nie musimy od razu zmieniać całego systemu.

Jednym z najprostszych rozwiązań jest zmiana wysłużonego rejestratora i zastąpienie go rejestratorem hybrydowym umożliwiającym współpracę z dotychczasowymi kamerami jakie posiadamy w systemie telewizji przemysłowej oraz umożliwiającym podłączenie nowoczesnych kamer pracujących w rozdzielczości HD.

Rozwiązanie to nie wymaga wymiany istniejących przewodów sygnałowych i zasilających co mogłoby się okazać bardzo wysokim nakładem finansowym.

Jak wskazuje doświadczenie przewody koncentryczne instalowane kilka lat temu posiadają znacznie lepsze parametry od tanich rozwiązań dostępnych w tej chwili na rynku.

Nowoczesne rejestratory cyfrowe dysponują bardzo wydajnym kodekiem H.264 umożliwiającym zapis materiału w wysokiej rozdzielczości i jednoczesną oszczędność przestrzeni na dysku twardym.

Natomiast możliwość wykorzystania telewizji przemysłowej w jakości HD zapewnia możliwość szybkiej i jednoznacznej identyfikacji co przy użyciu starszych rozwiązań często było nie możliwe.

Kolejnym atutem jest też to, że telewizja przemysłowa pracująca w wysokiej rozdzielczości nie musi korzystać z sieci komputerowych, które są często na ataki hakerów.
Dlatego też na rozwiązania takie często decyduje się sektor bankowy.

Sposoby nowoczesnego zabezpieczenia mienia, czyli alarmy domowe oraz monitoring – telewizja przemysłowa.

Sposoby nowoczesnego zabezpieczenia mienia, czyli alarmy domowe oraz monitoring – telewizja przemysłowa.
Nikogo już nie dziwi fakt, że wraz ze zrostem ilości nowo powstających budynków mieszkalnych rośnie ilość instalowanych alarmów domowych.

Coraz częściej bowiem chcemy chronić siebie, najbliższych oraz posiadane mienie.
Zwiększonemu zainteresowaniu systemami SSWiN oraz CCTV towarzyszy też coraz bardziej bogata oferta producentów systemów elektronicznego zabezpieczenia mienia.

Podstawowym pytaniem z jakim spotykamy się przy projektowaniu nowej instalacji alarmowej jest czy zakładać alarm przewodowy, czy też bezprzewodowy, oraz które z tych rozwiązań jest bardziej bezpieczne.
Odpowiedź na to pytanie wynika z obowiązujących norm bezpieczeństwa dotyczących systemów sygnalizacji włamania i napadu.

Oba rodzaje (przewodowe i bezprzewodowe) należące do tej samej kategorii bezpieczeństwa są tak samo bezpieczne.
W systemach bezprzewodowych komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami systemu alarmowego jest kodowana aby uniknąć ingerencji osób trzecich oraz zakłóceń powodowanych przez systemy zainstalowane w sąsiednich alarmach domowych.
Komunikacja ta jest okresowo sprawdzana przez centralę alarmową, a czas i sposób kontroli najczęściej jest programowany.
Dlatego bezprzewodowe alarmy domowe są bezpieczne tak samo jak wersje przewodowe.

Wybór pomiędzy alarmem przewodowym i bezprzewodowym jest uzależniony od warunków w jakich system ten będzie instalowany, kosztów instalacji, prowadzenia przewodów.

Jeśli posiadamy mieszkanie lub dom, gdzie nie ma jeszcze położonych tynków i nie trzeba kuć ścian, wykonywać dużej ilości przewiertów bardziej opłacalne jest zainstalowanie tradycyjnego alarmu przewodowego.
Z kolei instalacja systemu bezprzewodowego może okazać się bardziej opłacalna jeśli koszt remontu związany z ukrywaniem przewodów byłby porównywalny z różnicą cenową pomiędzy tymi dwoma rodzajami zabezpieczeń.

Jeśli będziemy mieli już zainstalowany system przewodowy i będziemy chcieli go rozbudować o kolejne elementy możemy skorzystać z możliwości wykonania systemu hybrydowego wyposażając nasz system o nowe bezprzewodowe elementy.
Każdy z liczących się producentów systemów alarmowych posiada w ofercie co najmniej kilka rozwiązań.
Kolejnym pytaniem z jakim się często spotykamy jest sposób w jaki system alarmowy może zabezpieczać nasze mienie i na samych.

Podstawowym zadaniem systemu alarmowego jest informowanie mieszkańców sytuacji alarmowej następującej po naruszeniu jednego z czujników przez osoby niepowołane.

W tym celu najczęściej używane są czujniki ruchu:

- PIR – których zadaniem jest detekcja w temperatury w zakresie podczerwieni,

- Kontaktrony – czujniki magnetyczne, instalowane w ościeżnicach drzwi i okien

- Czujniki zbicia szyby reagujące na dźwięk tłuczonego szkła
- MW -czujniki mikrofalowe pracujące na zasadzie radaru Dopplerowskiego

Czujniki dualne PIR +MW będące połączeniem czujki PIR oraz mikrofalowej.

Większość systemów alarmowych ( poza małymi rozwiązaniami ) jest podzielona na strefy.
Do każdej z tych stref przypisane są czujniki, przy czym niektóre czujniki przypisuje się do większej ilości stref.

Ma to związek z wygodą korzystania z systemu alarmowego, bowiem możemy zabezpieczać np. tylko część domu przykładowo parter oraz wszystkie wejścia i okna i w tym samym czasie swobodnie poruszać się po piętrze w domu.
Jest to szczególnie korzystne na przykład w nocy.
Często w nowoczesnych systemach alarmowych w celu uniemożliwianie wtargnięcia intruza do wnętrza domu stosuje się tak zwaną ochronę obwodową.

Tak jak pisałem już wcześniej systemy alarmowe chronią też naszych najbliższych.
Przykładowo jeśli przebywamy w domu i jakaś osoba próbuje wtargnąć do naszego domu lub mieszkania , a system alarmowy nie jest w stanie czuwania możemy w bardzo prosty sposób uruchomić alarm napadowy poprzez przyciśnięcie dedykowanego przycisku na manipulatorze lub pilocie zdalnego sterowania.

System alarmowy” może też być wyposażony w czujniki dymu, gazu, czadu, zalania co chroni zdrowie i życie mieszkańców.

Posiadacze domów oraz firm znajdujących się na uboczu coraz częściej decydują się na zwiększenie stopnia ochrony obiektu oraz możliwość szybkiej identyfikacji akcji alarmowej za pomocą integracji systemu alarmowego z lokalnym systemem monitoringu cctv.

Systemy telewizji przemysłowej znane nam przede wszystkim z obiektów takich jak porty lotnicze, stacje benzynowe, centra handlowe coraz częściej są też instalowane na prywatnych posesjach.

Instalacja monitoringu CCTV stanowi zespół urządzeń (kamer, urządzenia rejestrującego urządzeń zasilających oraz przekazujących sygnał) działającym w układzie zamkniętym.

Obraz generowany przez kamery przemysłowe można przesyłać za pomocą sieci 3G lub Internetu.
W ten sposób z chwilą pojawienia się intruza, lub wywołania akcji alarmowej otrzymamy odpowiednią informację wraz z załączonym obrazem.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem ze względu na niskie koszty inwestycji jest analogowy monitoring CCTV.
System taki składa się z rejestratora cyfrowego DVR oraz podłączonych bezpośrednio do niego kamer cctv.
Nowoczesne kamery analogowe wyposażone w wydajne procesory i przetworniki obrazu wysokiej rozdzielczości, co umożliwia obserwacje terenu w każdych warunkach.

Do najlepszych przetworników obrazu stosowanych w kamerach przemysłowych należy Sony Effio P.
Rozwiązanie to jest szczególnie polecane przy instalacji profesjonalnych systemów telewizji przemysłowej.
Nowoczesne systemy w przeciwieństwie do swych pierwowzorów kiedy stosowane były jeszcze magnetowidy nie wymagają okresowej wymiany kaset.

Bowiem obraz z kamer cctv jest rejestrowany na zainstalowanym dysku twardym i z chwilą zapełnienia dysku najstarsze nagrania są automatycznie kasowane.

Ilość zapisanego materiału video jest uzależniona od pojemności dysku oraz jakości w jakiej obraz jest zapisywany.
Nowoczesne rejestratory umożliwiają zainstalowanie dwóch dysków o pojemności do 2 GB pamięci.
Pozwala to na zapis obrazu nawet do dwóch miesięcy.
Programowanie rejestratora umożliwia wybór rozdzielczości oraz kilku rodzajów zapisu obrazu:
- ciągły

- według wcześniej zdefiniowanego harmonogramu

- w przypadku wykrycia ruchu.

Współczesne rejestratory cyfrowe umożliwiają wykonywanie kilku operacji jednocześnie, należą do nich:

- rejestracja obrazu na dysku twardym

- archiwizacja nagranego materiału na urządzeniach zewnętrznych

- podgląd obrazu na żywo

- podgląd wcześniej zarejestrowanego materiału

- wyszukiwanie fragmentów nagrań według daty i godziny, zdarzeń alarmowych

Wymienione funkcje można wykonać lokalnie za pośrednictwem rejestratora lub zdalnie poprzez sieć internetową za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego.

Monitoring cctv jest też skutecznym narzędziem do walki z kradzieżami jakie mają miejsce w sklepach, butikach.
Odpowiednio rozmieszczone kamery przemysłowe umożliwiają obserwację całej powierzchni lokalu wraz z zapleczem.

Jest to szczególnie istotne kiedy pracownicy sklepu nie obsługując klientów nie mogą obserwować całej powierzchni handlowej.

Monitor umieszczony w pobliżu kasy umożliwia szybką reakcję na przypadki kradzieży, a sama obecność kamer cctv zniechęca do kradzieży.

Domowe alarmy bezprzewodowe.

Bezprzewodowe systemy alarmowe coraz częściej zastępują tradycyjne rozwiązania przewodowe.
Często okazuje się bowiem, że koszt ich instalacji pokrywa różnicę w cenie we stosunku do tańszych rozwiązań przewodowych.
Należy tutaj obalić pewien mit jakoby systemy bezprzewodowe były bardziej zawodne od przewodowych.
Rozwiązania bezprzewodowe korzystają z kodowania sygnału oraz okresowej kontroli połączeń pomiędzy elementami systemu alarmowego.


Instalacja systemów alarmowych
w wersjach bezprzewodowych jest najczęściej wykonywana w obiektach gdzie wykonanie tradycyjnej instalacji jest niemożliwa (muzea oraz obiekty zabytkowe) lub koszt jej wykonania ze względu na konieczność kucia ścian oraz wykonywania przewiertów okazałby się zbyt wysoki.

Systemy przewodowe natomiast na pewno będą mniej kosztowne w nowych budynkach, gdzie nie są jeszcze położone tynki.

Zgodnie z obowiązującymi normami systemy bezprzewodowe muszą być tak samo bezpieczne jak systemy przewodowe.

Bezprzewodowe systemy alarmowe w celu lepszego zabezpieczenia obiektu podobnie jak rozwiązania przewodowe mogą też być wyposażone w system ochrony obwodowej.
Najczęściej są to czujniki w oknach, drzwiach oraz kurtyny i czujniki zewnętrzne.

Rolą ochrony obwodowej jest uniemożliwienie intruzom wtargnięcia do strzeżonego obiektu.
Zaletą tego rozwiązania jest połączenie ochrony domu z jednoczesnym umożliwieniem domownikom swobodnego poruszania się w nim.

Systemy alarmowe mogą też czuwać nad naszym zdrowiem i życiem poprzez zainstalowanie czujników dymu, ognia, gazu lub czadu.

Sposoby podłączenia czujników w systemie SSWiN.

Wiele osób samodzielnie instalujących system alarmowy boryka się z problemem braku działania systemu alarmowego lub fałszywymi alarmami.

Jednym z głównych powodów wadliwej pracy systemu SSWiN jest są niewłaściwie podłączone czujniki oraz błędy w konfiguracji linii dozorowych systemu alarmowego.

Instalacja systemów alarmowych
wymaga też odpowiedniego sprzętu, który może współpracować z daną centralą.

Wybór centrali czy szyfratora nie powinien sprawić większego problemu, ale dobór odpowiednich czujek oraz obliczenie zapotrzebowania energetycznego systemu alarmowego może już sprawić kłopot.

Często bagatelizowanym problemem staje się właściwe podłączenie czujników do centrali alarmowej.

Większość czujników posiada możliwość podłączenia na kilka sposobów:

- NO, NC,

- EOL/NO, EOL/NC,

- 2EOL/NO, 2EOL/NC.

Podłączenie NO oraz NC należą do najstarszych sposobów podłączenia czujników, ze względu na zawodność dwustanowej linii dozorowej nie stosuję się już w zasadzie tego rodzaju podłączenia przy zastosowaniu czujników ruchu.

Znacznie bardziej skutecznym sposobem podłączenia czujników jest linia trójstanowa EOL/NO, EOL/NC.
Systemy alarmowe z liniami dozorowymi mogą wówczas rozpoznawać trzy rodzaje pracy:

- stan dozoru

- stan alarmu włamaniowego

- stan alarmu sabotażowego

Dzięki zastosowaniu rezystora parametryzującego można wówczas rozpoznać awarię linii dozorowej – uszkodzenie przewodu.
Jednak w takim przypadku każdy czujnik wymaga wykorzystania 2 wejść a centrali alarmowej

Aby tego uniknąć stosuje się podłączenia 2EOL/NO lub 2EOL/NC stosując dwa rezystory parametryzujące.

Instalacja systemów alarmowych nowej generacji np. Satel Integra Plus umożliwia też wykonanie linii dozorowej jako 3EOL/NO lub 3EOL/NC.

Zasady projektowania domowego systemu alarmowego.

Na aukcjach w internecie pojawia się coraz więcej systemów alarmowych.
Zakup takiego systemu jednak nie gwarantuje pewnej ochrony obiektu w jakim zostanie on zainstalowany.

System alarmowy jest zespołem urządzeń, które powinny być dopasowane do danego obiektu uwzględniając zagrożenia, charakterystykę pomieszczeń.

Jednym z najważniejszych czynników określających prawidłowe działanie każdej instalacji alarmowej jest skuteczne powiadamianie o włamaniu lub napadzie jak również eliminacja fałszywych alarmów.

Instalacja systemów alarmowych
wymaga więc starannego określenia zagrożeń oraz doboru poszczególnych elementów systemu alarmowego.

Jednymi z najważniejszych elementów systemu SSWiN są czujniki ruchu.
Niewłaściwy dobór lub ustawienie czułości oraz kierunku detekcji może prowadzić do braku wykrywania potencjalnych włamywaczy lub nadmiernej wrażliwości powodującej generowanie fałszywych alarmów.

W celu zapewnienia niezawodnego działania systemu alarmowego, sygnał alarmowy generowany przez czujniki powinien trwać przez okres minimum jednej sekundy, a centrala alarmowa nie powinna reagować na sygnały alarmowe pochodzące z linii dozorowych, które są krótsze niż 0,05 sekundy.

Najbardziej optymalnym czasem reakcji centrali na sygnał alarmowy z linii dozorowych współpracujących z czujkami jest czas rzędu 0,5 – 0,8 sekundy. Taki czas reakcji pozwala na zminimalizowanie wpływu zakłóceń indukujących się w kablach tworzących linię dozorową, na pracę centrali alarmowej.

Dlatego też w czasie programowania centrali alarmowej powinno się dla każdej linii dozorowej ustawić prawidłowe czasy reakcji.

Systemy alarmowe osiągają swoją skuteczność dzięki możliwości powiadamiania o wystąpieniu akcji alarmowej.
Sygnalizatory zewnętrzne powinny znajdować się w miejscu widocznym uniemożliwiającym ich dezaktywację.
W celu szybkiego powiadomienia użytkownika, który znajduje się z dala od obiektu wykorzystywane są moduły powiadomienia GPRS.

Nowoczesne panela dotykowe w systemach alarmowych.

Branża elektronicznych systemów zabezpieczenia mienia do której należą systemy alarmowe w ostatnich miesiącach udostępniła swoim klientom wiele nowoczesnych rozwiązań.
Należą do nich funkcjonalne panele dotykowe z możliwością dostosowania ich wyglądu oraz menu do indywidualnych preferencji użytkowników.
Jako najbardziej zaawansowane można tutaj wymienić rozwiązania firm PARADOX oraz DSC.

Firma PARADOX wprowadziła na rynek panel dotykowy TM-40.
Wyświetlacz LCD umożliwia sterowanie systemem alarmowym bazującym na popularnych centralach alarmowych Spektra SP, Magellan, oraz Digiplex EVO.
Nowością jest możliwość wgrania planów obiektu jaki jest zabezpieczony.
Wizualizacja graficzna umożliwia łatwe zlokalizowanie przyczyn wystąpienia alarmu.

Firma Paradox swój produkt wyposażyła w w slot kart pamięci za pomocą którego można wgrywać aktualizacje oprogramowania panelu, lub obrazy jakie będzie on wyświetlał kiedy nie korzystamy z menu.

Systemy alarmowe budowane na bazie popularnych i niezawodnych central alarmowych DSC mogą z kolei współpracować z panelem dotykowym PTK5507, urządzenie jest dedykowane do central alarmowych z serii Power Series.

Panel posiada ekran o przekątnej 7 cali co pozwala na interaktywne zarządzanie nowoczesnym systemem SSWiN.

Może on obsługiwać aż osiem partycji, działających niezależnie od całego systemu alarmowego.
Wygląd ekranu dzięki personalizacji menu można dostosować do preferencji użytkownika.

Instalacja systemów alarmowych wykorzystujących nowoczesne panele umożliwia nie tylko proste sterowanie systemem alarmowym, pozwala też dopasować wygląd urządzenia do charakteru pomieszczenia.

Integra Plus – system alarmowy spełniający normę Grade 3.

Rosnące wymagania rynku SSWiN spowodowały pojawienie się nowych wymagań dotyczących systemów alarmowych.
Wymagania te zostały zawarte w normie Grade 3.

Producenci systemów alarmowych chcąc zapewnić najwyższy poziom swych produktów wprowadzają na rynek nowe rozwiązania spełniające wymagania EN50131 jak też wspomnianej wcześniej Grage 3.

W Polsce jednym z pierwszych producentów spełniających zalecenia jest firma SATEL
Nowa rodzina central alarmowych INTERGA Plus.

Systemy alarmowe SATEL są od wielu lat znane na rynku krajowym i nie tylko.
Jako jedna z pierwszych firm SATEL wprowadził w swoich produktach odpowiednie zmiany aby były one zgodne z normą Grade.
Niedawno na rynku pojawiły się nowe centrale alarmowe INTEGRA Plus bazujące na wcześniejszym rozwiązaniu centrali INTEGRA WRL.
Podstawową zmianą jest zmieniona architektura części zasilającej na płycie centrali.
Jeden zasilacz 3A zastał zastąpiony podwójnym 2A rozwiązaniem.

Norma Grade 3 wymaga bowiem dla instalacji systemów alarmowych oddzielnego zasilania układu ładowania akumulatora.

Nowy podwójny zasilacz został wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.
Wejścia centrali INTEGRA Plus posiadają możliwość programowania wartości parametrycznych.

Wejścia 3EOL nie jak 2EOL na jednej parze przewodów mogą nie tylko jak dotychczas kontrolować naruszenie strefy czujnika oraz próbę sabotażu. Pozwalają też przekazać informację próbie zamaskowania czujek.
celu łatwiejszego programowania zastosowany został port MINI USB, dzięki czemu w nie trzeba już stosować specjalnych przejściówek dla portów RS-232.

Systemy alarmowe, monitoring CCTV – telewizja przemysłowa. Profesjonalne usługi.

Nowoczesny moduł alarmowy SATEL MIKRA

Osoby chcące zakupić system alarmowy do ochrony niewielkiego obiektu często zastanawiając się na wyborem odpowiedniego rozwiązania, nie są skłonne do instalacji prostych systemów uważając, że nie są one dostatecznie dobrym zabezpieczeniem.

Pozory czasem jednak mylą.

Niewielkim, lecz bardzo skutecznym rozwiązaniem jest moduł alarmowy MIKRA.

System ten dzięki swej funkcjonalności zdobył już szeroką rzesze użytkowników między innymi, że umożliwia bardzo szeroką gamę możliwości sterowania systemem.

Jak każdy system alarmowy MIKRA może być obsługiwana za pomocą klawiatur zwanych też szyfratorami.

Jednym z najbardziej wygodnych i popularnych sposobów codziennej obsługi jest użycie pilotów zdalnego sterowania.

Pozwalają one nie tylko włączyć lub wyłączyć czuwanie systemu, ale także można też za ich pomocą uruchamiać liczne funkcje dodatkowe.

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość sterowania modułem za pomocą wiadomości SMS.

Daje nam to możliwość kontrolowania systemu z dowolnego miejsca.

Zdalne sterowanie jest tez możliwe dzięki specjalnej aplikacji na telefony komórkowe.

Aplikacja MIKRA CONTROL posiada wizualny interfejs, który jest niezwykle prosty w obsłudze.

Umożliwia on sterownie wejściami oraz wyjściami systemu alarmowego, co pozwala da bardzo dużą kontrolę nad systemem oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi.

Dzięki bardzo przejrzystemu interfejsowi oraz wykorzystaniu łączności bezprzewodowej montaż alarmów MIKRA jest bardzo prosty.

Cały zestaw można spokojnie zainstalować w nieco ponad godzinę.

Telewizja przemysłowa, systemy alarmowe – nowoczesne rozwiązania.

Telewizja przemysłowa zwana też monitoringiem CCTV jest jednym z najczęściej instalowanych systemów elektronicznego zabezpieczenia mienia. Zawdzięcza to dużej skuteczności identyfikacji sprawców przestępstw.

 

 

Każdy z nas zapewne już nie raz widział zainstalowane kamery przemysłowe w centrach handlowych, na stacjach benzynowych czy na ulicach miast.

Coraz częściej też w mediach pojawiają się informacje o ujęciu sprawców przestępstw, dzięki sprawnie funkcjonującym systemach monitoringu CCTV.

Dlaczego systemy te są w ostatnim czasie takie popularne?

Widząc kamery na prywatnych posesjach można pomyśleć, że to tylko taka moda.

Jednak jest to mylne, systemy monitoringu CCTV mogą skutecznie zwiększyć stopień bezpieczeństwa obiektów oraz terenów, na jakich został one zainstalowane.

Nowoczesny system telewizji przemysłowej, jaki np. powstał w Londynie potrafi rozpoznawać ruch człowieka i jeśli na obrazie zarejestrowanym przez kamery przemysłowe odnajdziemy osobę, która popełniła przestępstwo jej sposób poruszania się jest analizowany przez specjalnie do tego stworzone aplikacje.

Wzór sposobu poruszania się tej osoby jest wprowadzany do systemu inteligentnego monitoringu CCTV.

Jeśli kamery przemysłowe ponownie zarejestrują ruch zgodny ze wzorcem następuje powiadomienie odpowiednich służb, a osoba ta może być śledzona przez kolejne kamery.

Systemy monitoringu miejskiego potrafią rozpoznawać numery rejestracyjne pojazdów.

Jeśli pojazd przejedzie skrzyżowanie na czerwonym świetle informacja może zostać przekazana do centrum monitorowania oraz odpowiednich służb.

Ta funkcja jest też wykorzystywana na parkingach.

Wiele osób mogła tego już doświadczyć np. na lotnisku, gdzie kamera CCTV zapisuje w systemie informację o numerze rejestracyjnym, a po wydrukowaniu biletu szlaban się automatycznie otworzy.

Przy wyjeździe z parkingu system ponownie analizuje dane po porównaniu numeru rejestracyjnego i nalicza opłatę za czas parkowania pojazdu.
Przykładem podobnej profesjonalnej aplikacji jest NMS czyli Novus Menagment System.

Rozwiązanie to pracuje z wykorzystaniem sieci TCP / IP typu Klient – Serwer.

Umożliwia stworzenie systemu telewizji przemysłowej zintegrowanego z systemem alarmowym DSC.

Aplikacja NMS umożliwia korzystanie z map obiektu w jakim system został zainstalowany.

Dzięki temu w dużych obiektach szybko można zlokalizować pomieszczenie lub miejsce gdzie wystąpiła akcja alarmowa.